Admitere master

Atenție! Preînscrierea, înscrierea și admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru sesiunile iulie și septembrie 2020, se vor desfășura pe o platformă online, toate informațiile privind modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere urmează să fie comunicate în cel mai scurt timp, după ce Ministerul Educației și Cercetării va definitiva aspectele legislative.

Facultăți:

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții de Mașini

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Facultatea de Ingineria Instalațiilor

Facultatea de Inginerie CUNBM

Facultatea de Litere CUNBM

Facultatea de Științe CUNBM