Extensie Satu Mare

Pagina in curs de actualizare...

 

> Pentru candidaţii care doresc să se înscrie la domeniile " Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației(AC), Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22* iulie între orele 9:00 și 15:00
*In 22 Iulie nu se fac înscrieri la extensia Satu Mare
Înscrierile se fac pe B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare,tel.: 0261-768.100
Proba de concurs: 24  iulie, ora 9:00
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.
Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici

> Pentru candidaţii care doresc să aplice pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 6 facultăţi : Construcţii; Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică(exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică).
Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22-24* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 24 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN
Înscrierile se fac pe B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare,,tel.: 0261-768.100
Proba de concurs: Concurs de dosare
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 24 iulie 2019), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 26 iulie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

TAXA

TOTAL LOCURI

Automatica si Calculatoare

Ingineria sistemelor

 

30

10

40

TOTAL FACULTATE

 

30

10

40

Constructii de Masini

Inginerie industriala

 

35

25

60

Inginerie si management

 

25

15

40

TOTAL FACULTATE

 

60

40

100

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Calculul mediei de admitere pentru domeniile Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

a) Nota la testul grilă de Matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota la testul de grilă de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)

 

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici şi aici.
Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.

Candidații care aplică la Comisia cu concurs de dosare vor depune  UN SINGUR DOSAR , putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăți (exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcții, Construcții de Mașini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor și a Mediului; Instalații; Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opțiuni trecute in fișa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!
Calculul mediei de admitere pentru cei care aplică pentru Comisia cu concurs de dosare:
Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:  

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat):: Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.
Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.
Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.
Tematica și manuale:
Tematica și manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere din sesiunea iulie 2017

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate
5.75
8.05
-
-
    Inginerie industrială
5.16
9.33
- -
    Inginerie și management
6.13
9.60
-
-

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici
 

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
 -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 -100 lei taxa pentru procesarea dosarului
Candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .
Sunt scutiți de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:
 - Candidații orfani de ambii parinți;
 - Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 - Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
 - Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
 - Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;
Sunt scutiți de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro/

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://cm.utcluj.ro/