Facultatea de Stiinte CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2017:  

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

ȘTIINȚE

CENTRUL UNIVERSITAR

NORD

BAIA MARE

Administrarea afacerilor

Economia firmei

0

 

 

 

 

 

 

0

20

 

20

Biologie

Biologie

0

 

 

 

 

 

 

0

17

 

17

Chimie

Chimie

12

 

 

 

 

 

 

12

5

 

17

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică

Economică

0

 

1

1

 

2

 

2

20

 

22

Fizică

Fizică

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

Informatică

Informatică

0

 

 

 

 

 

0

0

20

0

20

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

0

 

 

3

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

6

 

 

10

 

6

 

 

 

13

Ingineria produselor alimentare

 

 

 

 

 

 

 

Management

Management

0

 

1

2

 

3

 

3

25

 

32

 

28

 

32

Management FR

Management

0

 

 

 

 

 

 

0

 

Matematică

Matematică informatică

0

 

 

 

 

 

 

0

8

 

 

10

 

8

 

 

10

Matematică

 

 

 

 

 

 

 

Știința mediului

Știința mediului

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere:

Inscrierea candidaților:8 și 11- 13 sept. între orele 9:00 și 15:00
Inscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25.

Lista cu actele necesare este disponibila aici

Afisarea rezultatelor initiale: 13 sept., ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 și 15 sept. între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 15 sept., ora 22:00
+ Etapa II: 18 și 19 sept. între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)

* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Calculul mediei de admitere:

Formula de calcul a mediei de admitere:

Admiterea pe bază de dosar : la calcularea  mediei de admitere se folosesc:
a) MB - Media generală la bacalaureat (pondere 20%);
b) NB-  Nota la Bacalaureat la Matematică, Informatica, Fizica, Chimie, Economie, Biologie etc. (80%) (consultaţi regulamentul de admitere)sau numai media de la bacalaureat la alegerea candidatului.

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:  

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.61
9.56
7.13
9.2
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.49
9.77
7.49
9.85
Matematica (M)
8.28
9.84
7.87
7.87
Management (MG)
8.88
9.77
6.5
8.83
Matematica informatica (MI)
7.16
9.92
6.47
7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
6.11
9.95
7.41
9.85
Economia Firmei (EF)
9.13
9.82
6.92
9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
6.13
9.33
6.74
6.74
Chimie (CHI)
7.01
9.21
7.88
9.51
Biologie (BIO)
7.81
9.89
7.39
9.94
Fizica
       

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

 

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu și numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidații care fac parte din una din următoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter