Facultatea de Mecanica

Simulare admitere 2017 - Inscrieri (Specializarea : Autovehicule Rutiere)

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2016:

Locurile pentru Admiterea 2017 vor fi afisate dupa aprobarea acestora de catre Ministerul de Resort


Facultatea/Domeniul/Specializarea
Buget
Taxa
Candidati
rromi
*
Candidati
moldoveni
**
Candidati straini***
Total
Cu bursa
Fara bursa
Cu bursa
Fara bursa
Facultatea de Mecanica - Nivel licenta, 4 ani
324
70
1
1
-
-
7
403
Domeniul: Ingineria Autovehiculelor
100
20
-
-
 -
-
2
122
Specializare cu predare in limba romana: Autovehicule Rutiere
 
Domeniu: Ingineria Transporturilor
35
-
-
-
 
-
-
35
Specializare cu predare in limba romana: Ingineria Transporturilor si a Traficului
 
Domeniul: Inginerie Mecanica (la Cluj-Napoca)
99 25 1 1 - - 5 131
Specializari cu predare in limba romana: Mecanica Fina si Nanotehnologii, Sisteme si Echipamente Termice, Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara              
Domeniul: Inginerie Mecanica (la Alba Iulia)
40
10
-
-
-
-
-
50
Specializari cu predare in limba romana: Sisteme si Echipamente Termice, Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara  
Domeniul: Mecatronica si Robotica
50 15
-
-
-
-
-
65
Specializare cu predare in limba romana: Mecatronica
 

*loc buget rromi;
** locurile sunt pentru candidatii din Republica Moldova cu liceul absolvit in Romania. Aceste locuri sunt fara taxa de scolarizare; pentru aceasta categorie de candidati admiterea este organizata de catre universitate;
*** locurile sunt pentru tineri de origine romana din Republica Moldova si alte state invecinate si pentru etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate; pentru aceasta categorie de candidati, admiterea se va organiza la sediile misiunilor diplomatice ale Romaniei din Cahul, Balti, Chisinau, etc.

Calendarul consultatiilor GRATUITE la matematica pentru admitere:

Departamentul de Matematică al Facultatii de Automatica  si Calculatoare organizeaza incepand cu 25.02.2017, cursuri de pregatire la matematica  in vederea Admiterii 2017.

Locatie: Aula Facultatii de Instalatii, str. Bdul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Orar: 10:00 – 12:00

Nr.
Tema lectiei
Cadrul didactic
Data
1. Structuri algebrice Conf.dr. Vasile Pop 25.02.2017
2. Primitive Prof.dr. Alexandru Mitrea 04.03.2017
3. Siruri Prof.dr. Dorian Popa 11.03.2017
4. Limite de functii. Continuitate Conf.dr.Ioan Radu Peter 18.03.2017
5. Matrice. Determinanti Prof.dr. Daniela Rosca 25.03.2017
6. Functii derivabile Conf.dr. Mircea Rus 01.04.2017
7. Geometrie analitica Lect.dr. Vasile Ile 08.04.2017
8. Calcul integral  Prof.dr. Ioan Gavrea 22.04.2017
9. Aplicatii ale calcului diferential si integral Prof.dr. Ioan Rasa 29.04.2017
10. Ecuatii si inecuatii. Numere complexe Conf. dr. Ovidiu Furdui 06.05.2017
SIMULARE ADMITERE - 13.05.2017
10. Polinoame si ecuatii algebrice Conf.dr. Daniela Inoan 20.05.2017
11. Trigonometrie Lect.dr. Cosmin Todea 27.05.2017

Nu este necesara inscriere prealabila pentru cursurile de pregatire la matematica! 

In data de 13.05.2017, între orele: 09:00 – 12:00, se organizează cu plata SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE. Simularea NU este conditionata de prezenta la consultatii.

 Modalitatea de inscriere se va afisa pe site-ul  si pe pagina de facebook a admiterii

Ne puteti contacta pe mail la adresa: admitere@utcluj.ro, sau la nr. de telefon: 0264-401.328
Culegerea de teste grila poate fi accesata aici: http://www.math.utcluj.ro

Tematica si manuale:

Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici.

Calendar admitere 2017:
 
Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.
 
> Pentru candidații care doresc sa se inscrie la domeniul "Ingineria Autovehiculelor":
 
Inscrierea candidaților:  11-15* iulie între orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe B-dul Muncii, nr. 103-105 si pe str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, precum si la extensia universitara din Satu Mare.
In 15 iulie NU se vor face înscrieri la extensiile universitare pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor.
 

Proba de concurs (Test grila la matematica): 16 iulie, ora 9:00

Afisarea rezultatelor initiale: 16 iulie ora 22:00

Etapa 1 de confirmari: 17 si 18 iulie între orele 9:00 și 15:00

Afișare rezultate dupa runda 1 de glisari: 18 iulie, ora 22:00

Etapa 2 de confirmări: 19 si 20 iulie intre orele 9:00 si 15:00

Afisare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00 

Media de admitere se calculeaza dupa formula: MA = 0,6*NTG + 0,4*MB sau MA = 0,6*NTG + 0,2*MB +0,2*NB , unde:  MA-media de admitere, NTG-nota la testul grila la matematica, NB-nota la BAC la una din materiile matematica, fizica, informatica, MB-media la BAC.

Confirmarea statutului de admis pentru candidatii care au aplicat pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor se face prin:

 * depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 16 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 18 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis 

 
> Pentru candidatii care au aplicat  pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 7 facultati : Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultatii de Mecanica):

Inscrierea candidaților:  11-20* iulie intre orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe B-dul Muncii Nr. 103-105 si pe strada G. Baritiu Nr. 26-28, Cluj-Napoca, precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

*În 20 iulie NU se vor face inscrieri la extensiile universitare!

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica): Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 20 iulie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 21 și 24 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 24 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 25 si 26 iulie intre orele 9:00 si 15:00
+ Afisare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis  pentru candidatii care au  aplicat pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 7 facultati: Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica, (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica) se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 24 iulie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 26 iulie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 dia de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Nu se admite depasirea numărului de locuri la un domeniu. In cazul in care pentru ultimul loc sunt mai multi candidati cu aceeaai medie generala, se vor aplica in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerata în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici si aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2016:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
8.08
9.92
7.46
8.85
    Ingineria Transporturilor
7.13
9.26
-
-
    Ingineria mecanica (Cluj-Napoca)
6.11
9.58
8.68 8.68
    Ingineria mecanica (Alba Iulia)
6.11
9.58
6.00 6.80
    Mecatronica si robotica
8.22
9.74
6.61
8.17

Taxe de admitere si scolarizare:

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de un părinte;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei. 

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.


Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter