Facultatea de Litere CUNBM

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu : Asistență Socială, Filosofie, Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română), Studii culturale (Etnologie), Științe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Înscrierea candidaților: 16 –20 și 22-26 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:  Concurs de dosare  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Afişarea rezultatelor iniţiale: : 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale:30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări, respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu : Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză; Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Înscrierea candidaților:16 –20 și 22-25 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:   26 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Afişarea rezultatelor iniţiale: 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale: : 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări , respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu: Teologie – Teologie ortodoxa pastorala, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)Limbi Moderne Aplicate (Engleză- Franceză/Germană)  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Înscrierea candidaților:16-20 și 22-24 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:  25 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

Proba de concurs:   26 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)

 

Afişarea rezultatelor iniţiale: 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale: : 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări, respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

 

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2018:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2018-2019

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Absolvenți licee și mediul rural

 

Formare cadre didactice

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

LITERE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Arte vizuale

Arte plastice(pictură)

15

 

 

 

1

1

 

2

 

17

8

 

25

Asistență socială

Asistență socială

14

1

 

1

1

1

 

2

 

18

40

 

58

Filosofie

Filosofie

12

2

 

 

 

 

 

0

 

14

12

 

26

Limbă și literatură

Limba și literatura română

42

3

 

 

 

 

 

0

 

47

30

 

77

Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/franceză)

1

1

 

2

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

16

 

 

 

1

 

 

1

 

17

25

 

42

Studii culturale

Etnologie

13

2

 

 

1

 

 

1

 

16

8

 

24

Știițe ale comunicării

Jurnalism

20

1

 

 

 

 

 

0

 

22

50

 

72

Comunicare și relații publice

1

0

 

1

 

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

0

 

10

 

 

 

 

0

 

10

50

 

60

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

18

2

 

 

 

 

 

0

 

20

10

 

30

Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 

0

 

 

TOTAL

150

11

10

1

6

3

 

9

0

181

233

0

414

 


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 

 
Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)

Domeniile de studiu: : Asistență Socială, Filosofie, Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română), Studii culturale (Etnologie), Științe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)

Media de admitere se calculeaza astfel: MA=MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media de la examenul de bacalaureat.

 

II. Examen cu o probă orală tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)

 Domeniul de studiu: Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză)

Interviu – cunoștințe în domeniul limbii moderne engleze

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NI, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI – nota la interviu

 Domeniul de studiu: Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză)

Interviu – cunoștințe în domeniul limbii moderne franceze

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NI, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI – nota la interviu

 Domeniul de studiu: Pedagogia învățamântului primar si preșcolar

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NPA, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NPA – nota la proba de aptitudini

Proba de aptitudini: Dicție – 10 puncte; Dictare – 10 puncte; Aptitudini pedagogice – 20 puncte; Aptitudini muzicale – 10 puncte

Probele de aptitudini sunt eliminatorii – daca candidatul nu obține la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins.


III. Examen cu doua probe (consultați  regulamentul de admitere)

Programele de studii: Teologie – Teologie ortodoxă pastorală, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)

Media de admitere se va calcula astfel:

-Pentru Teologie: MA=0,5*MB+0,5*ND, unde MA-media de Admitere, MB-media la BAC, ND-nota la Dogmatica. Cu  probă orală eliminatorie: dicție, ritm si auz muzical(nu se acorda note) si Examen scris la Dogmatica.

-Pentru Arte vizuale: MA=0,4*ND+0,4*NC+0,2*MB, unde MA-media de Admitere, ND-nota la proba desen, NC-nota la proba culoare, MB-media la BAC. Cu 2 probe: Desen si Culoare.

 Domeniul de studiu: Limbi Moderne Aplicate (Engleză-Franceză/Germană) admiterea candidaților de face în urma a 2 probe după cum urmează:

Proba 1. Interviu 1–limbă străină 1;

Proba 2. Interviu 2–limbă străină 2;

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,4*NI1+0,4*NI2+0,2*MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI1-nota la interviu 1, NI2 nota la interviu 2

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

 
Medii de admitere 2018:
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
LRE
7.45
9.78
6.91
9.93
LRF
6.15
9.23
7.1
7.41
LLR
6.03
9.61
8.5
9.11
LMA (EF / EG)
6.76 / 7.78
9.91 / 9.73
6.28 / 6.05
9.39 / 9.6
ETN
6.38
9.3
6.13
7.03
FIL
6.5
9.11
6.21
6.4
JUR
6.31
8.75
-
-
APP 6.58 9.4 - -
TOD
-
-
-
-
TOP 7.71 9.4 6.16 7.76
ASS 7.63 8.74 6.05 8.01
PIPP
8.53
9.73
8.95
9.65
 

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

 

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.