Facultatea de Constructii

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

Calendar admitere iulie 2018:

Înscrierea candidaților: 10-14,16* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 16 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 25 Cluj-Napoca, la CUN Baia Mare, precum şi la extensiile UTCN.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie, ora 22:00

Confirmări şi glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

taxă

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚII

Inginerie

Civilă

Amenajări și construcții hidrotehnice

293

1

1

1

 

2

1

302

110

 

416

Căi ferate, drumuri și poduri

1

1

 

2

 

Construcții civile, industriale și agricole

1

2

 

3

 

Construcții civile, industriale și agricole (în engleză)

 

 

 

 

 

4

Inginerie urbană și dezvoltare regională

 

 

 

 

 

 

Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare)

25

 

 

 

 

 

 

25

25

 

50

Inginerie și management

Inginerie economică în construcții

30

 

1

2

 

3

 

33

26

 

59

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru

48

 

 

 

 

0

1

49

1

 

50

Măsurători terestre și cadastru(la Baia Mare)

0

 

 

 

 

0

0

0

 

0


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  facultăţii de  Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care se înscriu la Comisia cu concurs de dosare:

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proporţie de 100% sau,

2. pentru absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca aceasta notă sa fie considerată in proporţie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat in original şi a foii matricole in original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

Selecţia celor care vor studia in limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie şi septembrie, pe baza unui test de competenţă lingvistică. Detalii aici

Un model de test este disponibil aici.

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul mediei de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxă
min max min max
    Inginerie Civilă
7.96
9.92
6
9.33
    Inginerie şi Management in Construcţii
8.14
9.88
6.48 9.18
    Inginerie Geodezică
8.43
9.93
9.13 9.13
    Inginerie Civilă (Baia Mare)
6.21
9.65
0 0

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://constructii.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter