Facultatea de Stiinte CUNBM

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Înscrierea candidaților: 16-19 și 22-24 iulie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

 

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2018-2019

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Absolvenți licee și mediul rural

 

Formare cadre didactice

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ȘTIINȚE

CENTRUL UNIVERSITAR NORD

BAIA MARE

Administrarea afacerilor

Economia firmei

14

2

 

 

 

 

 

0

 

16

54

 

70

Biologie

Biologie

20

1

 

 

 

 

 

0

 

21

10

 

31

Chimie

Chimie

12

2

 

 

 

 

 

0

 

14

10

 

24

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică

Economică

23

 

 

 

1

1

 

2

 

25

25

 

50

Fizică

Fizică

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

Informatică

Informatică

28

2

 

 

 

 

 

0

 

30

25

 

55

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

33

2

 

 

 

 

 

0

 

35

20

 

55

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

0

 

Management

Management

12

 

 

 

1

1

 

2

 

14

131

 

145

Management FR

Management

 

 

 

1

 

 

 

0

 

1

 

1

Matematică

Matematică informatică

22

 

4

 

 

 

 

0

 

26

6

 

32

Matematică

 

 

 

0

 

Știința mediului

Știința mediului

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

TOTAL

164

9

4

1

2

2

 

4

0

182

281

0

463

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 Calculul mediei de admitere:

sus

Media de admitere se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:

 

  1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,

 2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie, Economie Aplicată, Marketing, Contabilitate, Planificare Operațională, Geografie Logică, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 80% în calculul mediei de admitere, dacă doresc. (consultaţi regulamentul de admitere)

 

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.61
9.56
7.13
9.2
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.49
9.77
7.49
9.85
Matematica (M)
8.28
9.84
7.87
7.87
Management (MG)
8.88
9.77
6.5
8.83
Matematica informatica (MI)
7.16
9.92
6.47
7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
6.11
9.95
7.41
9.85
Economia Firmei (EF)
9.13
9.82
6.92
9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
6.13
9.33
6.74
6.74
Chimie (CHI)
7.01
9.21
7.88
9.51
Biologie (BIO)
7.81
9.89
7.39
9.94
Fizica
       


 Taxe de admitere si scolarizare:

sus

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Informaţii despre facultate:

sus

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro