Extensie Alba Iulia

Pagina in curs de actualizare...

 

Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22-24* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 24 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN
Înscrierile se fac pe strada B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Alba-Iulia, tel.: 0258-813.202, 0264-202.887, 0744-923.458.
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

TAXA

TOTAL LOCURI

Autovehicule rutiere, mecatronica si mecanica

Inginerie mecanica

 

45

5

50

TOTAL FACULTATE

 

45

5

50

Constructii de Masini

Inginerie industriala

 

35

35

70

Inginerie si management

 

27

23

50

TOTAL FACULTATE

 

62

58

120

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.
Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de  Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii;Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Media de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
  1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
  2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată in proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 
Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici si aici.
Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Domeniul Buget Taxă
min max min max
    Ingineria mecanică (Alba Iulia)
6.00
9.50
6.64
8.61
    Inginerie industrială (Alba Iulia)
6.59
9.06
7.43 7.43
    Inginerie si management (Alba Iulia)
6.06
9.79
- -

 

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
 -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 -100 lei taxa pentru procesarea dosarului
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .
Sunt scutiți de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:
 - Candidații orfani de ambii parinți;
 - Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 - Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
 - Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
 - Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;
Sunt scutiți de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro