Admitere Licenta
Contact

Tel: 0264 401 328,
Tel/Fax: 0264 595 936
email: admitere@utcluj.ro
Str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, sala 426

Intrebari frecvente

De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2018?

Culegerea poate fi consultată online la adresa: http://www.math.utcluj.ro/Teste%20grila%20de%20matematica%202017%20ISBN%20978-606-737-224-3.pdf

 

Ce ediție a culegerii este valabilă pentru admiterea 2018?

Pentru admiterea 2018 este valabila Culegerea de teste grilă la matematică ediția 2017 și 2018.

 

Cum pot fi admis(ă) la o facultate fără concurs?

Daca ai participat la o olimpiadă școlară și dacă te încadrezi în criteriile de admitere pentru olimpici stabilite de fiecare facultate în parte.

 

Ce trebuie să fac pentru a fi admis(ă) fără concurs?

Trebuie să depui la Comisia de Admitere din care face parte facultatea la care dorești să fi admis(ă) o cerere în acest sens însoțită de documente justificative (diplome care certifică premiile obținute sau participarea). După analizarea dosarului, Conducerea facultății îți va da un răspuns.

 

Pot să fiu înscris(ă) la admitere de către o altă persoană?

Da. Dacă acea persoană are procura si are toate documentele dumneavoastră ,necesare pentru dosarul de înscriere.

 

Dacă am absolvit cursuri de scurtă durată, mai pot să mă înscriu la o facultate?

Da, urmând procedura de admitere valabilă pentru orice candidat.

 

Dacă în urma admiterii din vară am fost admis la taxă, iar la începtul anului universitar am aflat că sunt la buget este corect?

Da. Dacă înainte de începutul anului universitar s-au eliberat sau s-au suplimentat locurile la buget, atunci automat primii admiși inițial la taxă trec la buget în limita numărului de locuri eliberate sau suplimentate.

 

Dacă am fost admis inițial la taxă la un domeniu și mi-am retras dosarul, iar ulterior am constatat ca s-au eliberat locuri la buget la acel domeniu și cineva cu o medie mai mică decât a mea a ajuns de la taxă la buget, mai pot să cer să fiu admis la buget având în vedere că am avut media mai mare decât a celui intrat ulterior?

Din pacate nu! Retragerea din concurs atrage după sine pierderea tuturor drepturilor care rezultă din calitatea de candidat.

 

În ce condiții un candidat poate alege să-si considere în nota finală testul de matematică?

Un candidat poate alege să considere în locul notei la matematică, fizică sau informatică, nota la testul grilă, dacă nu a dat bacalaureatul din una din cele trei discipline sau dacă el consideră ca l-ar avantaja nota la testul grila. Atenție aceasta opțiune se face la înscriere înainte de a ști nota la testul grilă, candidatul asumându-și consecințele!

 

Dacă în sesiunea din iulie am renunțat la locul obtinut prin concurs, pot cere ca în sesiunea din toamnă dacă mai sunt locuri să fiu admis pe baza rezultatelor din vară?

Nu. Pe locurile scoase la concurs în sesiunea septembrie trebuie depus un nou dosar. Sesiunea a doua de admitere este independentă de prima sesiune.

 

Dacă nu sunt din Cluj Napoca, am dreptul să stau în cămin? Ce trebuie sa fac?

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca încearcă să asigure în fiecare an cazarea pentru cei admisi la buget, iar pentru cei admiși la taxă în limita locurilor disponibile. În momentul completării fișei de înscriere va trebui să vă exprimați și dorința de a fi cazat(ă) în unul din căminele UTCN.

 

Mai pot să mă înscriu la o facultate după terminarea perioadei de înscrieri?

Nu, înscrierile se fac strict în perioada alocată conform calendarului de admitere.

 

Dacă acum sunt student(ă) la buget la o facultate, mai pot să mă înscriu la o facultate la buget?

Da. Te poți înscrie, iar dacă ești admis(ă) la buget, confirmarea locului presupune să depui diploma de bacalaureat în original la dosar, ceea ce atrage după sine renunțarea la buget la prima facultate. Vei putea urma la buget un număr de ani egal cu diferența între 4 (sau 6 dacă este vorba de Facultatea de Arhitectură) și numărul de ani la buget de care ai beneficiat deja.

 

Sunt confirmat(ă) automat pe un loc dacă după afișarea primelor rezultate am fost admis la buget și dacă am depus diploma de BAC în original la dosar?

Da!

 

Dacă după afișarea primelor rezultate la comisia cu concurs de dosare am fost admis la un domeniu se mai schimbă statusul meu?

La comisia cu concurs de dosare, statusul unui candidat se poate schimba de la o rundă de confirmări la alta, având în vedere că se încearcă aducerea candidatului cât mai aproape de prima lui opțiune.

 

Dacă în urma afișării rezultatelor inițiale în sesiunea iulie sau septembrie am statusul “în așteptare” mai am sansa să fiu admis?

Statusul „în așteptare” se obține atunci când media de admitere a candidatului este mai mare decât 5 și locurile la buget și taxa sunt ocupate. Un candidat „în aștepare” poate să fie declarat admis (la buget sau taxă), dacă se eliberează locuri în urma retragerii sau neconfirmării locurilor de către cei declarați inițial admiși.

 

La înscrieri pot să depun la dosar copii legalizate ale diplomei și foii matricole?

Da, însă în perioada confirmărilor dacă ați fost declarat admis(ă) la buget va trebui să depuneți diploma și foaia matricolă în original, în caz contrar veți pierde locul la buget.

 

Am fost admis(ă) în prima sesiune de admitere la locurile fără taxă, după sesiunea de admitere din septembrie se vor menține locurile celor deja admiși?

Da. Dacă în sesiunea din iulie ați confirmat locul obținut la buget, acel loc nu mai poate fi scos la concurs în sesiunea din toamnă.

 

Dacă în sesiunea din vară am fost admis la un domeniu și am confirmat locul, pot să mă transfer la un alt domeniu în sesiunea din toamnă?

Da, numai dacă la domeniul unde doriți să vă transferați au fost scoase locuri la concurs și dacă participați la concursul de admitere din toamnă.

 

Pot să fiu înscris(ă) la admitere de către o altă persoană?

Da. Dacă acea persoană are toate documentele dumneavoastră necesare pentru dosarul de înscriere și semnează în locul dumneavoastră.

 

Daca am fost admis(ă) la buget sau taxă după runda a doua de confirmări a sesiunii din iulie când trebuie să confirm locul si unde?

Cei care au fost admiși la finalul rundei a doua de confirmări în sesiunea iulie 2018, vor confirma locul la secretariatul facultății unde au fost admisi până cel mai târziu la data de 31 august 2018. Locurile neconfirmate până la aceasta dată vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2018.

 

Înscrierile pentru UTCN se fac numai la Cluj-Napoca?

Nu. Înscrierile se fac la Cluj-Napoca și în localitățile unde UTCN are extensii universitare: Alba-Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău, precum și la Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

 

Am văzut pe site că la unele domenii este trecut în paranteză o localitate. Ce înseamnă?

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca asigură pentru unele domenii scolarizare și în afara Clujului, la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare, Zalău și Centrul Universitar Nord Baia Mare. Pentru domeniile unde nu este specificată locația, școlarizarea se asigură NUMAI la Cluj-Napoca.

 

Pot fi admis la taxă dacă nu am promovat examenul de admitere?

Nu.

 

Pot fi admis la buget sau taxă dacă nu am promovat examenul de bacalaureat?

Nu, condiția pentru a participa la admiterea în UTCN este deținerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei echivalentă cu aceasta.

 

La Arhitectură se organizeaza sesiune de admitere și în toamnă?

Da, la Arhitectură, la fel ca la celelalte facultăți se organizează și o a doua sesiune de admitere, dacă rămân locuri neocupate în urma sesiunii de admitere din vară.

 

Daca am fost declarat admis și am primit un loc în cămin aș putea să stau în camera cu alți prieteni?

Da, daca și ei au fost admiși la aceeași facultate și dacă și ei au dreptul de a sta în cămin.

 

Cu ce medie minimă se poate intra la un domeniu?

Media minimă este dictată de numărul de candidați pe locurile la acel domeniu și de mediile de admitere ale acelor candidați. Oricum media minimă nu poate fi mai mică decât 5.

 

Dacă doresc să-mi retrag dosarul depus la înscrieri ce trebuie să fac?

Dacă retragerea are loc în perioada admiterii, atunci trebuie să vă adresați comisiei de admitere la care ați depus dosarul. În cazul în care solicitați retragerea dosarului după încheierea admiterii, va trebui să vă adresați secretariatului facultății unde ați fost admis(ă), sau unde ați pus prima opțiune în fișa de înscriere. În maxim 48 de ore vi se va returna. Retragerea dosarului înainte sau după afișarea rezultatelor duce la pierderea automată a oricăror drepturi pe care le are un candidat.

 

Se mai poate modifica lista opțiunilor de pe fișa de înscriere?

În perioada înscrierilor aveți posibilitatea de a modifica lista optiunilor ori de câte ori doriți, atât în ceea ce privește adaugarea sau eliminarea unor opțiuni cât și ordinea acestora. După expirarea perioadei de înscriere nici o modificare nu mai este posibilă.

 

Admiterea în sesiunea de toamnă este diferită de cea din vară?

Atât admiterea din sesiunea iulie cât și cea din sesiunea septembrie se desfășoară după același regulament aprobat de Senatul UTCN și publicat pe site-ul admiterii.

 

Daca am fost admis(ă) la taxă și am confirmat locul achitând taxa de 500 de lei, iar ulterior îmi retrag dosarul când primesc înapoi banii?

Daca ați confirmat locul la taxă și ulterior vă retrageți dosarul nu mai aveți dreptul conform regulamentului de admitere să primiți înapoi nici banii pentru taxa de înscriere și nici cei pentru taxa de confirmare.

 

Daca am fost admis(ă) inițial la taxă și am confirmat locul plătind taxa de 500 lei, iar ulterior am fost admis(ă) la buget, mai primesc cei 500 de lei înapoi?

Da, taxa de confirmare de 500 lei achitată de cei admiși la taxă se restituie doar dacă până la înmatriculare ajungeți de la taxă la buget.

 

Daca am fost admis(ă) la buget sau taxă după runda a doua de confirmări a sesiunii din iulie când trebuie să confirm locul si unde?

Cei care au fost admiși la finalul rundei a doua de confirmări în sesiunea iulie 2017, vor confirma locul la secretariatul facultății unde au fost admisi până cel mai târziu la data de 31 august 2017. Locurile neconfirmate până la aceasta dată vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2017.

 

În cazul în care doresc să îmi retrag dosarul de la facultate, iar actele sunt depuse în original, poate să o facă altcineva în locul meu? Daca da, în ce condiții?

Da, numai cu procură notarială.

 

Daca vreau să studiez în engleză sau germană ce trebuie să fac?

Să alegi un domeniu unde școlarizarea se asigură și în engleză sau germană, să fi declarat admis și să te înscrii pentru testul de limbă, care va avea loc la începutul anului universitar. Daca ai un certificat de competență lingvistică care se regăsește la art. 28 din Regulament atunci va trebui să-l depui în perioada în care se fac înscrieri pentru testul de limbă și scapi de examen! Detalii vor fi afișate pe site-ul facultăților și al admiterii.

 

Ce se întâmplă dacă nu confirm locul?

Locul neconfirmat într-o etapă este automat atribuit următorului care îndeplinește condițiile pentru acel loc. Candidatul care nu a confirmat locul într-o anumită etapă, pierde acel loc și nu mai are nici un drept de a revendica acel loc.

 

Daca mi-am depus dosare de înscriere la două comisii în cadrul UTCN, la o comisie actele în original, iar la cealaltă în copii și am fost admis(ă) la buget la comisia unde actele sunt în copii ce trebuie să fac pentru confirmarea locului?

Dat find regimul actelor, trebuie să veniți personal sau să delegați cu procură notarială pe cineva care să vină pentru retragerea actelor în original. Actele retrase trebuie să le depuneți în dosarul de la comisia unde ați fost admis(ă) la buget daca doriți să confirmați acel loc.

 

Daca m-am înscris la una din extensiile universitare ale UTCN unde pot să confirm sau de unde pot să-mi retrag dosarul?

Toate dosarele ajung la Cluj, cu excepția celor depuse la Centrul Universitar Nord Baia Mare (CUNBM) pentru specializări din cadrul CUNBM. Confirmarea locului se face la Cluj, sau dupa caz la Baia Mare, la fel, dosarele pot fi retrase numai de la Cluj sau Baia Mare. Dacă ați fost admis(ă) pe un loc la buget și ați depus la înscriere în dosar actele în original nu mai trebuie să faceți nimic, confirmarea se realizează automat.

 

Există alte modalități de plată a taxei de confirmare a locului la taxă?

Da, prin transfer bancar. Pentru detalii contactati-ne pe adresa admitere@utcluj.ro

 

De unde pot afla în ce sală am fost repartizat(ă) pentru examen(e)?

Pe site-ul UTCN va fi publicată lista cu cei care au dreptul să participe la examenele scrise, precum și adresa sălilor și ora la care trebuie să se prezinte.

 

Unde se afișează rezultatele admiterii?

La sediile facultăților și pe site-ul UTC-N.

 

Dacă am terminat liceul la un profilul uman voi putea alege una din facultățile de la UTCN, având în vedere că am studiat matematica sau fizica mai putin de 4 ani?

Desigur!

 

Dacă am făcut în liceu mai putin de 4 ani de matematică sau fizică pot să fiu admis la una din facultățile unde admiterea este pe bază de concurs de dosare?

Da! În calculul mediei de admitere nu se iau în considerare notele din timpul liceului.

 

Dacă la afișarea rezultatelor inițiale am fost admis(ă) de exemplu la a treia opțiune din lista de opțiuni înscrisă în fișa de înscriere pot să aleg să fiu admis(ă) la a cincea opțiune de exemplu?

Nu! Conform algoritmului, se încearcă aducerea unui candidat cât mai în față, adică, cât mai aproape de PRIMA opțiune, așadar puteți înainta NUMAI spre prima opțiune, în urma unor eventuale refaceri de clasament, neavând nici o posibilitate de a merge către o opțiune aflată în urma celei la care ați fost admis(ă) inițial.

 

Pot promova testul de matematică sau proba de desen cu orice notă?

Nu, nota minimă trebuie să fie 5!

 

Pentru calculul mediei de admitere la comisiile cu concurs de dosare, se poate alege orice notă de la BAC sau alegerea depinde în funcție de facultate?

Candidatul poate să opteze pentru considerarea în calculul mediei de admitere a unei note de la BAC, la alegere, cu condiția ca materia respectivă să facă parte din lista disciplinelor menționate pentru fiecare domeniu de admitere.

 

Pentru admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare o componentă din nota de admitere este media la bacalaureat la una din disciplinele: Matematică, Fizică, Informatică. Poate candidatul să aleagă nota de la o anumită disciplină în cazul în care a dat examenul de BAC la mai mult de una din cele trei discipline?

Da, candidatul va alege nota de la disciplina care îl avantajează. Pentru admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare o componentă din nota de admitere este media la bacalaureat la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau media la testul de matematică.

 

În ce condiții un candidat poate alege să-si considere în nota finală testul de matematică?

Un candidat poate alege să considere în locul notei la matematică, fizică sau informatică, nota la testul grilă, dacă nu a dat bacalaureatul din una din cele trei discipline sau dacă el consideră ca l-ar avantaja nota la testul grila. Atenție aceasta opțiune se face la înscriere înainte de a ști nota la testul grilă, candidatul asumându-și consecințele!

 

Pot să mă înscriu la mai multe facultăți în cadrul UTCN?

Da! Admiterea în UTCN se organizează pe comisii de admitere. În cadrul unei comisii de admitere pot fi una sau mai multe facultăți. Pentru fiecare comisie se va depune un dosar de înscriere. Un candidat poate să treacă în lista de opțiuni TOATE opțiunile facultății/facultăților din acea comisie achitând O SINGURĂ taxă de înscriere. Dacă un candidat se înscrie la mai multe comisii în UTCN, la a doua și următoarele comisii va achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei, iar la prima taxa de înscriere la admitere de 150 lei, cu excepția comisiei de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism unde este 200 lei.

 

Daca îmi depun dosarul la o facultate unde admiterea este prin concurs de dosare și aș dori să pun opțiuni și de la o altă facultate cu admitere prin concurs de dosare trebuie să mă duc ulterior și să depun și acolo alt dosar?

Nu! Admiterea se face pe comisie. La oricare din facultățile unde admiterea este pe bază de concurs de dosare dacă mergeți să depuneți dosarul puteți trece în fișa de opțiuni TOATE opțiunile de la TOATE facultățile care fac parte din acea comisie, astfel depunând UN SINGUR DOSAR.

 

În cazul în care m-am mai înscris la o comisie din UTCN unde am pus adeverința medicală în original și doresc să mă mai înscriu și la o altă comisie din UTCN mai am nevoie de adeverința medicală?

Dacă la o comisie în UTCN ai depus adeverința în original, atunci la a doua și urmatoarele comisii vei depune o copie Xerox semnată și ștampilată de comisia unde ai depus originalul.

 

Dacă o comisie de admitere are mai multe locații de înscriere pot depune oriunde dosarul?

Da.

 

Dacă sunt admis la un domeniu după primul an pot să mă transfer la alt domeniu din aceeași facultate sau dintr-o facultate diferită?

Aceste tranferuri se pot face numai în anumite condiții. Conducerea facultății/facultăților implicate au competența soluționării unei astfel de solicitări.

 

Adeverința medicală trebuie să conțină și rezultatul analizelor de sânge și radiologie pulmonară ?

Nu! Pe adeverința medicală, medicul de familie sau dupa caz medicul de la liceu, va trebui să menționeze că titularul adeverinței este clinic sănătos și poate participa la admitere. Nu sunt necesare alte documente!

 

Adeverința medicală trebuie să fie pusă la dosar de către toți candidații sau numai de către cei care au probleme de sănătate?

Adeverința medicală este unul din documentele din dosarul FIECĂRUI candidat indiferent de starea lui de sănătate și este valabilă 3 luni de la data emiterii.

 

Pot confirma locul obținut într-o etapă a admiterii, înafara perioadei stabilite prin regulamentul admiterii?

NU, confirmarea locurilor se face strict conform calendarului admiterii care face parte integrantă din Regulamentul admiterii la UTCN.

 

Există un anumit număr de locuri pentru olimpicii admiși fără concurs?

Nu, admiterea fără concurs se face în cazul fiecărei facultăți pe baza criteriilor proprii de admitere. Cei admisi ocupă locuri din numărul total de locuri alocat fiecărui domeniu.

 

Sunt reduceri la taxele de înscriere dacă sunt orfan sau provin dintr-un centru de plasament?

Orfanii de ambii părinți și candidații proveniți din centre de plasament, beneficiază de gratuitate la înscrierea pentru admitere la UTCN, iar cei orfani de un părinte de o reducere de 50 lei.

 

Dacă îmi depun un dosar la Comisia cu concurs de dosare mai trebuie să dau și examen?

Nu, la Comisia cu concurs de dosare admiterea se face pe baza rezultatelor de la BAC. Media de admitere se calculează astfel: 100% media la BAC sau un procent media de la BAC și alt procent una din notele de la BAC în funcție de domeniu.

 

Dacă sunt admis ca olimpic mai trebuie sa dau examen?

Nu!

 

Se organizează cursuri de pregătire pentru admitere?

Da! Pentru testul de matematică se organizează cursuri de pregătire GRATUITE .Programul cursurilor este disponibil pe site-ul admiterii și pe facebook.
Pentru proba de desen.de la facultatea de Arhitectura si Urbanism programul cursurilor de pregatire il gasiti aici

 

Se organizează examen de simulare a admiterii?

Da! se va organiza un test de simulare a admiterii pentru cei care dau admitere din matematică. Detalii pe site-ul admiterii în secțiunile facultăților unde admiterea se face pe bază de test la matematică.

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter