Extensie Bistrita

Pagina in curs de actualizare...

 

Înscrieri:  strada B-dul Albert Berger, nr. 4, Bistrita, tel.:0264-402.897.

 Înscrierea candidaţilor: 8-11și 13 iulie între orele 9:00 și 15:00

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici(inginerie electrică) si aici(construcţii de maşini). 

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 15 - 17 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 17 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 şi 21 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

TAXA

TOTAL LOCURI

Constructii de Masini

Inginerie industriala

 

35

25

60

Inginerie si management

 

27

23

50

Mecatronica si robotica

 

30

10

40

TOTAL FACULTATE

 

92

58

150

Inginerie Electrica

Stiinte ingineresti aplicate

 

23

17

40

TOTAL FACULTATE

 

23

17

40

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de  Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii;Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Media de admitere: 
Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
  1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
  2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată in proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 
Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. In cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generala, se vor aplica in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.
Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Stiinte Ingineresti Aplicate
6.73
9.23
6.16
6.45
    Inginerie industriala
7.46
9.13
6.00
9.51
    Inginerie si management
7.39
9.90
6.21
7.28
    Mecatronica si Robotica
6.55
9.49
-
-

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
 -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 -100 lei taxa pentru procesarea dosarului
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:
 - Candidații orfani de ambii parinți;
 - Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 - Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
 - Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
 - Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

https://bistrita.utcluj.ro/