Informări privind Coronavirus (COVID-19)

Atenție! Această pagină a fost creată pentru a centraliza deciziile luate de conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca precum și documentele oficiale din partea autorităților cu privire la noua epidemie de coronavirus (COVID-19).

Decizii ale conducerii UTCN:

Documente oficiale din partea autorităților: