Facultatea de Litere CUNBM

Pagina in curs de actualizare...

 

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu : Asistență Socială, Filosofie, Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română), Studii culturale (Etnologie), Științe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Înscrierea candidaților: 16 –20 și 22-26 iulie între orele 9:00 și 15:00
Proba de concurs:  Concurs de dosare  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Afişarea rezultatelor iniţiale: : 26 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale:30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări, respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu : Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză; Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Înscrierea candidaților:16 –20 și 22-25 iulie între orele 9:00 și 15:00
Proba de concurs:   26 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Afişarea rezultatelor iniţiale: 26 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale: : 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări , respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Pentru candidații care doresc să se înscrie la Domeniile de studiu: Teologie – Teologie ortodoxa pastorala, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)Limbi Moderne Aplicate (Engleză- Franceză/Germană)  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Înscrierea candidaților:16-20 și 22-24 iulie între orele 9:00 și 15:00
Proba de concurs:  25 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Proba de concurs:   26 iulie  (consultaţi regulamentul de admitere (detalii aici) și calendarul admiterii (detalii aici)
Afişarea rezultatelor iniţiale: 26 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 27 si 29 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:29 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 30 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale: : 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări, respectiv pâna cel mai tarziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25;

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Litere

Limba si literatura

 

46

1

 

54

Studii culturale

 

16

 

 

9

Limbi moderne aplicate

 

17

 

 

28

Filosofie

 

14

 

 

11

Stiinte ale comunicarii

 

23

 

1

50

Arte vizuale

 

15

 

 

7

Teologie

 

20

 

 

10

Asistenta sociala

 

15

 

 

60

Stiinte ale educatiei

 

10

 

 

50

TOTAL FACULTATE

 

176

1

1

279


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Calculul mediei de admitere:

I. Concurs de dosare (consultaţi regulamentul de admitere)
Domeniile de studiu: : Asistență Socială, Filosofie, Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română), Studii culturale (Etnologie), Științe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)
Media de admitere se calculeaza astfel: MA=MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media de la examenul de bacalaureat.

II. Examen cu o probă orală tip interviu (consultaţi regulamentul de admitere)
 Domeniul de studiu: Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză)
Interviu – cunoștințe în domeniul limbii moderne engleze
Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NI, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI – nota la interviu
 Domeniul de studiu: Limbă și Literatură (Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză)
Interviu – cunoștințe în domeniul limbii moderne franceze
Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NI, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI – nota la interviu
 Domeniul de studiu: Pedagogia învățamântului primar si preșcolar
Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,5*MB+0,5*NPA, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NPA – nota la proba de aptitudini
Proba de aptitudini: Dicție – 10 puncte; Dictare – 10 puncte; Aptitudini pedagogice – 20 puncte; Aptitudini muzicale – 10 puncte
Probele de aptitudini sunt eliminatorii – daca candidatul nu obține la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins.


III. Examen cu doua probe (consultați  regulamentul de admitere)
Programele de studii: Teologie – Teologie ortodoxă pastorală, Arte vizuale – Arte plastice (Pictură)
Media de admitere se va calcula astfel:
-Pentru Teologie: MA=0,5*MB+0,5*ND, unde MA-media de Admitere, MB-media la BAC, ND-nota la Dogmatica. Cu  probă orală eliminatorie: dicție, ritm si auz muzical(nu se acorda note) si Examen scris la Dogmatica.
-Pentru Arte vizuale: MA=0,4*ND+0,4*NC+0,2*MB, unde MA-media de Admitere, ND-nota la proba desen, NC-nota la proba culoare, MB-media la BAC. Cu 2 probe: Desen si Culoare.
 Domeniul de studiu: Limbi Moderne Aplicate (Engleză-Franceză/Germană) admiterea candidaților de face în urma a 2 probe după cum urmează:
Proba 1. Interviu 1–limbă străină 1;
Proba 2. Interviu 2–limbă străină 2;
Media de admitere se va calcula astfel: MA=0,4*NI1+0,4*NI2+0,2*MB, unde: MA-media de Admitere, MB-media la BAC, NI1-nota la interviu 1, NI2 nota la interviu 2

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Medii de admitere 2018:
 
Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
LRE
7.45
9.78
6.91
9.93
LRF
6.15
9.23
7.1
7.41
LLR
6.03
9.61
8.5
9.11
LMA (EF / EG)
6.76 / 7.78
9.91 / 9.73
6.28 / 6.05
9.39 / 9.6
ETN
6.38
9.3
6.13
7.03
FIL
6.5
9.11
6.21
6.4
JUR
6.31
8.75
-
-
APP 6.58 9.4 - -
TOD
-
-
-
-
TOP 7.71 9.4 6.16 7.76
ASS 7.63 8.74 6.05 8.01
PIPP
8.53
9.73
8.95
9.65

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .
Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;
Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxa pentru domeniul Arte Vizuale este de 2900 lei, iar pentru celelalte domenii din cadrul facultatii de Litere taxa este de 2000 lei..
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.