Birou Admitere

Descriere:

Biroul Admitere (BA) al Universității Tehnice din Cluj Napoca acționează ca un punct central pentru potențialii candidați care se gândesc să candideze pentru o diplomă de licență/master. BA distribuie materiale de promovare a ofertei educaționale din cadrul UTC-N. Ne ocupăm de comunicarea cu liceele și inspectoratele școlare și de gestionarea unei game variate de sarcini administrative legate de procesul de admitere, organizarea și participarea la târguri universitare, etc.

Biroul de Admitere  este punctul central al inițiativelor UTC-N de atragere a elevilor din anii terminali de liceu către domenii de mare interes. Organizăm vizite ale elevilor de liceu la facultățile noastre în cadrul Zilelor Portilor Deschise și multe alte activități.

Principalele obiective ale Biroului Admitere sunt: promovarea ofertei educaţionale la nivel licenţă și master, consilierea candidaţilor și asigurarea desfășurării în condiții optime a sesiunilor de admitere, respectiv simulare de admitere la nivel licență.

Activitatea noastră se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, modificată și completată şi a Ordinului MEN privind organizarea admiterii în învăţământul superior, emis în fiecare an.

Adresa:

Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 426, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Tel. +40-264-401 328,

Fax: +40-264-595-936

E-mail: admitere@utcluj.ro; admitere.master@utcluj.ro

Facebook - https://www.facebook.com/Admitere.UTCN

 

Echipa

DIRECTOR: Șl.dr.ing Anca Iulia NICU

SECRETAR: ing. Adriana COCA

CONSILIER LICENȚĂ: Șl.dr.ing. Ovidiu PRODAN

CONSILIER MASTER: Conf.dr.ing. Anca CONSTANTINESCU DOBRA

Documente încărcate:

Nu există documente încărcate deocamdată...