Facultatea de Inginerie CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:  

Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi*
Candidati
moldoveni**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Inginerie - CUNBM - Nivel licenta
229
180 3
1
-
-
2 415
Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei
26
24
-
- -
-
-
50
    Specializare: Calculatoare
 
Domeniul: Inginerie Electrica
23
26
1
-
-
-
- 50
    Specializare: Electromecanica
 
Domeniul: Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informatonale
26
18
-
1 -
-
-
45
    Specializare: Electronica Aplicata
 
Domeniul: Inginerie Energetica
23
22
-
-
-
-
-
45
    Specializare: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 
Domeniul: Inginerie Industriala
26 10
-
-
-
-
-
36
    Specializare: Tehnologia Constructiilor de Masini
 
Domeniul: Inginerie Mecanica
0
30
-
-
-
-
-
30
    Specializare: Echipamente pentru Procese Industriale
 
Domeniul: Inginerie si Management
26
10
1
-
-
-
-
37
    Specializare: Inginerie Economica in Domeniul Mecanic
 
Domeniul: Ingineria Materialelor
25 0
-
-
-
-
-
25
    Specializare: Ingineria Procesarii Materialelor
 
Domeniul: Ingineria Mediului
28
10
1
-
-
-
1
40
    Specializari: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie, Ingineria Valorificarii Deseurilor
 
Domeniul: Mine, Petrol si Gaze
0
29
-
-
-
-
1
30
    Specializari: Inginerie Miniera
 
Domeniul: Mecatronica si Robotica
26 1  - -  - - - 30
    Specializare: Robotica
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;

***  locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.etc.


 
Calendarul consultatiilor GRATUITE la matematica pentru admitere:

Departamentul de Matematică-Informatică din cadrul CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, organizeaza GRATUIT CONSULTATII in vederea pregatirii concursului de admitere, din iulie 2017, unde este prevazut test grila la matematica.

Locatie: sala A4, strada Dr. Victor Babeş, nr. 62 A, Baia Mare.
Orar: in zilele de Sambata intre 09:00 - 12:00.

Nr.
Cadrul didactic
Data
1. Conf.univ.dr. Dan Bărbosu 18.09.2017
2. Lector dr. Monica Lauran 25.03.2017
3. Conf.univ.dr. Dan Bărbosu 01.04.2017
4. Lector dr. Monica Lauran 08.04.2017
5. Conf.univ.dr. Ioana Taşcu 25.03.2017
6. Conf.univ.dr. Ioana Taşcu 06.05.2017

In data de 13.05.2017, între orele: 09:00 – 12:00, se organizează cu plata SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE. Simularea NU este conditionata de prezenta la consultatii.

Nu este necesara inscriere prealabila pentru cursurile de pregatire la matematica! 

Mai multe detalii pot fi gasite aici.

Inscrierea este necesara NUMAI pentru SIMULAREA din 13.05.2017. Modalitatea de inscriere se va afisa pe site-ul  si pe pagina de facebook a admiterii.
Ne puteti contacta pe mail la adresa: admitere@utcluj.ro, sau la nr. de telefon: 0264-401.328
Culegerea de teste grila poate fi accesata aici: http://www.math.utcluj.ro .

Calendar admitere 2017:

Perioada de inscriere la concursul de admitere la programul de studiu  ”Calculatoare si tehnologia informatiei”, cu test la matematica:


Inscrierea candidatilor: 11 – 15 iulie între orele 9:00 si 15:00

+Proba de concurs: 16 iulie, ora 9:00

+Afisarea rezultatelor initiale: 16 iulie ora 22:00

+Etapa 1 de confirmari: 17 și 18 iulie între orele 9:00 și 15:00

+Afisare rezultate dupa runda 1 de glisari: 18 iulie, ora 22:00

+Etapa 2 de confirmari: 19 și 20 iulie între orele 9:00 și 15:00

+Afisare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

 

Perioada de inscriere la concursul de admitere la programele de studii cu concurs de dosare:
Inscrierea candidatilor: 11-20 iulie intre orele 9:00 și 15:00

Inscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A, sala P1 (parter);

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibilă aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 20 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 21 și 24 iulie intre orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 24 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 25 și 26 iulie intre orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis pentru candidatii care au aplicat pentru domeniul ”Calculatoare si tehnologia informatiei" se face prin:

 * depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 16 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 18 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

Pentru domeniul de licentă: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”

  1. Nota la testul grila la matematica (80%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematica, Fizica, si Informatica. (20%)
  2. Sau Nota de la testul de grila de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)


Pentru celelalte domenii de licentă
Pentru domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică, telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale media de admitere se va calcula astfel: M = MB, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat. Absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele Matematică, Informatică, Fizică, Chimie sau Economie, pot să opteze ca această notă să fie considerată în proporţie de 60% în calculul mediei de admitere. În cazul acestei opţiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NB nota de la proba de bacalaureat.

Confirmarea statutului de admis la candidatii care au aplicat pentru domeniile cu concurs de dosare se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale:  


Tematica si manualele valabile pentru admitere la domeniul ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie Industriala (TCM)
6.25
9.56
6.19
8.30
Inginerie Mecanica (EPI)
-
-
-
-
Inginerie Electrica (EM)
6.13
8.82
-
-
Inginerie Energetica (ISEE)
6.06
8.22
6.00
6.00
Inginerie si Management (IEDM)
6.13
9.67
8.40
8.44
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)
7.09
9.05
5.90
7.41
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)
6.35
9.31
6.06
9.64
Mine, Petrol si Gaze (IM)
-  8.02  9.62
Ingineria Materialelor (IPM)
 6.00  9.56 - -
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)
 6.06 9.50 - -
Mecatronica si Robotica
 6.00 9.00 6.86 6.86
Subiectele din 2016:  


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2016 la domeniul "Calculatoare si Tehnologia Informatiei" sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu și numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidații care fac parte din una din următoarele categorii :

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;


Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://inginerie.utcluj.ro

 

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter