Facultatea de Inginerie CUNBM

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare si tehnologia informației”, cu test la matematică:

Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22 iulie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

Proba de concurs: 24  iulie, ora 9:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici.


Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Programul cursurilor gratuite de pregatire la matematică este disponibil aici

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programele de studii cu concurs de dosare:

Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22-24* iulie între orele 9:00 și 15:00
(* Excepție domeniul Inginerie civilă Baia Mare, Facultatea de Construcții)

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2018:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2018-2019

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Absolvenți licee și mediul rural

 

Formare cadre didactice

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

INGINERIE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

26

1

 

 

1

 

 

1

 

28

20

 

48

Inginerie electrică

Electromecanică

23

1

 

 

1

1

 

2

 

26

10

 

36

Inginerie electronică și telecomunicații

Electronică aplicată

23

1

 

 

1

1

 

2

 

26

10

 

36

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

23

1

 

 

 

 

 

0

 

24

10

 

34

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

25

1

 

 

 

 

 

0

 

26

10

 

36

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic

25

1

 

 

 

 

 

0

 

26

10

 

36

Mecatronică și robotică

Robotică

25

1

 

 

 

 

 

0

 

26

1

 

27

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

27

1

 

1

 

 

 

0

 

29

1

 

30

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie

28

2

 

 

 

 

 

0

 

30

10

 

40

Mine, petrol și gaze

Inginerie minieră

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

TOTAL

225

10

0

1

3

2

 

5

0

241

82

0

323

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 Calculul mediei de admitere:

sus


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuala):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (80%) + Media la BAC (20%)

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
   1. Nota la testul de matematică;
   2. Media la examenul de Bacalaureat;
   3. Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
   4. Nota la matematică la Bacalaureat.

 

Calculul mediei de admitere pentru candidații care se înscriu la domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică, Telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale, se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:

  1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,
 2.pentru absolvenții care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

 

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:
   1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
   2. Media la examenul de Bacalaureat;
   3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale: 


Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2019 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie Industriala (TCM)
6.15
9.4
6.38
9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
-
-
-
-
Inginerie Electrica (EM)
6
9.49
6.78
8.39
Inginerie Energetica (ISEE)
6.55
7.93
-
-
Inginerie si Management (IEDM)
6.6
9.34
6.25
9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)
6.55
8.51
5.48
7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)
6.2
8.8
6.31
7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM)
6.05 8.95 - -
Ingineria Materialelor (IPM)
0.00 0 - -
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)
 6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica
6.11 8.97 9.04 9.04


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2018 la domeniul "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei" sunt disponibile aici

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 Informaţii despre facultate:

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://inginerie.utcluj.ro