Facultatea de Stiinte CUNBM

Pagina in curs de actualizare...

 

Înscrieri: strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25.

Înscrierea candidaţilor: 8-11și 13-14  iulie între orele 9:00 și 15:00

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 15 - 17 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 17 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 şi 21 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Stiinte

Matematica

 

20

 

 

10

Informatica

 

30

 

1

25

Cibernetica, statistica si informatica economica

 

23

 

 

27

Ingineria produselor alimentare

 

41

 

 

22

Chimie

 

14

 

 

11

Biologie

 

25

 

 

10

Management

 

13

 

 

57

Management IFR

 

0

 

 

75

Administarea afacerilor

 

12

 

 

78

TOTAL FACULTATE

 

178

0

1

315


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Media de admitere se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:
 1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,
 2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie, Economie Aplicată, Marketing, Contabilitate, Planificare Operațională, Geografie Logică, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 80% în calculul mediei de admitere, dacă doresc. (consultaţi regulamentul de admitere)

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.61
9.56
7.13
9.2
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.49
9.77
7.49
9.85
Matematica (M)
8.28
9.84
7.87
7.87
Management (MG)
8.88
9.77
6.5
8.83
Matematica informatica (MI)
7.16
9.92
6.47
7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
6.11
9.95
7.41
9.85
Economia Firmei (EF)
9.13
9.82
6.92
9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
6.13
9.33
6.74
6.74
Chimie (CHI)
7.01
9.21
7.88
9.51
Biologie (BIO)
7.81
9.89
7.39
9.94
Fizica
       

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform  Regulamentului de Admitere la nivel licență 2020 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro