Concurs Posturi Didactice 2015

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursului pentru ocupare posturilor didactice pe perioadă determinată pentru anul universitar 2015-2016.

 

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată;
- H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, modificată prin H.G. 36/06.02.2013;
- O.U.G. nr.92/18.12.2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării;
- Ordin MEN nr. 4204/15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul MECTS nr. 6560/ 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămantului superior şi a gradelor profesionale de cercetare profesionale;
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
- HCA nr.420/01.09.2015.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, respectiv Centrul Universitar din Baia-Mare.

Calendarul de desfăşurare a concursurilor pe posturile didactice pe perioadă determinată este conform HCA nr. 420/01.09.2015.


Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor. Toate informaţiile privind data, ora şi locul de organizare a concursurilor, precum şi tematica probelor de concurs sunt afişate la sediile facultăţilor/departamentelor.

 

Lista candidatilor inscrisi la concurs 2015

Lista posturilor scoase la concurs - perioada determinata

 
Anexa 3 - CV model romana | model engleza
 

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Olanescu Octav Silviu
Rusu Vlad Sebastian
Szentesi Nejur Szende

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Giosan Ion Augustin
Moga Rozica
Pop Cristina Bianca

Facultatea de Constructii

Clitan Andrei Florin
Marusceac Vladimir
Moldovan Ioana Madalina
Pondichi Alb Claudia
Prodan Iulia Consuela

Facultatea de Constructii de Masini

Dragomir Diana Cristina

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Groza Robert Gheorghe

Facultatea de Inginerie Electrica

Cirstea Stefan Dragos
Darab Pompei Cosmin
Iancu Ioana Ancuta
Morar Doriana Dumitrela
Muresan Calin

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Chelcea Ramona Ioana
Dumitrita Corpodean
Gabor Mihai Sebastian
Rogozan George Calin

Facultatea de Instalatii

Facultatea de Mecanica

Chereches Ioan Aurel
Rad Ioana Alexandra
Suciu Marius Adrian

Facultatea de Inginerie - CUNBM

Facultatea de Litere - CUNBM

Bughesiu Alina-Elisabeta

Facultatea de Stiinte