Extensie Satu Mare

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

 

B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare, tel.: 0261-768.100

 

Calendar admitere iulie 2018:

 

> Pentru candidaţii care doresc să se înscrie la domeniile " Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației(AC), Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

 

Înscrierea candidaţilor: 10-14* iulie între orele 9:00 și 15:00

*În 14 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Înscrierile se fac pe B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare, str. George Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici

Rezultate inițiale: 16 iulie, ora 22.00

Confirmări și glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare.

 

> Pentru candidaţii care doresc să aplice pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 6 facultăţi : Construcţii; Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Mecanică (exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultăţii de Mecanică).

 

Înscrierea candidaţilor: 10-14,16* iulie între orele 9:00 și 15:00

*În 16 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN(Alba Iulia, Bistriţa, Zalău, Satu Mare)

Înscrierile se fac pe B-dul Lucian Blaga, nr. 121, Satu-Mare, str. George Bariţiu nr. 26-28, pe B-dul Muncii nr 103-105 Cluj-Napoca, precum și la extensiile universitare Alba Iulia, Bistriţa, Zalău

Proba de concurs: Concurs de dosare

Confirmări și glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare.

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

 

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Centrul

 

Facultatea

/

Domeniul

 

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români

 

Romi

Tineri origine română

Străini

Total

Buget

Români

Străini

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

EXTENSIA UNIVERSITARĂ

SATU MARE

Facultatea de Automatică și Calculatoare

/

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

30

0

0

0

 

0

0

30

10

0

40

Facultatea de Construcții de Mașini

/

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

35

0

0

0

 

0

0

35

25

0

60

Facultatea de Construcții de Mașini

/

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

26

0

0

0

 

0

0

26

14

0

40

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

Calculul mediei de admitere pentru domeniile Ingineria Sistemelor Automate , Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie și Management(ETTI)

a) Nota la testul grilă de Matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota la testul de grilă de Matematica (80%) + Media la BAC (20%)

 

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici şi aici.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.

 

Candidații care aplică la Comisia cu concurs de dosare vor depune  UN SINGUR DOSAR , putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăți (exceptând domeniul Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultății de Mecanică): Construcții, Construcții de Mașini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor și a Mediului; Instalații; Mecanică.
Indiferent de numărul de opțiuni trecute in fișa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

 

Calculul mediei de admitere pentru cei care aplică pentru Comisia cu concurs de dosare:

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,

2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:  

 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat):: Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:

          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul mediei de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.

Tematica și manuale:


Tematica și manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Medii de admitere în sesiunea iulie 2017:


Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria sistemelor automate
5.75
8.05
-
-
    Inginerie industrială
5.16
9.33
- -
    Inginerie și management
6.13
9.60
-
-

 
Subiectele din 2017:


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici
 

Taxe de admitere si scolarizare:


Taxa de inscriere la admitere
este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidații care iși depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiți de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu si numai dacă depun la dosar acte doveditoare, candidații care fac parte din una din următoarele categorii:


- Candidații orfani de ambii parinți;
- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
- Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate;
- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii parinți ce au activat în învățământ;
- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

Sunt scutiți de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidații orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Taxa de școlarizare anuală pentru cei admiși la taxă este de 3.300 lei pentru predare in limba romană și 3.500 lei pentru predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate:

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.ac.utcluj.ro/

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://cm.utcluj.ro/

 

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter