Concurs Posturi Didactice 2015


UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 1304 din 25.11.2015, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată;
- H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, modificată prin H.G. 36/06.02.2013;
- Ordin MEN nr. 4204/15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul MECTS nr. 6560/ 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare profesionale - actualizat până la data de 08.08.2013;
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, începând cu data de 25.11.2015.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe site-ul web specializat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la adresa  http://jobs.edu.ro

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

 
 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Olanescu Octav Silviu
Rusu Vlad Sebastian
Szentesi Nejur SzendeFacultatea de Automatică şi Calculatoare

Giosan Ion Augustin
Pop Cristina BiancaFacultatea de Construcţii

Clitan Andrei Florin
Moldovan Ioana Madalina
Pondichi Alb Claudia
Prodan Iulia ConsuelaFacultatea de Construcţii de Maşini

Dragomir Diana CristinaFacultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Groza Robert GheorgheFacultatea de Inginerie Electrica

Cirstea Stefan Dragos
Darab Pompei Cosmin
Iancu Ioana Ancuta
Morar Doriana Dumitrela

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Chelcea Ramona Ioana
Dumitrita Corpodean
Gabor Mihai Sebastian
Rogozan George CalinFacultatea de InstalatiiFacultatea de Mecanica

Chereches Ioan Aurel
Rad Ioana Alexandra
Suciu Marius AdrianFacultatea de Inginerie - CUNBMFacultatea de Litere - CUNBM

Bughesiu Alina-Elisabeta
Turtureanu Aliteea-BiancaFacultatea de StiinteDepartamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Peculea Lorena Nicoleta

Arhiva concurs posturi didactice 2015 - vara

Arhiva concurs posturi didactice 2015 - toamna