Facultatea de Constructii (scolarizare la Baia Mare)

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..
Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Neprecizat* - Admitere prin ambasadă (Ucraina)

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români

 

Romi

Tineri origine română

Străini

Total

Buget

Români

Străini

 

Cu bursă

Fără bursă

Neprecizat*

Total

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚII

Inginerie Civilă

Construcții civile, Industriale și Agricole (la Baia Mare)

25

0

0

0

0

0

0

25

25

0

50

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2014:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Civila
5.64
 9.18
 6.15
 8.65
    Inginerie si Management in Constructii
6.26
8.24
-
-
    Inginerie geodezica
5.61
9.23
7.33 7.33
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutite de taxa de inscriere (150 lei) urmatoarele categorii de candidati:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;                 

Sunt scutite de taxa de admitere (50 lei) urmatoarele categorii de candidati:
 - Candidatii orfani de un parinte

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limbi straine.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid prin Hotararea Consiliului de Administratie, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://constructii.utcluj.ro/

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter