Scoli doctorale

 

Scoala doctorală

Domenii de doctorat

Directorul Școlii doctorale

Informații

Arhitectură și urbanism

Arhitectură

Prof.dr.arh. Dana VAIS

website

Automatică și Calculatoare

Ingineria sistemelor
Calculatoare și tehnologia informației

Prof.dr.ing. Petru DOBRA

website

Construcții și instalații

Inginerie civilă

Conf.dr.ing. Mihai NEDELCU

website

Electronică, telecomunicații și tehnologia informației

Inginerie electronică și telecomunicații

Prof.dr.ing. Mircea GIURGIU

website

Ingineria materialelor și a mediului

Ingineria materialelor
Ingineria mediului

Prof.dr.fiz. Ioan ARDELEAN

website

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Prof.dr.ing. Mircea RĂDULESCU

website

Inginerie industrială și management

Inginerie industrială
Inginerie și management

Prof.dr.ing Dorel BANABIC

Prof.dr.ing.,ec. Ioan ABRUDAN

website

Inginerie mecanică și mecatronică

Inginerie mecanică

Prof.dr.ing. Nicolae FILIP

website

Științe aplicate

Matematică

Prof.dr.mat. Ioan RAȘA

website

Științe umaniste

Filologie
Filosofie

Prof.dr. Gheorghe ACHIM

website

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter