Facultatea de Automatica si Calculatoare

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

 

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

AUTOMATICĂ

ȘI CALCULATOARE

Ingineria

Sistemelor

Automatică și informatică

aplicată

158

 

1

 

 

1

1

160

102

 

263

 

Automatică și informatică aplicată (în limba engleză)

 

 

 

 

 

 

1

Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare)

30

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 40

Calculatoare

Și tehnologia informației

Calculatoare

276

1

2

 

 

2

1

280

113

 

394

Calculatoare (în limba engleză)

 

 

 

0

 

1

Tehnologia informației

 

 

 

0

 

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

 

 

Calendar admitere 2017:

Înscrierea candidaților: 8 și 11 și 12* sept. între orele 9:00 și 15:00
*In 12 Septembrie nu se fac inscrieri la extensiile UTCN pentru  domeniile de Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Ingineria Autovehiculelor

Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu nr. 26-28, Cluj-Napoca si la extensia universitara de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

Proba de concurs: 13 Septembrie, ora 9:00

Testul de Matematica consta din 30 de intrebari tip grila, formulate dupa modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grila ce poate fi accesta aici.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 13 Septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 si 15 Septembrie intre orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 15 Septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 si 19 Septembrie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afisare rezultate finale: 19 Septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici.

Un model de test este disponibil aici.

Calculul mediei de admitere:


Componentele mediei de admitere (si ponderea procentuala):

a) Nota la testul grila la matematica (80%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematica, Fizica si Informatica (20%)

b) sau Nota de la testul de grila de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)

 Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!
Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt: 
   1) Nota la testul de matematica,
   2) Media la examenul de Bacalaureat,
   3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasa de candidat pentru calculul medie de admitere,
   4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.Tematica si manuale:


Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate (Cluj-Napoca)
8.13
9.52
7.89
8.13
    Ingineria sistemelor automate (Satu Mare)
5.34
8.56
0 0
    Calculatoare si Tehnologia informatiei
8.52
10
7.9
8.56


 Subiectele din 2016:


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici.
 

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant;

-Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant;

-Candidatii orfani de ambii parinti;

-Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;

 

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limba engleza.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotararea Conducerii Universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter