Concurs Posturi Didactice 2014

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Nationale în Monitorul Oficial al României, nr. 518 din 18 decembrie 2013, partea a III-a.

 

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

-Legea Educației Naționale nr.1/2011,

-H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,

-O.U.G. nr.92/2012,

-Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, în perioada: 18 decembrie 2013 – 3 februarie 2014.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa  http://jobs.edu.ro

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Anexa 3 - CV model romana | model engleza