Facultatea de Stiinte CUNBM

Pagina in curs de actualizare...

 

Înscrierea candidaților: 16-19 și 22-24 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Stiinte

Matematica

 

20

 

 

10

Informatica

 

30

 

1

25

Cibernetica, statistica si informatica economica

 

23

 

 

27

Ingineria produselor alimentare

 

41

 

 

22

Chimie

 

14

 

 

11

Biologie

 

25

 

 

10

Management

 

13

 

 

57

Management IFR

 

0

 

 

75

Administarea afacerilor

 

12

 

 

78

TOTAL FACULTATE

 

178

0

1

315


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta
Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Media de admitere se poate stabili în unul din cele două moduri, la alegerea candidatului:
  1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,
 2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie, Economie Aplicată, Marketing, Contabilitate, Planificare Operațională, Geografie Logică, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 80% în calculul mediei de admitere, dacă doresc. (consultaţi regulamentul de admitere)
Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii  
Buget
Taxa
Min
Max
Min
Max
Informatica economica (IE)
8.61
9.56
7.13
9.2
Stiinta Mediului (SM)
       
Informatica (INF)
8.49
9.77
7.49
9.85
Matematica (M)
8.28
9.84
7.87
7.87
Management (MG)
8.88
9.77
6.5
8.83
Matematica informatica (MI)
7.16
9.92
6.47
7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
6.11
9.95
7.41
9.85
Economia Firmei (EF)
9.13
9.82
6.92
9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA)
6.13
9.33
6.74
6.74
Chimie (CHI)
7.01
9.21
7.88
9.51
Biologie (BIO)
7.81
9.89
7.39
9.94
Fizica
       

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .
Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;
Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://stiinte.utcluj.ro