Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Atenție!

Având în vedere complexitatea situației cu privire la răspândirea infecției cu COVID-19, CONSULTAȚIILE GRATUITE LA MATEMATICĂ, din data de 14.03.2020, 21.03.2020 și 28.03.2020 SE SUSPENDĂ.

ATENȚIE!Cursuri gratuite de matematica pentru admiterea la licenta - din 15 FEBR 2020

Functii derivabile-partea 1-2020

Probleme Geometrie Analitica-parteaI I+II

Pagina in curs de actualizare...

 

Informaţii despre admitere pot fi obţinute și de la adresa http://www.admitere.armm.utcluj.ro

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Autovehicule rutiere, mecatronica si mecanica

Ingineria autovehiculelor

 

100

1

 

20

Ingineria transporturilor

 

40

 

1

15

Inginerie mecanica

Cluj-Napoca

90

1

 

30

Alba Iulia

45

 

 

5

Mecatronica si robotica

 

60

 

1

15

TOTAL FACULTATE

 

335

2

2

85

 
 
** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta
 
 
> Pentru candidaţii care doresc sa se inscrie la domeniul "Ingineria Autovehiculelor" (specializarea Autovehicule Rutiere):
 
 Înscrieri: str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi pe B-dul Muncii nr 103-105 Cluj-Napoca.

 Înscrierea candidaţilor: 8-11* iulie între orele 9:00 și 15:00

 *În 11 Iulie nu se fac înscrieri la extensia Satu Mare

 Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

 Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

 Proba de concurs: 13  iulie, ora 9:00

 Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse în Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici. Tematica este aceeasi cu     Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 iulie, ora 22:00

 Confirmarea statutului de admis: 

 + Etapa I: 14 - 16 iulie între orele 9:00 și 15:00
 + Afișare rezultate după etapa I de glisări: 16 iulie, ora 22:00
 + Etapa II: 17 şi 20 iulie între orele 9:00 și 15:00
 + Afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

 Confirmarea statutului de admis se face astfel:

 Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare   a  locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie)   indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare   sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

 Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă,   ambele în original pentru confruntare/confirmare, la     Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de         procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta 

Modalitate de calculul a mediei de admitere:

MA=0,6*NTG+0,4*MB

sau

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2*NB

Unde:

MA-media de admitere;

NTG-nota la testul grilă la matematică;

NB-nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB-media la BAC.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.

 

> Pentru candidaţii care doresc să se înscrie la domeniile Ingineria Transporturilor(specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului),Inginerie Mecanică(specializările: Mașini și Instalații pentru Agricultură șI Industrie Alimentară, Mecanică fină și nanotehnologii și Sisteme și Echipamente Termice),Mecatronică și Robotică(specializarea Mecatronică) :
 
Înscrieri: str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca pe B-dul Muncii nr 103-105 Cluj-Napoca, precum şi la extensiile universitare Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare, Zalău.
 
Înscrierea candidaţilor: 8-11și 13-14 * iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 14 Iulie nu se fac înscrierinu se fac înscrieri la extensiile UTCN.
 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 15 - 17 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 17 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 şi 21 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei. Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie). Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;

Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;

Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de  Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii;Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care se înscriu la Comisia cu concurs de dosare:
 

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată in proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 
Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici


Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
6.78
8.88
6.30
6.76
    Ingineria Transporturilor
6.05
8.90
-
-
    Ingineria mecanică (Cluj-Napoca)
6.01
8.95
6.91 8.74
    Ingineria mecanică (Alba Iulia)
6.05
8.54
8.28 8.85
    Mecatronică si robotică
8.68
9.85
6.59
9.11

 

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2020  .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere(50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa https://armm.utcluj.ro/