Facultatea de Inginerie CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

INGINERIE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

0

 

2
0

 

 

2

0

2

8

0

9

Inginerie electrică

Electromecanică

0

1

1

3

 

4

 

5

3

 

8

Inginerie electronică și telecomunicații

Electronică aplicată

2

 

1

3

 

4

 

6

4

 

10

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

14

 

0

3

 

3

 

17

7

 

24

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

3

 

 

 

 

0

 

3

5

 

8

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

 0

 

 

0

 

0

0

 

0

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic

0

1

 

 

 

0

 

1

5

 

6

Mecatronică și robotică

Robotică

21

 

 

 

 

0

 

21

1

 

22

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

 

 

 

 

 

0

 

0

0

 

0

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie

19

 

 

 

 

0

 

19

5

 

24

Ingineria valorificării deșeurilor

 

 

 

 

0

 

 

Mine, petrol și gaze

Inginerie minieră

23

 

 

 

 

0

 

23

5

 

28

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere 2017:

Perioada de inscriere la concursul de admitere la programul de studiu  ”Calculatoare si tehnologia informatiei”, cu test la matematica:


Inscrierea candidatilor: 8 și 11 și 12 sept. între orele 9:00 și 15:00

+Proba de concurs: 13 sept., ora 9:00

+Afisarea rezultatelor initiale: 13 sept., ora 22:00

+Etapa 1 de confirmari: 14 și 15 sept. între orele 9:00 și 15:00

+Afisare rezultate dupa runda 1 de glisari: 15 sept., ora 22:00

+Etapa 2 de confirmari: 18 și 19 sept. între orele 9:00 și 15:00

+Afisare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00

 

Perioada de inscriere la concursul de admitere la programele de studii cu concurs de dosare:
Inscrierea candidatilor: 8 și 11- 13 sept. între orele 9:00 și 15:00

Inscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, 62A, sala P1 (parter);

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibilă aici.

Afisarea rezultatelor initiale: 13 sept., ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 și 15 sept. între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I: 15 sept., ora 22:00
+ Etapa II:18 și 19 sept., între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00

Confirmarea statutului de admis pentru candidatii care au aplicat pentru domeniul ”Calculatoare si tehnologia informatiei" se face prin:

 * depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

Pentru domeniul de licentă: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”

  1. Nota la testul grila la matematica (80%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematica, Fizica, si Informatica. (20%)
  2. Sau Nota de la testul de grila de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)


Pentru celelalte domenii de licentă
Pentru domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică, telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale media de admitere se va calcula astfel: M = MB, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat. Absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele Matematică, Informatică, Fizică, Chimie sau Economie, pot să opteze ca această notă să fie considerată în proporţie de 60% în calculul mediei de admitere. În cazul acestei opţiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat şi cu NB nota de la proba de bacalaureat.

Confirmarea statutului de admis la candidatii care au aplicat pentru domeniile cu concurs de dosare se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Tematica si manuale:  


Tematica si manualele valabile pentru admitere la domeniul ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:  
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie Industriala (TCM)
6.15
9.4
6.38
9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
-
-
-
-
Inginerie Electrica (EM)
6
9.49
6.78
8.39
Inginerie Energetica (ISEE)
6.55
7.93
-
-
Inginerie si Management (IEDM)
6.6
9.34
6.25
9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)
6.55
8.51
5.48
7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)
6.2
8.8
6.31
7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM)
6.05 8.95 - -
Ingineria Materialelor (IPM)
0.00 0 - -
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)
 6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica
6.11 8.97 9.04 9.04
Subiectele din 2017:  


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2016 la domeniul "Calculatoare si Tehnologia Informatiei" sunt disponibile aici

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu și numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidații care fac parte din una din următoarele categorii :

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;


Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://inginerie.utcluj.ro

 

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter