Facultatea de Litere CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2016:
Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Litere - Nivel licenta
171
377
3 1 - -
12
564
Domeniul: Asistenta Sociala
14
83
1
-
-
-
2 100
    Specializare: Asistenta Sociala
 
Domeniul: Filosofie
14
19
-
-
-
-
2
35
    Specializare: Filosofie
 
Domeniul: Limba si Literatura româna
47
81
-
- -
-
2
130
    Specializare: Limba si Literatura Romana
             
    Specializare: Limba si literatura româna si Limba si literatura engleza
 
    Specializare: Limba si literatura româna si Limba si literatura franceza
 
Domeniul: Limbi Moderne Aplicate
17
31
-
-
-
-
2
50
    Specializare: Limbi Moderne Aplicate
 
Domeniul: Studii culturale
15
15
-
-
-
-
-
30
    Specializare: Etnologie
 
Domeniul: Stiinte ale Comunicarii
12
60
1
-
-
-
2
75
    Specializari:Jurnalism
 
Domeniul: Teologie 26 48 1  - -  - - 75
    Specializari: Teologie Ortodoxa Didactica  
    Specializari: Teologie Ortodoxa Pastorala  
Domeniul: Arte vizuale
16
10
-
1 -
-
2
29
    Specializare: Arte plastice (Pictura)
 
Domeniul: Stiintele Educatiei
10
30
-
-
-
-
-
40
    Specializare: Pedagogia invatamantului primar si prescolar
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.

Calendar admitere:

Inscrierea candidaților: 
Calendarul de inscriere poate fi consultat aici.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.
Notă: pentru programele de studii: Teologie Ortodoxa Pastorală şi Teologie Ortodoxă Didactică este obligatorie la dosarul de înscriere Binecuvântarea Episcopului. 

Înscrierile se fac la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, sediul Facultăţii de Litere, str. Victoriei, nr. 76, Baia Mare, sala 7.

Confirmarea locului ocupat prin concurs se face după cum urmează:

- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri de la buget confirmarea se face prin depunerea diplomei de Bacalaureat în original (sau a adeverintei de absolvire în original pentru absolvenţii 2016) şi a foii matricole în original dacă aceastea nu au fost depuse la dosar în perioada înscrierilor.

- achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pentru admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa anuală de şcolarizare până cel mai târziu în ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxă în urma afişării rezultatelor iniţiale), respectiv până cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei admişi la taxă la finalul primei etape de confirmări) şi depunerea unei copii a chitanţei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)

Programele de studii: Limba şi Literatura Română; Asistenţă socială; Etnologie, Jurnalism; Filosofie, Teologie Ortodoxă Didactică.

Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat.

II. Examen cu o probă orală tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)

Programul de studii: Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză):

50% MB + 50% NO


Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NO)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NO nota la proba orală.

III. Examen cu doua probe orale tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)

Programul de studii: Limbi moderne aplicate: engleză-franceză, engleză-germană.

20% MB + 40% NO1 + 40% NO2

Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4NO1+4NO2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu NO1 nota la proba orală la prima limbă străină şi cu NO2 nota la proba orală la a doua limbă străină.

IV. Examen cu probă orala (eliminatorie) şi probă scrisă (consultaţi regulamentul de admitere)

Programul de studii: Teologie Ortodoxă Pastorală

50% MB + 50% ND

Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+ND)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu ND nota la proba scrisă
Proba orală este eliminatorie – nu se acordă note – dicţie, ritm, auz muzical

V. Examen cu probă de desen după natură şi probă de culoare

Programul de studii: Arte plastice (Pictură)

Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4PD1+4PD2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu PD1 nota la proba de desen după natură şi cu PD2 nota la proba de culoare.

20% MB + 40% PD1 + 40% PD2

VI. Examen cu probă de aptitudini

Programul de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

50% MB + 50% NPA

Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NPA)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NPA nota la proba de aptitudini
a. Dicţie 10p
b. Dictare 10p
c. Aptitudini pedagogice 20p
d. Aptitudini muzicale 10p

Probele de aptitudini sunt eliminatorii – dacă candidatul nu obţine la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins.

VII. Admitere fara concurs
Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere 2016:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Max
Min
Max
Min
LRE
9.75
7.10
7.60
6.18
LRF
9.76
8.00
7.92
7.03
LLR
9.60
6.73
6.60
6.33
LMA
9.93
8.37
8.06
7.60
ETN
8.56
6.33
6.20
-
F
9.15
6.33
-
-
J
9.70
7.78
7.75
6.56
AP 8.17 6.63 6.60  
TOD
8.92
8.16
8.10
8.05
TOP 9.52 7.15 6.85 6.26
AS 9.61 7.56 7.51 6.00
PIPP
9.77
9.40
9.36
8.19
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de ambii părinți;
- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în învățământ;
- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de un părinte;

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.
Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://litere.utcluj.ro

 

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter