Facultatea de Litere CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

LITERE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Arte vizuale

Arte plastice(pictură)

5

 

2

2

 

4

 

9

5

 

14

Asistență socială

Asistență socială

0

 1

2

3

 

5

 

6

9

 

15

Filosofie

Filosofie

0

 

1

2

 

3

 

3

8

 

11

Limbă și literatură

Limba și literatura română

0

 

 

0/4

(engleza/franceza)

 

0

2

 

2

 

 

4

 

 

 

1/5

(engleza/franceza)

 

 

 

 

 

10/8(engleza/franceza)

 

11

 

 

11/13

(engleza/franceza)

Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/franceză)

 

1 / 0

(engleza/franceza)

0/1

(engleza/franceza)

 

1/0

(engleza/franceza)

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

4 (franceza)

0

0

1 (franceza)

2(eg)

 

1 (franceza)

2(eg)

0

4 (franceza)

2 (eg)

8 (franceza)

6 (ef)

4 (eg)

 

12 (franceza)

6(ef)

6(eg)

Studii culturale

Etnologie

0

 

0

2

 

2

 

2

7

 

9

Știițe ale comunicării

Jurnalism

0

0

0

2

 

2

 

2

 

0

20

 

15

 

22

 

15

Comunicare și relații publice

 

 

 

 

 

 

 

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

0

 

 

 

 

0

 

0

0

 

0

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

0

 

 

0

 

0

 

0

10

 

12

Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 2

 

2

 

2

 


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere:

Inscrierea candidaților: 
Calendarul de inscriere poate fi consultat aici.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.
Nota: pentru programul de studii Teologie Ortodoxa Pastorala este obligatorie la dosarul de înscriere Binecuvântarea Episcopului. 

Inscrierile se fac la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, sediul Facultăţii de Litere, str. Victoriei, nr. 76, Baia Mare, sala 7.

Confirmarea locului ocupat prin concurs se face după cum urmează:

- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri de la buget confirmarea se face prin depunerea diplomei de Bacalaureat în original (sau a adeverintei de absolvire în original pentru absolvenţii 2017) şi a foii matricole în original dacă aceastea nu au fost depuse la dosar în perioada înscrierilor.

- achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pentru admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa anuală de şcolarizare până cel mai târziu în ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei admisi la taxă în urma afisarii rezultatelor iniţiale), respectiv până cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei admisi la taxa la finalul primei etape de confirmari) şi depunerea unei copii a chitantei doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)

Domeniile de studiu: Asistenta sociala, Filosofie, Limba si Literatura - Limba si literatura romana, Limba si Literatura –Limba si literatura romana si Limba si literatura engleza, Limba si Literatura - Limba si literatura romana si Limba si literatura franceza, Limba si Literatura romana, Limbi Moderne Aplicate – engleza-franceza/germana, Studii culturale –Etnologie, Stiinte ale comunicarii - Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice

Media de admitere  se calculeaza astfel: MA=MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media de la examenul de bacalaureat.

 

II. Examen cu o proba orala tip interviu (consultati regulamentul de admitere)

 Domeniul de studiu: Pedagogia invatamantului primar si prescolar

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NPA, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NPA – nota la proba de aptitudini

Proba de aptitudini: Dictie – 10 puncte; Dictare – 10 puncte; Aptitudini pedagogice – 20 puncte; Aptitudini muzicale – 10 puncte

Probele de aptitudini sunt eliminatorii – daca candidatul nu obtine la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins.


III. Examen cu doua probe (consultati regulamentul de admitere)

Programele de studii: Teologie – Teologie ortodoxa pastorala, Arte vizuale – Arte plastice (Pictura)

Media de admitere se va calcula astfel:

-Pentru Teologie: MA=0,5*MB+0,5*ND, unde MA-media de Admitere, MB-media la BAC, ND-nota la Dogmatica. Cu  proba orala eliminatorie: dicție, ritm si auz muzical(nu se acorda note) si Examen scris la Dogmatica.

-Pentru Arte vizuale: MA=0,4*ND+0,4*NC+0,2*MB, unde MA-media de Admitere, ND-nota la proba desen, NC-nota la proba culoare, MB-media la BAC. Cu 2 probe: Desen dupa natura si Culoare.

 

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

 

Medii de admitere 2016:
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
LRE
7.45
9.78
6.91
9.93
LRF
6.15
9.23
7.1
7.41
LLR
6.03
9.61
8.5
9.11
LMA (EF / EG)
6.76 / 7.78
9.91 / 9.73
6.28 / 6.05
9.39 / 9.6
ETN
6.38
9.3
6.13
7.03
FIL
6.5
9.11
6.21
6.4
JUR
6.31
8.75
-
-
APP 6.58 9.4 - -
TOD
-
-
-
-
TOP 7.71 9.4 6.16 7.76
ASS 7.63 8.74 6.05 8.01
PIPP
8.53
9.73
8.95
9.65

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.

 

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter