Serviciul Intern de Contracte si Achizitii

Serviciul de contracte si achiziții este un serviciu specializat din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca. Este organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achizițiilor publice, cuprinse in anexa 2 a H.G. 901 /2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achizițiilor publice, prin care se fundamentează şi se realizează atribuirea contractelor de achiziţie publică, pentru care Universitatea Tehnică din Cluj Napoca are calitatea de autoritate contractantă, în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a HG. 395 /2006 privind normele de aplicare a legii mai sus mentionate.

Anunț important!
În 26 mai 2016 a intrat în vigoare legea 98/2016. Această lege  reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. În 2 iunie 2016 au fost aprobate prin HG 395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În 2 iunie 2016 au fost aprobate prin HG 395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Formulare si Legislatie


Documentatie

Structura

Sef Serviciu - Ing. Adrian MUNCEANU - Tel. (+4)0264-401 398 - int. 1398 - e-mail: Adrian.Munceanu@staff.utcluj.ro

Administrator Patrimoniu - Ing. Stela CIMPEANU - Tel. (+4)0264-401 297 - int. 1297 - e-mail: Stela.CIMPEANU@staff.utcluj.ro

Administrator Patrimoniu - Ing. Marius IELCEAN - Tel. (+4)0264-401 296 - int. 1296 - e-mail: Marius_Ielcean@yahoo.com

Administrator Patrimoniu - Ing. Delia LENGHEL - Tel. (+4)0264-401 299 - int. 1299 - e-mail: Delia.Lenghel@staff.utcluj.ro

Administrator Patrimoniu - Ing. Cristina PARAUAN - Tel. (+4)0264-401 298 - int. 1298 - e-mail: Cristina.Parauan@staff.utcluj.ro

Administrator Patrimoniu - Ec. Maria FODOREAN - Tel. (+4)0264-401 296 - int. 1296

Contact

Adresa: Str. C. Daicoviciu nr.15, sala 490,

Tel./Fax: 0264-401 398 / 0264-594 831

Program cu publicul: Luni-Vineri, 08:00-15:00

Email: utcn.licitatie@utcluj.ro