Servicii BIC

Relaţia cu mass-media

- BIRP asigură comunicarea eficientă şi corectă a informaţiilor despre universitate în mediul exterior acesteia;

- Asigură o relaţie constantă cu presa, prin furnizarea de informaţii publice de interes mediatic şi invitaţii la evenimentele importante din viaţa universităţii;

- Coordonează organizarea conferinţelor de presă instituţionale;

- Realizează redactarea comunicatelor şi informaţiilor de presă asigurând, totodată şi difuzarea acestora către mass – media;

- Asigură monitorizarea zilnică a presei scrise, informează Biroul Consiliului de Administraţie cu privire la apariţiile din presă ce fac referire la evenimente legate de viaţa ştiinţifică, academică, la implicarea universităţii în viaţa comunităţii sau/şi la persoane ce au activat sau activează în instituţie;

- Ghidează jurnaliştii către experţii instituţionali în conformitate cu subiectul solicitărilor;

- Consiliază membrii comunităţii academice universitare în relația cu presa.

 

Design și identitate vizuală

- Realizează concepţia grafică şi redactarea conţinutului informaţiilor însoţitoare pentru materialele de promovare ale universităţii sau, după caz, acordă asistenţă structurilor componente ale universităţii (facultăţi, departamente etc.);

- Consiliază membrii comunităţii universitare în aplicarea principiilor de respectare şi de utilizare a elementelor de identitate, coordonatele acţiunii de imprimare în funcţie de bugetul alocat şi de tipul de publicaţie;

- Elaboreaza şi publica broşurile şi revistele universităţii în format print şi electronic.

 

 Evenimente 

- BIRP organizează Festivitatea Absolvenților, în colaborare cu facultățile și organizațiile studențești;

- Coordoneaza evenimentele instituţionale în colaborare cu alte departamente sau instituţii;

- Acorda suport facultăţilor şi departamentelor pentru organizarea de evenimente;

- Asigura servicii fotografice la evenimentele instituţionale;

- BIRP propune şi susţine realizarea unor evenimente sau acţiuni cu impact social, economic, mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din cercetare şi economie, pentru a menţine în actualitate şi a dezvolta imaginea universităţii;

 

Administrare site

- Asigură condiţiile de actualizare permanentă a informaţiilor (text, imagine) difuzate pe pagina web a universităţii;

- Consilierea membrilor comunităţii universitare, crearea şi revizia anumitor pagini şi secţiuni web;

- Colaboreaza activ cu facultățile în vederea actualizării site-ului acestora.

 

 

Social media

- BIRP  asigură comunicarea online pentru a crea și a menține imaginea universității în diferite medii de socializare;

- Selecteaza subiectele de pe site-ul instituţional în vederea promovării acestora pe canalele social media ;

- Asigură interactivitatea cu membrii UTC-N  pe Facebook ;

- Lansează campanii de promovare online;

- Îmbunătățește constant  paginile de comunicare online.