Facultatea de Constructii

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚII

Inginerie

Civilă

Amenajări și construcții hidrotehnice

0

0

 

1

 

 

 

1

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

52

Căi ferate, drumuri și poduri

0

0

 

Construcții civile, industriale și agricole

0

0

 

Construcții civile, industriale și agricole (în engleză)

 

 

 

Inginerie urbană și dezvoltare regională

 

 

 

Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare)

1

 

 

 1

0

 

26

Inginerie și management

Inginerie economică în construcții

0

0

2

2

0

3

3

0

11

0

14

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Măsurători terestre și cadastru(la Baia Mare)

0

 

 

 

 

0

0

0

 

0


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidaților: 8 și 11-13* Septembrie intre orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu nr. 25, sala 129 din Cluj-Napoca,  sau pe str. Victor Babes, nr. 62A din Baia Mare.


* In 13 Septembrie nu se vor face inscrieri la extensiile universitare!

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica) : Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

 
Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 13 Septembrie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 și 15 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:
15 Septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 și 19 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 
19 Septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici.

Un model de test este disponibil aici.

Calculul medie de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Civila
7.96
9.92
6
9.33
    Inginerie si Management in Constructii
8.14
9.88
6.48 9.18
    Inginerie Geodezica
8.43
9.93
9.13 9.13
    Inginerie Civila (Baia Mare)
6.21
9.65
0 0
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

- Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant;

- Candidatii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant;

- Candidatii orfani de ambii parinti;

- Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;

 


Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limbi straine.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://constructii.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter