Facultatea de Automatică și Calculatoare

Atenție!

Având în vedere complexitatea situației cu privire la răspândirea infecției cu COVID-19, CONSULTAȚIILE GRATUITE LA MATEMATICĂ, din data de 14.03.2020, 21.03.2020 și 28.03.2020 SE SUSPENDĂ.

ATENȚIE!Cursuri gratuite de matematica pentru admiterea la licenta - din 15 FEBR 2020

 

Pagina in curs de actualizare...

 

Functii derivabile-partea 1-2020

Probleme Geometrie Analitica-parteaI I+II

Înscrieri: str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi la extensia universitară de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

Înscrierea candidaţilor: 8-11* iulie între orele 9:00 și 15:00

*În 11 Iulie nu se fac înscrieri la extensia Satu Mare

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Proba de concurs: 13  iulie, ora 9:00

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse în Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici. Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 14 - 16 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 16 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 17 şi 20 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Automatica si Calculatoare

Ingineria sistemelor

Cluj-Napoca

181

1

 

102

Satu Mare

30

 

 

10

Calculatoare si tehnologia informatiei

 

313

1

 

83

TOTAL FACULTATE

 

524

2

 

195

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Modalitate de calculul a mediei de admitere:

MA=0,8*NTG+0,2*MB

sau

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2*NB

Unde:

MA-media de admitere;

NTG-nota la testul grilă la matematică;

NB-nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB-media la BAC.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Selecţia celor care vor studia în limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenţa lingvistică. Detalii aici
Un model de test este disponibil aici.

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019


Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate (Cluj-Napoca)
8.22
9.42
7.82
8.22
    Ingineria sistemelor automate (Satu Mare)
5.72
8.11
7.12 7.12
    Calculatoare şi Tehnologia informaţiei
8.57
9.74
8.18
9.52

 

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.
 
Taxa de înscriere la admitere este de 200 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -150 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2020 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (200 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.400 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.600 lei pentru linia de predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.
Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro