Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

INGINERIE MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

56

 

1

2

 

3

2

61

5

 

66

Știința materialelor

 

 

 

 

 

 

Ingineria procesării materialelor (la Zalău)

25

 

 

 

 

 

 

25

3

 

28

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie

48

 

1

 

 

1

 

49

5

 

54

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

25

 

2

3

 

5

 

30

3

 

33

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria materialelor (Cluj-Napoca)
6.15
9.13
7.37
8.84
    Ingineria materialelor (Zalau)
6.95
8.65
-
-
    Ingineria mediului
6.48
9.12
6.46
7.43
    Inginerie mecanica
6.03
8.75
-
-

 
Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Sunt scutiti de taxa de inscriere (150 lei), indiferent de numarul de comisii la care se inscriu si numai daca depun la dosar acte doveditoare, candidatii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;Sunt scutiti de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidatii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei.

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.

Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://imm.utcluj.ro

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter