Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Arhitectura si Urbanism - Nivel licenta + master, 6 ani
80
10
- 1 -
2
-
93
Domeniul: Arhitectura
80
10
-
1
 -
2
-
93
Specializare cu predare in limba romana: Arhitectura

* loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.

Pregatirea candidatilor

Nu se organizeaza pregatire pentru admitere la Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Calendar admitere 2016:

Inscrierea candidaților: 18-22 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac pe str. Observatorului, nr. 34-36 - cladirea decanat Arhitectura.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Proba concursului de admitere se desfasoara la data de:
* 23 iulie, ora 14:00 - desen

Afisarea rezultatelor initiale pe comisia Arhitectura: 26 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27, 28 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisarea rezultatelor dupa prima etapa de glisare 28 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29, 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisarea rezultatelor finale 30 iulie, ora 22:00


Confirmarea statutului de admis se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 26 iulie 2016), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 28 iulie 2016), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

Componentele mediei de admitere: Pondere din nota finală
    a) Nota desen 80%
    b) Media la BAC 20%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:

    1) Nota desen
    2) Media la bacalaureat
    3) Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale:
Subiecte model, tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici
Medii de admitere in sesiunea iulie 2015:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Arhitectura 7.03 8.71 6.91 7.02
Subiectele din 2015:

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2015 sunt disponibile aici.

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 200 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 150 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei daca prima comisie la care s-au inscris a fost Comisia de Arhitectura.

Sunt scutite de taxa de inscriere (200 lei) urmatoarele categorii de candidati:
- candidatii orfani de ambii parinti;
- candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din invatamantul superior aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate didactica;
- salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca;
- copiii personalului didactic din invatamantul preuniversitar aflat in activitate.                             

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:
- candidatii orfani de un parinte;
- copiii personalului didactic (pensionar sau decedat) din invatamantul preuniversitar de stat;
- copiii personalului didactic auxiliar (in activitate, pensionar sau decedat) din invatamantul preuniversitar de stat;

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 4400 lei si se va putea achita in maxim patru transe.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://fau.utcluj.ro/

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter