Extensie Alba Iulia

B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Alba-Iulia, tel.: 0258-813.202, 0264-202.887, 0744-923.458

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Centrul

 

Facultatea

/

Domeniul

 

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români

 

Romi

Tineri origine română

Străini

Total

Buget

Români

Străini

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

EXTENSIA UNIVERSITARĂ

ALBA IULIA

Facultatea de Construcții de mașini

/

Inginerie industrială

 

Tehnologia construcțiilor de mașini

35

0

0

0

 

0

0

35

25

0

60

Facultatea de Construcții de mașini

/

Inginerie și management

 

Inginerie economică industrială

26

0

0

0

 

0

0

26

24

0

50

Facultatea de mecanică

/

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

40

0

0

0

 

0

0

40

5

 

45

 

Sisteme și echipamente termice

0

0

0

 

0

0

 

Calendar admitere 2017:

Inscrierea candidaților: 11-20* iulie între orele 9:00 și 15:00
*In 20 iulie nu se vor face înscrieri la extensiile universitare!

Inscrierile se fac pe B - dul Muncii nr. 103-105 si pe str. G. Baritiu nr. 26-28  din Cluj-Napoca,  precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita,  Satu Mare si Zalau.

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.


Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica): Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!


Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 20 iulie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 21 și 24 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari:
24 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 25 și 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale:
26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 20 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Media de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici si aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Taxe de admitere si scolarizare:


Taxa de inscriere la admitere
este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:


- Candidatii orfani de ambii parinți;
- Candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant, precum si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in invatamant;
- Salariatii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, precum si copiii acestora;

Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa de scolarizare anuala pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei pentru predare in limba romana si 3.500 lei pentru predare in limba engleza.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
*
Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter