Facultatea de Stiinte CUNBM

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:  

Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort

Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Stiinte - Nivel licenta
169
478
3 1 -
-
4
665
Domeniul: Administrarea Afacerilor
14
86
-
-
-
-
-
100
     Specializare: Economia Firmei
 
Domeniul: Biologie
18
22
-
-
-
-
-
40
     Specializare: Biologie
 
Domeniul: Chimie
18 7
-
-
-
-
-
25
     Specializare: Chimie
 
Domeniul: Fizica
- - - - - - - -
     Specializare: Fizica
 
Domeniul: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
20
53
-
1 -
-
1
75
     Specializare: Informatica Economica
 
Domeniul: Informatica
22 51 1
-
-
-
1
75
     Specializare: Informatica
 
Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare
33
51 1
-
-
-
-
85
      Specializari: Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare
 
Domeniul: Management 
14
158
1
-
-
-
2
175
     Specializari: Management, Management FR
               
Domeniul: Matematica
20
20
-
-
-
-
-
40
     Specializari: Matematica, Matematica Informatica
 
Domeniul: Stiinta Mediului
10 30
-
-
-
-
-
40
    Specializare: Stiinta Mediului
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;

***  locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.etc.


Calendar admitere:

Inscrierea candidaților:11-20 iulie, între orele 9:00 și 15:00
Inscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25.

Lista cu actele necesare este disponibila aici

Afisarea rezultatelor initiale: 20 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I:  21 și 24 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 24 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 25 și 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)

* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis

Calculul mediei de admitere:

Formula de calcul a mediei de admitere:

Admiterea pe bază de dosar : la calcularea  mediei de admitere se folosesc:
a) MB - Media generală la bacalaureat (pondere 20%);
b) NB-  Nota la Bacalaureat la Matematică, Informatica, Fizica, Chimie, Economie, Biologie etc. (80%) (consultaţi regulamentul de admitere)sau numai media de la bacalaureat la alegerea candidatului.

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:  

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.87
9.96
6.50
8.43
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.66
9.93
5.20
8.00
Matematica (M)
8.35
9.88
6.25
6.70
Management (MG)
9.03
9.87
6.00
8.50
Matematica informatica (MI)
6.92
9.91
5.00
5.30
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
7.7
9.76
6.00
8.65
Economia Firmei (EF)
9.21
9.95
6.03
8.75
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
7.77
9.54
7.25
8.64
Chimie (CHI)
6.31
9.55
7.20
7.63
Biologie (BIO)
8.43
9.92
7.00
7.60
Fizica
       

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care îsi depun dosar la mai multe facultăti, la a doua si următoarele facultăti vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

 

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu și numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidații care fac parte din una din următoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

-Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter