Sindicatul Universitatii Tehnice

SINDICATUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
Afiliat la: FEDERAȚIA NAȚIONALĂ SINDICALĂ ALMA MATER
WORLD CONFEDERATION OF TEACHERS
CNS Cartel ALFA

SINDUT înființat in 5 martie 1998 prin reuniunea mai multor organizații sindicale din cadrul Universității, este în prezent singura organizație profesională, cu personalitate juridică, care reunește prin adeziune liber exprimată salariați și pensionari din Universitatea Tehnică, indiferent de naționalitate, sex, convingeri politice sau religioase.

SINDUT are ca scop promovarea și apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale și culturale ale membrilor săi, a libertății și demnității acestora, în raport cu toate organele administrative.

SINDUT:

-> acționează ferm pentru respectarea riguroasă a legilor salarizării, făcând concomitent și propuneri pentru îmbunătățirea acestora

-> asistă promovarea în muncă și încadrarea în treptele de salarizare

-> acordă asistență tuturor membrilor săi în conflictele de munca

-> negociază și semnează Contractul colectiv de muncă cu Conducerea Universității Tehnice și Direcția Muncii și Protecției Sociale

 

Contact

 

SINDUT

Str.C.Daicoviciu, Nr.15, 400020 Cluj-Napoca, România
Tel. 0264-401343, int.1343
e-mail: sindut@sindut.utcluj.ro


PREŞEDINTE SINDUT


Prof dr. ing. Marian BORZAN 
Tel: (+4)0264-415479; (+4)0264-401 647, int. 1647 
e-mail: Marian.Borzan@tcm.utcluj.ro 

SECRETARIAT


Marinela VARTOLOMEI
Tel: (+4)0264-590062, (+4)0264-402210, int. 2210; 
e-mail: Marinela.Vartolomei@staff.utcluj.ro