Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:

Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort


Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Nivel licenta, 4 ani
288
115
1
1
 -
-
5
410
Domeniul: Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
238
105
1
1
-
-
5
350
Specializari cu predare in limba romana: Electronica Aplicata; Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii.
 
Specializari cu predare in limba engleza: Electronica Aplicata; Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii.
 
Domeniul: Inginerie si Management
50
10
-
-
 
-
-
60
Specializare cu predare in limba romana: Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;

***  locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti, Chisinau, etc.

 

Calendar admitere - sesiunea 2017:

Inscrierea candidaților: 11-20* iulie între orele 9:00 și 15:00. Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu nr. 26-28 si pe B - dul Muncii nr. 103-105, Cluj-Napoca, precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

*In 20 iulie nu se vor face inscrieri la extensiile universitare!

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica): Constructii; Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 20 iulie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 21 și 24 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:
24 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 25 și 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale:  
26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Selectia celor care vor studia in limba engleza se face dintre cei admisi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenta lingvistica. Detalii aici.
Un model de test este disponibil aici.
Media de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,
2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Electronica si Telecomunicatii
9.28
9.97
8.52
9.52
    Inginerie si Management
9.01
10.00
8.46
9.41

 

Taxe de admitere si scolarizare:


Taxa de inscriere la admitere
este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:


- Candidatii orfani de ambii parinți;
- Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant, precum si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in invatamant;
- Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa de scolarizare anuala pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limba engleza.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.etti.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter