Facultatea de Litere CUNBM

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu : Asistență Socială, Filosofie, Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română), Studii culturale (Etnologie), Științe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare și Relații Publice), Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză; Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză), Limbi Moderne Aplicate (Engleză-Franceză/Germană  (consultaţi regulamentul de admitere)

Înscrierea candidaților: 10 - 14,16 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:  Concurs de dosare  (consultaţi regulamentul de admitere)

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniul de studiu: Pedagogia învațamântului primar și prescolar

Înscrierea candidaților: 10 - 14 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:   16 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere)

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu: Teologie – Teologie ortodoxa pastorala, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)  (consultaţi regulamentul de admitere)

Înscrierea candidaților: 10 - 14 iulie între orele 9:00 și 15:00

Proba de concurs:   15 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere)

Proba de concurs:   16 iulie (consultaţi regulamentul de admitere)

 

Afișarea rezultatelor inițiale:  16 iulie, ora 22:00

Confirmări și glisăriîncepând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare

 

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);

 

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

LITERE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Arte vizuale

Arte plastice(pictură)

16

 

2

2

 

4

1

21

5

1

27

Asistență socială

Asistență socială

16

 

2

3

 

5

 

21

30

 

51

Filosofie

Filosofie

14

 

1

2

 

3

 

17

7

 

24

Limbă și literatură

Limba și literatura română

 

47

 

0

2

 

2

 

 

49

 

30

 

79

Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/franceză)

 

1

1

 

2

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

17

 

2

2

 

4

 

21

17

 

38

Studii culturale

Etnologie

15

 

1

2

 

3

 

18

7

 

25

Știițe ale comunicării

Jurnalism

16

1

 

2

 

2

 

19

52

 

71

Comunicare și relații publice

 

 

 

 

 

 

 

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

10

 

 

 

 

0

 

10

30

 

40

Teologie

Teologie ortodoxă didactică

20

 

 

2

 

2

 

22

20

 

42

Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 

 

0

 

0

 


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 

Confirmarea locului:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere).

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

 
Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)

Domeniile de studiu: Asistență socială, Filosofie, Limbă și Literatură - Limba și literatura română , Limbă și Literatură –Limba si literatura română si Limba si literatura engleza, Limbă și Literatură Limba si literatura romana  si Limba si literatura franceza, Limba si Literatura romana, Limbi Moderne Aplicate – – engleză-franceză/germană, Studii culturale –Etnologie, Științe ale comunicarii - Jurnalism, Comunicare si Relatii Publice

Media de admitere se calculeaza astfel: MA=MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media de la examenul de bacalaureat.

 

II. Examen cu o probă orală tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)

 Domeniul de studiu: Pedagogia învățamântului primar si preșcolar

Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NPA, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NPA – nota la proba de aptitudini

Proba de aptitudini: Dicție – 10 puncte; Dictare – 10 puncte; Aptitudini pedagogice – 20 puncte; Aptitudini muzicale – 10 puncte

Probele de aptitudini sunt eliminatorii – daca candidatul nu obține la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins.


III. Examen cu doua probe (consultați  regulamentul de admitere)

Programele de studii: Teologie – Teologie ortodoxă pastorală, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)

Media de admitere se va calcula astfel:

-Pentru Teologie: MA=0,5*MB+0,5*ND, unde MA-media de Admitere, MB-media la BAC, ND-nota la Dogmatica. Cu  probă orală eliminatorie: dicție, ritm si auz muzical(nu se acorda note) si Examen scris la Dogmatica.

-Pentru Arte vizuale: MA=0,4*ND+0,4*NC+0,2*MB, unde MA-media de Admitere, ND-nota la proba desen, NC-nota la proba culoare, MB-media la BAC. Cu 2 probe: Desen dupa natura si Culoare.

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

 
Medii de admitere 2017:
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
LRE
7.45
9.78
6.91
9.93
LRF
6.15
9.23
7.1
7.41
LLR
6.03
9.61
8.5
9.11
LMA (EF / EG)
6.76 / 7.78
9.91 / 9.73
6.28 / 6.05
9.39 / 9.6
ETN
6.38
9.3
6.13
7.03
FIL
6.5
9.11
6.21
6.4
JUR
6.31
8.75
-
-
APP 6.58 9.4 - -
TOD
-
-
-
-
TOP 7.71 9.4 6.16 7.76
ASS 7.63 8.74 6.05 8.01
PIPP
8.53
9.73
8.95
9.65
 

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

 

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.

 

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter