Facultatea de Mecanica

Informațiile despre admitere sunt în curs de actualizare..
 
 

Calendar admitere iulie 2018:

> Pentru candidaţii care doresc sa se inscrie la domeniul "Ingineria Autovehiculelor":

 

Înscrierea candidaţilor: 10-14* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 14 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Inscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28, şi pe B-dul Muncii nr 103-105 Cluj-Napoca.

Proba de concurs: 16  iulie, ora 9:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie, ora 22:00

Confirmări şi glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare

 

> Pentru candidaţii care au aplicat  pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 6 facultăţi : Construcţii; Construcţii de Maşini;; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Mecanică (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultăţii de  Mecanică):

Înscrierea candidaţilor: 10-14,16* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 16 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28, pe B-dul Muncii nr 103-105 Cluj-Napoca, precum şi la extensiile universitare Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare, Zalău.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie, ora 22:00

Confirmări şi glisări începând cu 17 iulie, conform Regulamentului de Admitere în vigoare

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2017:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

MECANICĂ

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

100

 

1

3

 

4

1

105

20

 

125

Ingineria transporturilor

Ingineria transportului și a traficului

35

 

 

 

 

0

 

35

0

 

35

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

99

1

1

1

 

2

 

106

30

 

136

Mecanică fină și nanotehnologii

1

1

 

2

 

 

Sisteme și echipamente termice

1

1

 

2

 

 

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară (la Alba-Iulia)

40

 

 

 

 

0

 

40

5

 

45

 

Sisteme și echipamente termice (la Alba-Iulia)

 

 

 

 

0

 

 

Mecatronică și robotică

Mecatronică

50

 

1

1

 

2

 

52

15

 

67


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici.

Programul cursurilor gratuite de pregatire la matematică este disponibil aici

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici.

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

> Calculul mediei de admitere:


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuală):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (60%) + Media la BAC (40%)

 

Media finală se calculeaza cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasa de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici si aici.


Tematica şi manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici


Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 sunt disponibile aici.
 

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
6.87
8.81
6.48
6.85
    Ingineria Transporturilor
7.96
9.55
-
-
    Ingineria mecanică (Cluj-Napoca)
7.15
9.31
5.73 8.09
    Ingineria mecanică (Alba Iulia)
6.09
8.84
6.3 8.43
    Mecatronică si robotică
8.85
9.76
8.2
8.81

> Pentru candidaţii care au aplicat  pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 6 facultăţi : Construcţii; Construcţii de Maşini;; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Mecanică (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultăţii de  Mecanică):

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  facultăţii de  Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!


Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter