Facultatea de Stiinte CUNBM

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

Înscrierea candidaților: 10-14, 16 iulie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie, ora 22:00

Confirmări şi glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie  2017:  

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ȘTIINȚE

CENTRUL UNIVERSITAR

NORD

BAIA MARE

Administrarea afacerilor

Economia firmei

14

 

 

 

 

 

 

14

76

 

90

Biologie

Biologie

20

 

 

 

 

 

 

20

20

 

40

Chimie

Chimie

17

 

 

 

 

 

 

17

8

 

25

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică

Economică

19

 

1

1

 

2

 

21

52

 

73

Fizică

Fizică

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

Informatică

Informatică

20

 

 

 

 

 

1

21

53

1

75

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

38

 

 

 

 

 

 

38

47

 

85

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

 

 

 

 

Management

Management

14

1

1

2

 

3

 

18

147

 

165

Management FR

Management

0

 

 

 

 

 

 

0

 

Matematică

Matematică informatică

27

 

 

 

 

 

 

27

30

 

57

Matematică

 

 

 

 

 

 

 

Știința mediului

Știința mediului

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

 
Calculul mediei de admitere:

Media de admitere se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:


  1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,

 2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie, Economie Aplicată, Marketing, Contabilitate, Planificare Operațională, Geografie Logică, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 80% în calculul mediei de admitere, dacă doresc. (consultaţi regulamentul de admitere)

 

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

 
Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:  

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.61
9.56
7.13
9.2
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.49
9.77
7.49
9.85
Matematica (M)
8.28
9.84
7.87
7.87
Management (MG)
8.88
9.77
6.5
8.83
Matematica informatica (MI)
7.16
9.92
6.47
7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
6.11
9.95
7.41
9.85
Economia Firmei (EF)
9.13
9.82
6.92
9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
6.13
9.33
6.74
6.74
Chimie (CHI)
7.01
9.21
7.88
9.51
Biologie (BIO)
7.81
9.89
7.39
9.94
Fizica
       

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Informaţii despre facultate:

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter