Biblioteca

STRUCTURA  DEPARTAMENTULUI BIBLIOTECĂ


Biblioteca are o structură enciclopedică a colecţiilor, răspunzând în acest fel cerinţelor tot mai ridicate din domeniul tehnic (de specialitate), şi cel general (de cultură generală) al utilizatorilor. Se caută impulsionarea studiului individual ca soluţie şi metodă de completare a cunoştinţelor, oferind direcţii de orientare foarte largi cu posibilităţi de a alege şi discerne informaţia.

Colecţiile bibliotecii se organizează în următoarele categorii de fonduri:

• Depozit general - organizat după principiul aşezării documentelor în ordinea intrării în bibliotecă;
• Săli cu acces liber la raft, organizate după principiul Dewey, adică sistematico – alfabetic (pe domenii).

Colecţiile bibliotecilor filiale ale Bibliotecii Centrale a UTC-N şi a celor de pe lângă catedre sunt specializate pe profilul acestora.


Regăsirea publicaţiilor se realizează atât în sistem tradiţional (cataloage tradiţionale) cât şi în sistem automatizat, începând din anul 1990, prin catalogul on line disponibil, accesând  pagina web a Bibliotecii UTCN la adresa: www.biblio.utcluj.ro.

În cadrul Direcţiei Bibliotecii funcţionează: biblioteca,  librăria,  unde se vând publicaţii apărute în editura UTPress a UTC-N,  tipografia şi compartimentul arhivă.


PATRIMONIU

Patrimoniul documentar al bibliotecii include: manuale, tratate, îndrumătoare de laborator, cărţi româneşti şi străine selectate pentru a răspunde cerinţelor documentării didactice şi curente, reviste tehnice româneşti şi străine, reviste de referinţă, lucrări ale congreselor, conferinţelor şi simpozioanelor ţinute în România sau în străinătate, dicţionare, enciclopedii, standarde, brevete de invenţii, fond special.

Colecţiile bibliotecii sunt în cea mai mare parte cărţi de specialitate, completate în mod fericit cu cele de cultură generală şi literatură.

 

ACTIVITĂŢI şi SERVICII ale DEPARTAMENTULUI BIBLIOTECĂ

În cadrul bibliotecii UTC-N se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor, conservarea colecţiilor, catalogarea şi indexarea colecţiilor, comunicarea colecţiilor (relaţii publice), informare documentară şi referinţe ştiinţifice precum şi alte activităţi impuse de funcţiile şi obiectivele specifice bibliotecii.

Biblioteca oferă condiţii de studiu în săli cu acces direct la publicaţii, servicii de împrumut de documente la domiciliu,  servicii de referinţe ştiinţifice, servicii de informare bibliografică, acces  la baze de date româneşti şi străine.

 

Departament Bibliotecă: Director

Ing. Călin Câmpean

Tel: 0264-401999 ; Fax: 0264-430408
E-mail: Calin.Campean@biblio.utcluj.ro

Compartiment: organizarea, completarea fondului de documente, schimb intern şi internaţional

Persoana de contact: ing Viorica Domşa

e-mail: achizitie@biblio.utcluj.ro

Tel: 0264-401.997

 

Persoana de contact : Ileana Gotu

E-mail: schimb@biblio.utcluj.ro

Tel: 0264-401.977

 

Catalogare şi clasificare

Persoane de contact:

ing. Simona Coldea (catalog on line)
       E-mail: Simona.Coldea@biblio.utcluj.ro

       Tel: 0264-401.302

prof. Lenuţa Gheorghean

       E-mail: Lenuta.Gheorghean@biblio.utcluj.ro

       Tel: 0264-401.991

prof.  Gabriela Pali -  Centrul Universitar Nord din Baia-Mare

     E-mail: biblioteca@ubm.ro

Brigitta Torpenyi -   Centrul Universitar Nord din Baia-Mare

    E-mail: biblioteca@ubm.ro    (filial tehnică)

ing. Monica Costea -  Centrul Universitar Nord din Baia-Mare

    E-mail: biblioteca@ubm.ro    (periodice)

 

 

Compartimentul de Informare – Documentare

 

Persoană de contact:  ing. Corina Dan

       e-mail: Corina.Dan@biblio.utcluj.ro

      Tel: 0264-401.991

 

Compartimentul Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibilotecar naţional


Activităţile acestui compartiment se desfăşoară în următoarele locaţii: Filiala Daicoviciu, Filiala Mecanică,  Filiala Observator,  Filiala Mărăşti  toate din Cluj-Napoca, Filiala Baia-Mare, extensiile: Bistriţa, Satu-Mare, Zalău, Alba-Iulia.

 

Filiala Daicoviciu, str. C-tin Daicoviciu nr. 15
Sală de Lectură; Sală de reviste; Secţie de împrumut;
Internet; xerox;
Orar:   L –V :   08:00 -  20:00  (în săptămânile de activitate didactică)

           L -  S :   08:00 - 20:00;   D: 08:00 – 13:00  (în sesiunea de examene)

           L – V :  08:00  - 15:00   (în vacanţă)
Telefon: 0264 - 401301; 0264 - 401302

Colectiv:

ing. Cristina Mândraş, e-mail: Cristina.MANDRAS@biblio.utcluj.ro

ing. Cristian Saitiş,  e-mail: Cristian.Saitis@biblio.utcluj.ro

prof. Dana Sturza, e-mail: Dana.Sturza@biblio.utcluj.ro
ing. Daniela Ispas, e-mail: Dana.Ispas@biblio.utcluj.ro
ing. Lavinia Bara, e-mail: Lavinia.Bara@biblio.utcluj.ro
ing. Minerva Colţan, e-mail: Mina.Coltan@biblio.utcluj.ro
Monica Cozea, e-mail: Monica.COZEA@biblio.utcluj.ro
ch. Zoia Cîmpeane-mail: Zoia.CIMPEAN@biblio.utcluj.ro

Filiala Mecanica, B-dul Muncii nr. 103-105
Sală de lectură, reviste; Secţie de împrumut;
Internet ; xerox

Orar:   L –V :  08:00 - 20:00  (în săptămânile de activitate didactică)

           L -  S :  08:00 - 20:00;   D:   08:00 – 13:00  (în sesiunea de examene)

           L – V : 08:00 - 15:00   (în vacanţă)
Telefon: 0264 – 401651;
Coordonator  Filiala  Mecanică: ing Marinela Bărbos, e-mail: Marinela.Barbos@biblio.utcluj.ro
Colectiv:
ing. Adriana Mirone-mail: Adriana.Miron@staff.utcluj.ro

prof Anca Pope-mail: Anca.POP@biblio.utcluj.ro

Ciprian Taloş

ing. Dana-Mioara Bodae-mail: Dana.BODA@biblio.utcluj.ro

Delia Cherecheşe-mail: Maria.CHERECHES@biblio.utcluj.ro

Maria Falub

ing. Melania Şaitiş, e-mail: Melania.SAITIS@biblio.utcluj.ro
sociolog Mirela Mureşane-mail: Mirela.MURESAN@biblio.utcluj.ro

prof. Monica Pop, e-mail: Monica.POP@biblio.utcluj.ro

Filiala Observator, Str. Observatorului nr. 34
Sală de lectura; Secţie de împrumut;
Internet; xerox;
Orar:   L –V :   08:00 - 20:00  (în săptămânile de activitate didactică)

           L -  S :   08:00 - 20:00;   D:   08:00 – 13:00  (în sesiunea de examene)

           L – V :  08:00 - 15:00   (în vacanţă)
Telefon: 0264-401.877
Colectiv:

Psiholog Claudia Ilie, e-mail: Claudia.Ilie@biblio.utcluj.ro  
ing. Elvira Mureşane-mail: Elvira.MURESAN@biblio.utcluj.ro

ing.  Florentina Lung

ing. Dip. Monica Ceteane-mail: Monica.CETEAN@biblio.utcluj.ro
Mariana Pascu

 

Filiala Mărăşti (căminele  studenţeşti din cartierul Mărăşti)
Sală de lectură;
Internet;
Orar:   L –V :   08:00 - 20:00  (în săptămânile de activitate didactică)

           L -  S :  08:00 - 20:00;   D:  08:00 – 13:00  (în sesiunea de examene)

           L – V :  08:00 - 15:00   (în vacanţă)
Telefon: 0264 - 401378
Colectiv:

ing. Felicia Găzdac,e-mail: Felicia.GAZDAC@biblio.utcluj.ro
Ana Iuga

 


Filiala Centrul Universitar Nord din Baia-Mare,  Str.Victoriei nr.76

Sală de lectură, Secţie de împrumut

Internet wireless

Orar: L-V: 08: 00 - 20.00;  S: 09:00 - 14:00

Telefon:  0362-401269,  int.701

Coordonator:  prof. Laura Varga

E-mail: biblioteca@ubm.ro

Tel: 0362-401.269, int.701;  Fax. +40.262.276.153

Colectiv:

ing. Gabriela Both

Monica Costea

ing. Mihaela Nica

Gabriela Pali

prof. Nicoleta Sava

ing. Marius Soponar

Brigitta Torpenyi

 Librăria UTCN
ec. Alexandra Vădan,  e-mail:  Alexandra.VADAN@biblio.utcluj.ro
ec. Ioana Rus

Tel. direct: 0264-202364
Prin centrala telefonică  a UTCN:
0264-401200;  0264-401248  / int. 2364

 

Tipografie
tipografie@biblio.utcluj.ro
ing. Mariana Moldovanu
E-mail: Mariana.Moldovanu@biblio.utcluj.ro
Tel: 0264-401995
Legătorie: Tel: 0264 - 401994
Colectiv:
Anisia Gădălean

Aurica Sîncraian

Florin Dincă
Ildiko Losteiner

Lucreţia Ciceu

Magda Magyari

Marinel Andrăşan
Victoria Moise

Arhiva

E-mail: arhiva@biblio.utcluj.ro
tel: 0264 – 401998;   fax: 0264-430408
Coordonator: ing. Ionela Neag, E-mail:  Ionela.Neag@biblio.utcluj.ro
Colectiv: ec. Angela Istrate,  e-mail:  Angela.Istrate@biblio.utcluj.ro

 

 

Extensia  Bistriţa  - mini-bibliotecă

 

Extensia Satu-Mare  - mini-bibliotecă  

Maria Banyai,   tehnician

 

Extensia Zalău  - mini-bibliotecă

Laura-Afrodita Popa,  technician

 

Extensia Alba-Iulia  - mini-bibliotecă

Ana Roșca,    tehnician