Alegeri Structuri de conducere - IOSUD 2020

Procese verbale alegeri IOSUD UTCN 2020 - Rezultate finale validate

Procese verbale alegeri IOSUD UTCN 2020

Data și ora - alegeri IOSUD-UTCN 2020

Listă candidaturi depuse - Structuri de conducere IOSUD-UTCN-Lista finală – 14.10.2020 

Director Școala doctorală (1 loc)

Dobra Petru                                          Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu Școala Doctorală - Conducători de doctorat (2 locuri)

Ardelean Ioan                                       Cerere              CV                    Eligibil

Nedelcu Mihai                                      Cerere              CV                    Eligibil

Palade Tudor                                        Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu Școala Doctorala -  Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Duma Irina                                            Cerere              CV                    Eligibil

Lobonț Remus-Nicolae                          Cerere              CV                    Eligibil

Maier Andreea-Elena                             Cerere              CV                    Eligibil

Petrean Ioana-Andreea                         Cerere              CV                    Eligibil

Sas Maria-Alexandra                            Cerere              CV                    Eligibil

Șomîtcă Ioana-Alexandra                       Cerere              CV                    Eligibil

Membru CSUD - Conducător de doctorat (1 loc)

Dulf Eva                                                Cerere              CV                    Eligibil

Nedevschi Sergiu                                  Cerere              CV                    Eligibil

Pop Virgil                                              Cerere              CV                    Eligibil

 

Membrii CSUD – Studenţi doctoranzi (3 locuri)

Profil electric

Corcheș Cosmina                                  Cerere              CV                    Eligibil

Profil mecanic

Blagu Diana-Alina                                  Cerere              CV                    Eligibil

Petrean Ioana-Andreea                         Cerere              CV                    Eligibil

Profil construcţii

Deac Alexandru Bogdan                        Cerere              CV                    Eligibil

Maier Andreea-Elena                            Cerere              CV                    Eligibil

Alte profile

Dițoiu Nina Cristina                               Cerere              CV                    Neeligibil – profil*

Sas Maria Alexandra                              Cerere              CV                    Neeligibil – profil*

* cf. art. 5, alin (c) din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD-UTCN aprobată în CA din data de 15.01.2019

  1. Arhitectură

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Arhitectură și Urbanism (1 loc)

Vais Dana                                             Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Arhitectură și Urbanism -Conducători de doctorat (2 locuri)

Julean Dan-Ionut                                   Cerere              CV                    Eligibil

Pop Virgil                                              Cerere              CV                    Eligibil

Vais Dana                                             Cerere              CV                    Eligibil

 

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Arhitectură și Urbanism -Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Dițoiu Nina Cristina                               Cerere              CV                    Eligibil

Sas Maria                                              Cerere              CV                    Eligibil

  1. Automatică și Calculatoare

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Automatică și Calculatoare (1 loc)

Gorgan Dorian                                      Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Automatică și Calculatoare -Conducători de doctorat (2 locuri)

Dănescu Radu                                       Cerere              CV                    Eligibil

Miclea Liviu-Cristian                              Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Automatică și Calculatoare -Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Mureșan Mircea Paul                            Cerere              CV                    Eligibil

Șușcă Mircea                                        Cerere              CV                    Eligibil

  1. Construcții și instalații

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Construcții și instalații (1 loc)

Nedelcu Mihai                                      Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Construcții și instalații - Conducători de doctorat (2 locuri)

Așchilean Ioan                                      Cerere              CV                    Eligibil

Manea Daniela                                      Cerere              CV                    Eligibil

 

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Construcții și instalații - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Maier Andreea-Elena                            Cerere              CV                    Eligibil

Rus Sabin Mircea                                  Cerere              CV                    Eligibil

  1. Electronică, telecomunicații și tehnologia informației

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Electronică, telecomunicații și tehnologia informației (1 loc)

Terebeș Romulus                                  Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Electronică, telecomunicații și tehnologia informației - Conducători de doctorat (2 locuri)

Petreuș Dorin Marius                            Cerere              CV                    Eligibil

Țopa Marina Dana                                 Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Electronică, telecomunicații și tehnologia informației - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Potărniche Ioana-Adriana                      Cerere              CV                    Eligibil

Ștețco Elena-Mirela                               Cerere              CV                    Eligibil

  1. Ingineria materialelor și a mediului

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Ingineria materialelor și a mediului (1 loc)

Ardelean Ioan                                       Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Ingineria materialelor și a mediului -Conducători de doctorat (2 locuri)

Popa Cătălin                                         Cerere              CV                    Eligibil

Vermeșan Horațiu                                 Cerere              CV                    Eligibil

 

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Ingineria materialelor și a mediuluil -Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Csapai Alexandra                                  Cerere              CV                    Eligibil

Petrean Ioana-Andreea                         Cerere              CV                    Eligibil

Roman Radu Armand                            Cerere              CV                    Eligibil

  1. Inginerie electrică

Coordonator Consiliu de coordonare a programului doctoral Inginerie electrică (1 loc)

Szabo Lorand                                        Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programului doctoral Inginerie electrică - Conducători de doctorat (2 locuri)

Micu Dan Doru                                      Cerere              CV                    Eligibil

Munteanu Călin                                    Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programului doctoral Inginerie electrică - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Ardelean Mădălin-Ionuț                         Cerere              CV                    Eligibil

Văscan Iulia                                           Cerere              CV                    Eligibil

  1. Inginerie industrială și management

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management

  (1 loc)

Banabic Dorel                                       Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management

- Conducători de doctorat (2 locuri)

Bâlc Nicolae                                          Cerere              CV                    Eligibil

Popescu Sorin Gabriel                           Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management

- Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Fărăgău Tudor-Ștefan-Victor                  Cerere              CV                    Eligibil

Guțiu Eugen                                          Cerere              CV                    Eligibil

Rus Felician                                           Cerere              CV                    Eligibil

Szabo Denisa-Adela                               Cerere              CV                    Eligibil

  1. Inginerie mecanică și mecatronică

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie mecanică și mecatronică (1 loc)

Dudescu Mircea Cristian                        Cerere              CV                    Eligibil

Mariașiu Florin Emil                              Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie mecanică și mecatronică - Conducători de doctorat (2 locuri)

Pustan Marius                                       Cerere              CV                    Eligibil

Tătar Mihai Olimpiu                              Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Inginerie mecanică și mecatronică - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Bănică Alexandru Vlad                           Cerere              CV                    Eligibil

Pop Cornel-Vlad                                    Cerere              CV                    Eligibil

 

  1. Științe aplicate

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe aplicate (1 loc)

Gavrea Bogdan-Ionuț                            Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe aplicate - Conducători de doctorat (2 locuri)

Berinde Vasile                                       Cerere              CV                    Eligibil

Popa Dorian                                          Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe aplicate  - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Motoc Mădălina Viorica                         Cerere              CV                    Eligibil

Șomîtcă Ioana-Alexandra                       Cerere              CV                    Eligibil

  1. Științe umaniste

Coordonator Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe umaniste (1 loc)

Achim Gheorghe                                   Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe umaniste - Conducători de doctorat (2 locuri)

Dunca Petru                                          Cerere              CV                    Eligibil

Felecan Daiana                                     Cerere              CV                    Eligibil

Membrii Consiliu de coordonare a programelor doctorale Științe umaniste - Studenţi doctoranzi (2 locuri)

Breban Mihaela-Felicia                          Cerere              CV                    Eligibil

Covaci Denis-Mihai                                Cerere              CV                    Eligibil

 

Listă candidaturi depuse - Structuri de conducere IOSUD-UTCN - Eligibilitate


Alegeri structuri de conducere IOSUD-UTCN:

Având în vedere obligativitatea luării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS+COV 2, candidații vor transmite dosarele de candidatură online la adresa Secretariat.doctorat@staff.utcluj.ro, cu titlul mesajului "Candidatura alegeri IOSUD-UTCN – Nume", urmând să fie transmise și fizic la o dată ulterioară la Secretariatul IOSUD-UTCN, Str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, sala 442. Informații suplimentare: Secretariat.doctorat@staff.utcluj.ro, Telefon: 0264.401216

IOSUD-UTCN anunță organizarea de alegeri pentru selectarea și desemnarea structurilor de conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:

Ordin 503 din 1.10.2020 prin care se anunță organizarea de alegeri pentru selectarea și desemnarea structurilor de conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ordin 499 din 30.09.2020 privind desemnarea Biroului electoral al CSUD

Ordin 498 din 30.09.2020 privind calendarul de desfășurare a alegerilor pentru selectarea și desemnarea structurilor de conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

Documentație privind alegerile pentru selectarea și desemnarea structurilor de conducere care se ocupă cu organizarea studiilor universitare de doctorat în UTCN:

Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a conducerii școlilor Școlii Doctorale UTCN și a Consiliilor de coordonare a programelor doctorale din cadrul IOSUD-UTCN - aprobat CA la data de 15.01.2019

 Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD-UTCN - aprobat CA la data de 15.01.2019

REGULAMENT INSTITUŢIONAL privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – revizuit

 

Declarație candidatură - Director Școala Doctorală UTCN

Declarație candidatură- Membru Consiliu Școală Doctorală UTCN-CDR

Declarație candidatură - Membru Consiliu Școală Doctorală UTCN-DRD

Declarație candidatură - Membru CSUD_CDR

Declarație candidatură - Membru CSUD_DRD

Declarație candidatură - Coordonator consiliu de coordonare

Declarație candidatură - Membru Consiliu de coordonare_CDR

Declarație candidatură - Membru Consiliu de coordonare_DRD

 

Listă electori – conducători de doctorat

Listă electori – studenți-doctoranzi