Facultatea de Automatica si Calculatoare

Simulare admitere 2017 - Inscrieri

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:

Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
 
 
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Automatica si Calculatoare - Nivel licenta, 4 ani
459
250
1
1 1
-
6
718
Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (la Cluj-Napoca)
161
93
-

-

1

-

1 256
Domeniul: Ingineria Sistemelor Automate (la Satu Mare)
30
10
-
- - - - 40
Specializare cu predare in limba romana: Automatica si Informatica Aplicata;
 
Specializare cu predare in limba engleza: Automatica si Informatica Aplicata (numai la Cluj-Napoca);
 
Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei
268
147
1 1  - - 5
422
Specializari cu predare in limba romana: Calculatoare, Tehnologia Informatiei
 
Specializare cu predare in limba engleza: Calculatoare
 

 *loc buget romi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;

***  locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti, Chisinau, etc.

 

Calendarul consultatiilor GRATUITE la matematica pentru admitere:

Departamentul de Matematica al Facultatii de Automatica si Calculatoare organizeaza incepand cu 25.02.2017, cursuri de pregatire la matematica  in vederea Admiterii 2017.

Locatie: Aula Facultatii de Instalatii, str. Bdul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Orar: 10:00 – 12:00

Nr.
Tema lectiei
Cadrul didactic
Data
1. Structuri algebrice Conf.dr. Vasile Pop 25.02.2017
2. Primitive Prof.dr. Alexandru Mitrea 04.03.2017
3. Siruri Prof.dr. Dorian Popa 11.03.2017
4. Limite de functii. Continuitate Conf.dr.Ioan Radu Peter 18.03.2017
5. Matrice. Determinanti Prof.dr. Daniela Rosca 25.03.2017
6. Functii derivabile Conf.dr. Mircea Rus 01.04.2017
7. Geometrie analitica Lect.dr. Vasile Ile 08.04.2017
8. Calcul integral  Prof.dr. Ioan Gavrea 22.04.2017
9. Aplicatii ale calcului diferential si integral Prof.dr. Ioan Rasa 29.04.2017
10. Ecuatii si inecuatii. Numere complexe Conf. dr. Ovidiu Furdui 06.05.2017
SIMULARE ADMITERE - 13.05.2017
10. Polinoame si ecuatii algebrice Conf.dr. Daniela Inoan 20.05.2017
11. Trigonometrie Lect.dr. Cosmin Todea 27.05.2017

 Nu este necesara inscriere prealabila pentru cursurile de pregatire la matematica! 

In data de 13.05.2017, între orele: 09:00 – 12:00, se organizează cu plata SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE. Simularea NU este conditionata de prezenta la consultatii.

Modalitatea de inscriere se va afisa pe site-ul  si pe pagina de facebook a admiterii.
Ne puteti contacta pe mail la adresa: admitere@utcluj.ro, sau la nr. de telefon: 0264-401.328
Culegerea de teste grila poate fi accesata aici: http://www.math.utcluj.ro

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidatilor: 11 – 15* Iulie intre orele 9:00 si 15:00
*In 15 iulie nu se fac inscrieri la extensiile UTCN pentru  domeniile de Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Ingineria Autovehiculelor

Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu nr. 26-28, Cluj-Napoca si la extensia universitara de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

Proba de concurs: 16 Iulie, ora 9:00

Testul de Matematica consta din 30 de intrebari tip grila, formulate dupa modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grila ce poate fi accesta aici.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 16 Iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 17 si 18 Iulie intre orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 18 Iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 19 si 20 Iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afisare rezultate finale: 20 Iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 16 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 18 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici.

Un model de test este disponibil aici.

Calculul mediei de admitere:


Componentele mediei de admitere (si ponderea procentuala):

a) Nota la testul grila la matematica (80%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematica, Fizica si Informatica (20%)

b) sau Nota de la testul de grila de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)

 Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!
Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt: 
   1) Nota la testul de matematica,
   2) Media la examenul de Bacalaureat,
   3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasa de candidat pentru calculul medie de admitere,
   4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.
Tematica si manuale:


Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:


Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate (Cluj-Napoca)
8.49
9.47
8.11
8.48
    Ingineria sistemelor automate (Satu Mare)
5.74
8.05
5.82 6.04
    Calculatoare si Tehnologia informatiei
8.68
9.75
8.12
8.68

 
Subiectele din 2016:


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2016 sunt disponibile aici
 

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant;

-Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant;

-Candidatii orfani de ambii parinti;

-Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;


Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limba engleza.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotararea Conducerii Universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter