Extensie Satu Mare

Pagina in curs de actualizare...

 

> Pentru candidaţii care doresc să se înscrie la domeniile " Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației(AC), Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

Înscrieri: B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare,tel.: 0261-768.100 .

Înscrierea candidaţilor: 8-11* iulie între orele 9:00 și 15:00

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici și aici.

Proba de concurs: 13  iulie, ora 9:00

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse în Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici. Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 14 - 16 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 16 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 17 şi 20 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

> Pentru candidaţii care doresc să aplice pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 6 facultăţi : Construcţii; Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică(exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică).

Înscrieri: B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare,tel.: 0261-768.100 .

Înscrierea candidaţilor: 8-11și 13-14 * iulie între orele 9:00 și 15:00
 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 15 - 17 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 17 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 şi 21 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

TAXA

TOTAL LOCURI

Automatica si Calculatoare

Ingineria sistemelor

 

30

10

40

TOTAL FACULTATE

 

30

10

40

Constructii de Masini

Inginerie industriala

 

35

25

60

Inginerie si management

 

25

15

40

TOTAL FACULTATE

 

60

40

100

 

Calculul mediei de admitere pentru domeniile Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

 

MA=0,6*NTG+0,4*MB

sau

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2*NB

Unde:

MA-media de admitere;

NTG-nota la testul grilă la matematică;

NB-nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB-media la BAC.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.

Candidații care aplică la Comisia cu concurs de dosare vor depune  UN SINGUR DOSAR , putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăți (exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcții, Construcții de Mașini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor și a Mediului; Instalații; Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opțiuni trecute in fișa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!
Calculul mediei de admitere pentru cei care aplică pentru Comisia cu concurs de dosare:
Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:  

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat):: Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.
Tematica și manuale:

Medii de admitere din sesiunea iulie 2017

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate
5.75
8.05
-
-
    Inginerie industrială
5.16
9.33
- -
    Inginerie și management
6.13
9.60
-
-


 

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
 -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 -100 lei taxa pentru procesarea dosarului
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:
 - Candidații orfani de ambii parinți;
 - Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 - Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
 - Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
 - Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro/

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://cm.utcluj.ro/