Facultatea de Inginerie CUNBM

Pagina in curs de actualizare...

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare si tehnologia informației”, cu test la matematică:

 Înscrieri: sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

 Înscrierea candidaţilor: 8-11 iulie între orele 9:00 și 15:00

 Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

 Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

 Proba de concurs: 13  iulie, ora 9:00

 Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse în Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici. Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 iulie, ora 22:00

 Confirmarea statutului de admis: 

 + Etapa I: 14 - 16 iulie între orele 9:00 și 15:00
 + Afișare rezultate după etapa I de glisări: 16 iulie, ora 22:00
 + Etapa II: 17 şi 20 iulie între orele 9:00 și 15:00
 + Afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

 Confirmarea statutului de admis se face astfel:

 Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare   a  locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie)   indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare   sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

 Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă,   ambele în original pentru confruntare/confirmare, la     Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de         procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta 

Modalitate de calculul a mediei de admitere:

MA=0,6*NTG+0,4*MB

sau

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2*NB

Unde:

MA-media de admitere;

NTG-nota la testul grilă la matematică;

NB-nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB-media la BAC.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programele de studii cu concurs de dosare:

 Înscrieri: sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

Înscrierea candidaţilor: 8-11și 13-14  iulie între orele 9:00 și 15:00 (*excepție domeniul: Inginerie civilă Baia Mare, Facultatea de Construcții)
 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

 Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 15 - 17 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 17 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 şi 21 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Inginerie

Inginerie industriala

 

27

 

1

10

Inginerie si management

 

27

 

 

10

Inginerie electrica

 

25

 

 

10

Inginerie energetica

 

25

 

 

10

Calculatoare si tehnologia informatiei

 

26

1

 

20

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale

 

25

 

 

10

Ingineria mediului

 

28

 

 

10

Ingineria materialelor

 

28

 

 

2

Mecatronica si robotica

 

26

 

 

1

TOTAL FACULTATE

 

237

1

1

83


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Calculul mediei de admitere pentru candidații care se înscriu la domeniile de licenţă: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi Management, Inginerie electronică, Telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale, se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:

  1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,
   2.pentru absolvenții care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:


Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:
   1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
   2. Media la examenul de Bacalaureat;
   3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Inginerie Industriala (TCM)
6.15
9.4
6.38
9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
-
-
-
-
Inginerie Electrica (EM)
6
9.49
6.78
8.39
Inginerie Energetica (ISEE)
6.55
7.93
-
-
Inginerie si Management (IEDM)
6.6
9.34
6.25
9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)
6.55
8.51
5.48
7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)
6.2
8.8
6.31
7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM)
6.05 8.95 - -
Ingineria Materialelor (IPM)
0.00 0 - -
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)
 6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica
6.11 8.97 9.04 9.04


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.


Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conformRegulamentului de Admitere la nivel licență 2020 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://inginerie.utcluj.ro