Facultatea de Mecanica

 
 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2017:

Cifră de scolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2017-2018

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

MECANICĂ

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

0

 

 

2

 

2

 

2

9

 

11

Ingineria transporturilor

Ingineria transportului și a traficului

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

0

0

1

3

 

 

4

 

4

13

 

17

Mecanică fină și nanotehnologii

 

 

 

Sisteme și echipamente termice

 

 

 

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară (la Alba-Iulia)

14

 

 

 

 

0

 

14

2

 

16

Sisteme și echipamente termice (la Alba-Iulia)

 

 

 

 

0

 

 

Mecatronică și robotică

Mecatronică

0

0

0

0

 

0

 

0

3

 

3


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Calendar admitere 2017:
 
Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.
 
> Pentru candidații care doresc sa se inscrie la domeniul "Ingineria Autovehiculelor":
 
Inscrierea candidaților:  8  și 11 și 12* Septembrie iulie între orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, precum si la extensia universitara din Satu Mare.
In 12 Septembrie NU se vor face înscrieri la extensiile universitare pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor.
 

Proba de concurs (Test grila la matematica): 13 Septembrie, ora 9:00

Afisarea rezultatelor initiale: 13 Septembrie ora 22:00

Etapa 1 de confirmari: 14 si 15 Septembrie între orele 9:00 și 15:00

Afișare rezultate dupa runda 1 de glisari: 15 Septembrie, ora 22:00

Etapa 2 de confirmări: 18 si 19 Septembrie intre orele 9:00 si 15:00

Afisare rezultate finale: 19 Septembrie, ora 22:00 

Media de admitere se calculeaza dupa formula: MA = 0,6*NTG + 0,4*MB sau MA = 0,6*NTG + 0,2*MB +0,2*NB , unde:  MA-media de admitere, NTG-nota la testul grila la matematica, NB-nota la BAC la una din materiile matematica, fizica, informatica, MB-media la BAC.

Confirmarea statutului de admis pentru candidatii care au aplicat pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor se face prin:

 * depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis 

 
> Pentru candidatii care au aplicat  pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 7 facultati : Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul Facultatii de Mecanica):

Inscrierea candidaților: 8 și 11-13* Septembrie intre orele 9:00 si 15:00. Inscrierile se fac pe strada G. Baritiu Nr. 26-28, Cluj-Napoca, precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.


* In 13 Septembrie nu se vor face inscrieri la extensiile universitare!

Lista cu actele necesare pentru inscriere este disponibila aici.

Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica) : Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

 
Afisarea rezultatelor initiale la Comisia cu concurs de dosare: 13 Septembrie ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 14 și 15 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate dupa etapa I de glisari: 
15 Septembrie, ora 22:00
+ Etapa II: 18 și 19 Septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afisare rezultate finale: 
19 Septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis  pentru candidatii care au  aplicat pentru Comisia cu concurs de dosare, cele 7 facultati: Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica, (exceptand  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultatii de  Mecanica) se face prin:

* depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole in original la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma/foaia matricola nu au fost depuse in dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de inscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de scolarizare pana cel mai tarziu in ultima zi a primei etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 13 septembrie 2017), respectiv pana cel mai tarziu in ultima zi a celei de a doua etape de confirmari (pentru cei care ocupa un loc la taxa in data de 15 septembrie 2017), si depunerea unei copii a chitantei doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 dia de admitere:

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,

2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finala se calculează cu 2 zecimale, fara rotunjire!

Criteriile de admitere fara concurs (pentru olimpici)
sunt disponibile aici.

Nu se admite depasirea numărului de locuri la un domeniu. In cazul in care pentru ultimul loc sunt mai multi candidati cu aceeaai medie generala, se vor aplica in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerata în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA) Detalii aici si aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
6.87
8.81
6.48
6.85
    Ingineria Transporturilor
7.96
9.55
-
-
    Ingineria mecanica (Cluj-Napoca)
7.15
9.31
5.73 8.09
    Ingineria mecanica (Alba Iulia)
6.09
8.84
6.3 8.43
    Mecatronica si robotica
8.85
9.76
8.2
8.81

Taxe de admitere si scolarizare:

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2017 la specializarea Autovehicule Rutiere sunt disponibile aici.

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care:
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului

Candidatii care isi depun dosar la mai multe comisii, la a doua si urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

-Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;

-Candidații orfani de ambii părinți;

-Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:
- Candidații orfani de un părinte;

Taxa de scolarizare pentru cei admisi la taxa este de 3.300 lei. 

Reduceri de taxe pentru candidatii orfani, proveniti din centre de plasament sau cu situatii sociale deosebite:
* Reducere taxa de scolarizare pana la 100%,
* Reducere taxa de camin pana la 100%,
* Cartela de masa gratuita.

Cuantumul acestor reduceri, precum si criteriile de acordare a lor se decid de catre hotararea conducerii universitatii, la inceputul fiecarui an universitar.


Informatii despre facultate:

Informatii despre facultate pot fi obtinute de la adresa http://www.mecanica.utcluj.ro

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter