Facultatea de Inginerie CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:  

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Inginerie - CUNBM - Nivel licenta
229
180 3
1
-
-
2 415
Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei
26
24
-
- -
-
-
50
    Specializare: Calculatoare
 
Domeniul: Inginerie Electrica
23
26
1
-
-
-
- 50
    Specializare: Electromecanica
 
Domeniul: Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informatonale
26
18
-
1 -
-
-
45
    Specializare: Electronica Aplicata
 
Domeniul: Inginerie Energetica
23
22
-
-
-
-
-
45
    Specializare: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 
Domeniul: Inginerie Industriala
26 10
-
-
-
-
-
36
    Specializare: Tehnologia Constructiilor de Masini
 
Domeniul: Inginerie Mecanica
0
30
-
-
-
-
-
30
    Specializare: Echipamente pentru Procese Industriale
 
Domeniul: Inginerie si Management
26
10
1
-
-
-
-
37
    Specializare: Inginerie Economica in Domeniul Mecanic
 
Domeniul: Ingineria Materialelor
25 0
-
-
-
-
-
25
    Specializare: Ingineria Procesarii Materialelor
 
Domeniul: Ingineria Mediului
28
10
1
-
-
-
1
40
    Specializari: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie, Ingineria Valorificarii Deseurilor
 
Domeniul: Mine, Petrol si Gaze
0
29
-
-
-
-
1
30
    Specializari: Inginerie Miniera
 
Domeniul: Mecatronica si Robotica
26 1  - -  - - - 30
    Specializare: Robotica
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.

 
 
Calendar admitere:
Perioada de înscriere la concursul de admitere la programele de studii cu concurs de dosare:
Inscrierea candidaților: 6-9 sept. între orele 9:00 și 15:00

Perioada de înscriere la concursul de admitere la programul de studii ”Calculatoare si tehnologia informatiei”, cu test la matematică:
Inscrierea candidaților: 6-8 sept. între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A, sala P1 (parter);

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 9 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 12 și 13 sept. între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 13 sept., ora 22:00
+ Etapa II: 14 și 15 sept., între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 15 sept.

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 9 septembrie 2016), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2016), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis
Calculul mediei de admitere:

Pentru domeniul de licentă: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”
Media generală finală a concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileşte după cum urmează:
M = (2MB +2NB +6 PM)/10 sau M = (2MB+8PM)/10 (la alegere la înscriere), unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, NB nota la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Fizică, Informatică sau nota la testul grilă de matematică (PM), PM nota probei de matematică din concurs (test grilă).

Pentru celelalte domenii de licentă
Pentru domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică, telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale media de admitere se va calcula astfel: M = MB, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat. Absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele Matematică, Informatică, Fizică, Chimie sau Economie, pot să opteze ca această notă să fie considerată în proporţie de 60% în calculul mediei de admitere. În cazul acestei opţiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NB nota de la proba de bacalaureat.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale:  


Tematica si manualele valabile pentru admitere la domeniul ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie Industriala
6.36
9.14
6.19
8.30
Inginerie Mecanica
7.10
7.86
-
-
Inginerie Electrica
6.49
9.46
-
-
Inginerie Energetica
6.23
9.29
6.00
6.00
Inginerie si Management
7.15
9.76
8.40
8.44
Calculatoare si Tehnologia informatiei
6.73
8.17
5.90
7.41
Inginerie electronica si Telecomunicatii
7.40
9.50
6.06
9.64
Mine, Petrol si Gaze
-  8.02  9.62
Ingineria Materialelor
 6.12  8.43 - -
Ingineria Mediului
 6.18 9.32 - -
Mecatronica si Robotica
 6.00 8.79 6.86 6.86
Subiectele din 2016:  


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2016 la domeniul "Calculatoare si Tehnologia Informatiei" sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.
Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de ambii părinți;
- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în învățământ;
- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de un părinte;
Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://inginerie.utcluj.ro

 

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter