IOSUD UTCN

Stagiul de Doctorat

Documente

Model cereri

Cerere intrerupere stagiu

Cerere prelungire stagiu

Cerere gratie – CSUD

Cerere gratie – SENAT

Cerere retragere doctorat

Cerere schimbare conducator stiintific

Cerere schimbare titlu teza

Cerere schimbare presedinte sustinere teza

Cerere transfer IOSUD

Contracte

Contract studii doctorale 2017

Contract studii doctorat EN EU

Contract studii doctorat EN NON-EU

Contractul disciplinelor doctorat 2017

Contractul disciplinelor EN

Formulare stagiu doctorat - PPUA

  • Comisie îndrumareComponenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculǎrii
    • Comisie îndrumare - engleză

 

  • Adeverință confirmare discipline – Pentru fiecare disciplină frecventată în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul de doctorat/conducătorul de doctorat principal. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la secretariatul IOSUD UTCN pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate în primele 6 luni ale stagiului de doctorat

 

  • Adeverință activitate de cercetare – se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, semnată de conducătorul științific și comisia de îndrumare
    • Adeverință activitate de cercetare- engleză

 

 

Formulare stagiu doctorat - PCS

  • Program cercetare științifică - Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică 4 Rapoarte de cercetare. Intervalul dintre două expuneri consecutive să fie de cel mult 6 luni (semestrial câte un raport de cercetare ştiinţifică).  Se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, împreună cu Procesul Verbal de la proiectul de cercetare științifică, semnat de studentul-doctorand, conducătorul științific și cu avizul Școlii Doctorale.

 

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter