IOSUD UTCN

Anunțuri

06.10.2017, ora 10:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții teoretice și experimentale în domeniul orientării și navigației sistemelor inteligente" elaborată de ing. Sebastian Petru Sabou sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Dorin Petreuș.
 
29.09.2017, ora 12:00, Biblioteca Facultății de Litere, str. Victoriei nr. 76, Baia Mare - sustinere publică a tezei de doctorat "Fundamentele filosofice ale gândirii social-politice la Hannah Arendt" elaborată de Alexandru Daniel Costin sub conducerea domnului Prof.dr. Petru Dunca.
 
29.09.2017, ora 13:00, Amfiteatrul A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publică a tezei de doctorat "Cercetări teoretice și aplicative privind coordonatele managementului cunoașterii în organizații" elaborată de ec. Călin-Marian Drăgeanu sub conducerea domnului Prof.dr.ing.ec. Laura Bacali.
 
29.09.2017, ora 11:00, Amfiteatrul A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publică a tezei de doctorat "Sisteme moderne privind siguranța autovehiculelor" elaborată de ing. Mihai Safriuc sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Cornel Ciupan.
 
26.09.2017, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Influența culturii organizaționale asupra funcționării unui sistem de management al calității" elaborată de ing. Traian Drăgan sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Liviu Morar.
 
26.09.2017, ora 10:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții privind îmbunătățirea strategiilor relaționale în domeniul vânzărilor auto" elaborată de Nelu Dorle sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Liviu Morar.
 
25.09.2017, ora 11:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Analiza comportării suprastructurilor tip dală având secțiunea mixtă oțel-beton" elaborată de ing. Zsolt-Laszlo Orban sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Gavril Kollo.
 
22.09.2017, ora 11:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții privind separarea electrostatică a nisipului cuarțos de Aghireș în vederea înobilării lui și perfecționarea instalației de laborator ILES" elaborată de ing. Călin Aurel Pleșa sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Roman Morar.
18.09.2017, ora 18:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Forma urmează situației. Orașul contemporan anticipat de situaționiști" elaborată de arh. Silviu-Teofil Medeșan sub conducerea doamnei Prof.dr.arh. Dana Vais.
 
18.09.2017, ora 11:00, Amfiteatrul A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publică a tezei de doctorat „Sisteme de control neinvaziv a echipamentelor specifice ingineriei de reabilitare pe baza interfețelor neuronale directe" elaborată de ing. Alexandru Ianoși-Andreeva-Dimitrova sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Dan-Silviu Mândru.
 
15.09.2017, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Analiza multicriterială a materialelor de construcții pe bază de cânepă" elaborată de ing. Raluca Fernea (căs. Iștoan) sub conducerea doamnei Prof.dr.ing. Daniela Lucia Manea.
 
15.09.2017, ora 10:30, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Investigații complexe privind influența fibrelor de polipropilenă asupra mortarelor de var-ciment" elaborată de ing. Andrei Mustea sub conducerea doamnei Prof.dr.ing. Daniela Lucia Manea.
 
15.09.2017, ora 9:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții privind realizarea unor noi tipuri de materiale de termoizolații" elaborată de ing. Ioan Olimpiu Miron sub conducerea doamnei Prof.dr.ing. Daniela Lucia Manea.

08.09.2017, ora 10:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat „Research and contributions regarding the use of the virtual environment for supporting quality management" elaborată de ing. Ștefan Bodi sub conducerea domnilor Prof.dr.ing. Albert Weckenmann și Prof.dr.ing. Sorin Popescu.

07.09.2017, ora 11:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții privind analiza descărcărilor electrice parțiale și influența acestora asupra stării de izolație a transformatoarelorde măsură în înaltă tensiune" elaborată de ing. Dan Vasile Cristian sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Roman Morar.

01.09.2017, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publică a tezei de doctorat "Contribuții privind achiziția, prelucrarea și analiza imaginilor digitale utilizate în recunoașterea și clasificarea artefactelor istorice de tip monedă" elaborată de ing. Vasile Tompa sub conducerea doamnei Prof.dr.ing. Daniela Popescu.

27.07.2017, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Cercetări privind prepararea și acoperirea muchiilor așchietoare în vederea creșterii durabilității frezelor din carburi metalice pentru prelucrarea oțelului inoxidabil" elaborată de ing. Marius - Bogdan Bozga sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Marcel Popa.   

19.07.2017, ora 11,00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere teza de abilitare „Contributions to continuous and discrete dynamical systems” -   Conf.dr. Gheorghe ȚIGAN  -  Domeniul: Matematică;  
 
19.07.2017, ora 09,00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere teza de abilitare „Topics in Variational Analysis via Monotonicity and Convexity” -  Conf.dr. Szilárd-Csaba LÁSZLÓ -  Domeniul: Matematică;   
 
11.07.2017, ora 11:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Design, analysis and implementation of low noise switched reluctance motor based drive systems for automotive applications" elaborată de ing. Tiberiu Rusu sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Lorand Szabo
 
03.07.2017, ora 11,00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere teza de abilitare „ Aplicaţii ale estimării şi compensării de mişcare în prelucrarea şi analiza imaginilor medicale” - Prof.dr.ing. Cristian Grava -  Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;   

27.06.2017
, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Cercetări privind dezvoltarea tehnicilor de comandă incrementală și aplicații" elaborată de ing. Albert-Zsolt Barabas sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Radu Munteanu.   
 
27.06.2017, ora 10:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Cercetări cu privire la compatibilitatea electromagnetică în rețelele radio de bandă largă cu aplicații speciale" elaborată de ing. Nicu Iulian Ilieș sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Radu Munteanu.    
 
26.06.2017, ora 10:00, sala A103 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publica a tezei de doctorat "Contribuții la creșterea sustenabilității și valorii estetice a produselor prin cunoașterea și aplicarea materialelor plastice în designul industrial" elaborată de ing. Petru Rareș Rusan sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Ioan Blebea.      
 
24.06.2017, ora 10:00, sala A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publica a tezei de doctorat "Studii și cercetări privind creșterea durabilității pieselor de tip arbore prin recondiționare" elaborată de ing. Ionatan Teodor Zelea sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Gheorghe Achimaș.      
 
23.06.2017, ora 11:30, sala A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publica a tezei de doctorat "Cercetări privind dezvoltarea, sub influența complexă a unor elemente ale mediului de marketing, a unor sisteme inovaționale tehnologice disruptive" elaborată de ing. Diana Mocanu sub conducerea doamnei Prof.dr.ing.ec. Laura Bacali.    
 
23.06.2017, ora 11:00,  Aula „Igor Tertea” din strada G. Barițiu nr. 25 - sustinere publica a tezei de doctorat "Contribuții privind utilizarea elementelor mixte de oțel-beton la structuri înalte" elaborată de ing. Maria-Ileana Pop sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Zoltan Kiss.  
 
22.06.2017, ora 12:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Contribuții privind proiectarea antiseismică a structurilor de construcții prevăzute cu dispozitive de amortizare a vibrațiilor" elaborată de ing. Adriana Ionescu sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Eugen Panțel.  
 
19.06.2017, ora 11:00, sala A113 din Bulevardul Muncii 103-105 - sustinere publica a tezei de doctorat "Optimizarea proiectării industriale, utilizând metodele de analiză statică și dinamică ale sistemelor CAD" elaborată de ing. Cristian Vilău sub conducerea domnului Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc.   
 
9.06.2017, ora 11:00, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere publica a tezei de doctorat "Detectia obiectelor bazata pe generarea si clasificarea candidatilor" elaborată de ing. Robert Varga sub conducerea domnului Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi. 
 
08.06.2017, ora 11,30, sala P23 din strada Memorandumului nr. 28 - sustinere teza de abilitare „Programarea Grafică în Sisteme cu Maşini Electrice. Simulare, Măsurare şi Testare în Timp Real” - Hedeșiu Horia Cornel -  Domeniul: Inginerie electrică; 
 
12.05.2017 - Bechet Paul - sala P23, Memorandumului nr. 28, ora 12,00 - „Aplicatii ale sistemelor automatizate pentru monitorizarea in timp real a campului electromagnetic” - Domeniul: Inginerie electrică;
 
03.05.2017 - Nemeș Ovidiu - sala P23, Memorandumului nr. 28, ora 10,00 -„Analiza, modelarea și proiectarea ecologică a materialelor și structurilor complexe” - Domeniul: Ingineria mediului;
 
28.04.2017 - Blaga Petruța - sala P23, Memorandumului nr. 28, ora 10,30 - „Cercetări privind managementul producției și al resurselor umane din organizații” - Domeniul: Inginerie și management;
 
27.04.2017 - Pușchiță Emanuel - sala P23, Memorandumului nr. 28, ora 12,00  - „Asigurarea calității serviciilor și gestionarea resurselor în rețelele de comunicații cu acces radio” - Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale  
 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter