Alegeri

26.03.2024 Alegeri pentru functia de Presedinte al Senatului UTCN https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/Pv_2024-03-26.pdf 

22.03.2024 Candidatura pentru functia de Presedinte al Senatului: Prof. dr. ing. DHC BURNETE Nicolae - Cerere /  CV

18.03.2024 Rezultate Alegeri Tur2 Circumscriptii UTCN
Sub rezerva avizarii in Consiliile Facultatilor si a validarii in Senatul UTCN

1 Arhitectura https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_ARH.pdf 

2 Urbanism https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_URB.PDF 

3 Automatica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_AUT.PDF 

18 Stiinta si Ingineria Materialelor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/Tur2_SIM.pdf 

20 Ingineria Instalatiilor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_II.pdf 

28 Ingineria Fabricatiei https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_IF.pdf 

32 Filologie şi Studii Culturale https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/Tur2_FSC.pdf 

34 Matematică şi Informatică https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/TUR2_MI.pdf 

14.03.2024 Rezultate Alegeri Circumscriptii UTCN
Sub rezerva avizarii in Consiliile Facultatilor si a validarii in Senatul UTCN

1 Arhitectura https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/1_ARH.PDF 
2 Urbanism https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/2_URB.PDF 
3 Automatica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/3_AUT_1.PDF 
4 Calculatoare https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/4_CALC.PDF 
5 Matematica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/5_MAT.pdf 
6 Autovehicule Rutiere si Transporturi https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/6_ART.PDF 
7 Inginerie Mecanica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/7_IM.PDF 
8 Mecatronica si Dinamica Masinilor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/8_MDM.PDF 
9 Cai Ferate Drumuri si Poduri https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/9_CFDP.PDF 
10 Constructii Civile si Management https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/10_CCM.PDF 
11 Masuratori Terestre si Cadastru https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/11_MTC.PDF 
12 Mecanica Constructiilor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/12_MC.PDF 
13 Structuri https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/13_STR.PDF 
14 Bazele Electronicii https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/14_BE.PDF 
15 Comunicatii https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/15_COM.PDF 
16 Electronica Aplicata https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/16_EA.PDF

17 Fizica si Chimie https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/17_FC.PDF 
18 Stiinta si Ingineria Materialelor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/18_SIM.PDF 

19 Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/19_IMADD.PDF 
20 Ingineria Instalatiilor https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/20_II.PDF 
21 Electroenergetica si Management https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/21_EEM.PDF 
22 Electrotehnica si Masurari https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/22_ETHM.PDF 
23 Masini si Actionari Electrice https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/23_MAE.PDF 
24 Limbi Moderne si Comunicare https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/24_LMC.PDF 
25 Management si Inginerie Economica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/25_MIE-1.pdf 
26 Ingineria Sistemelor Mecanice https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/26_ISM.PDF 
27 Ingineria Proiectarii si Robotica https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/27_IPR.PDF 
28 Ingineria Fabricatiei https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/28_IF.PDF 

29 Inginerie şi Managementul Tehnologiei https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_IMTech.pdf 

30 Inginerie Electrică, Electronică şi Calculatoare https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_IEEC.pdf 
31 Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor şi a Mediului https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_IRMM.pdf 

32 Filologie şi Studii Culturale https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_FSC.pdf

33 Ştiinţe Socio-Umane, Teologie, Arte https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_SSTA.pdf 
34 Matematică şi Informatică https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_MI.pdf 

35 Chimie-Biologie https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_CB.pdf 

36 Ştiinţe Economice şi Fizică https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_SEF.pdf 

37 DSPP https://www.utcluj.ro/media/page_document/480/PV_DPPD.pdf 

11.03.2024 Alegeri Circumscriptii UTCN Tur 1 din 14.03.2024, locatia si ora de desfasurare

08.03.2024

Candidaturi pentru alegerile in Circumscriptiile Electorale din UTCN din data de 14.03.2024:

1. Circumscriptiile din Facultatea de Arhitectura si Urbanism https://fau.utcluj.ro/anunt/candidaturi-alegeri-2024.html
2. Circumscriptiile din Facultatea de Automatica si Calculatoare  https://ac.utcluj.ro/alegeri.html
3. Circumscriptiile din Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica https://armm.utcluj.ro/alegeri.html
4. Circumscriptiile din Facultatea de Constructii https://constructii.utcluj.ro/candidaturi-2024.html
5. Circumscriptiile din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei https://etti.utcluj.ro/alegeri.html
6. Circumscriptiile din Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului https://imm.utcluj.ro/prezentare/alegeri.html
7. Circumscriptia din Facultatea de Ingineria Instalatiilor https://instalatii.utcluj.ro/structura/alegeri-2024.html
8. Circumscriptiile din Facultatea de Inginerie Electrica  https://ie.utcluj.ro/anunt/alegeri-2024.html
9. Circumscriptiile din Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei https://iirmp.utcluj.ro/anunt/candidati-alegeri-2024.html
10. Circumscriptiile din Facultatea de Inginerie https://inginerie.utcluj.ro/prezentare1/alegeri.html
11. Circumscriptiile din Facultatea de Litere https://litere.utcluj.ro/candidaturi-2024.html
12. Circumscriptiile din Facultatea de Stiinte https://stiinte.utcluj.ro/anunt/candidaturi-alegeri-sef-de-departament-consiliul-departamentului-consiliul-facultatii-si-senatul-facultatii.html
13. Circumscriptia DSPP https://dspp.utcluj.ro/anunturi/alegeri-2024.html

26.02.2024 Liste Electorale Circumscriptii Cluj Napoca

26.02.2024 Liste Electorale Circumscriptii CUNBM

26.02.2024 Lista Electorala Circumscriptia 37DSPP

07.12.2023 Hotararea Senatului 1720/23.11.2023. Metodologia referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere din UTCN 2024-2029

Rezultate alegeri partiale Facultatea ETTI din 23.10.2023: CF / Senat

17.10.2023 Lista electorala alegeri partiale Facultatea ETTI

16.10.2023 Rezultate alegeri partiale in Departamentul de Electronica Aplicata, Turul I : CF / Senat

16.10.2023 Alegeri partiale Facultatea ETTI, Candidaturi

13.10.2023 Hotararea Senatului Universitar nr. 1702/13.10.2023 de validare a rezultatului Referendumului

13.10.2023 Proces Verbal Centralizator privind consemnarea rezultatului Referendumului Universitar din 11.10.2023

09.10.2023 Lista electorala finala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 1


09.10.2023 Lista electorala finala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 2


09.10.2023 Lista electorala finala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 3


09.10.2023 Lista electorala finala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 4 

 

09.10.2023 Ordinul Rectorului 857/05.10.2023 pentru organizarea alegerilor partiale in Facultatea ETTI

02.10.2023 Hotararea Senatului Universitar 1675/29.09.2023 de actualizare HSU 1660/20.07.2023

22.09.2023 Lista electorala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 1

22.09.2023 Lista electorala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 2

22.09.2023 Lista electorala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 3

22.09.2023 Lista electorala pentru referendumul universitar din 11.10.2023 Sectia de Votare 4

19.09.2023 Reglementare Referendum Universitar privind modalitatea de alegere a Rectorului

11.09.2023 Decizie a Biroului Electoral al UTCN

11.09.2023 Decizie a Biroului Electoral al UTCN privind constituirea Birourilor Sectiilor de Votare

07.09.2023 Ordinul 6227/05.09.2023 Metodologie - Cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior


21.07.2023 Decizie a Biroului Electoral al UTC-N

21.07.2023 Hotararea Senatului Universitar nr. 1660/20.07.2023 privind sectiile de votare la Referendum si Calendarul Referendumului

21.07.2023 Hotararea Senatului Universitar nr. 1659/20.07.2023 privind data de desfasurare a Referendumului privind stabilirea modalitatii de desemnare a Rectorului

21.07.2023 Hotararea Senatului Universitar nr. 1658/20.07.2023 privind alegerea Biroului Electoral al UTCN