Sindicatul Universitatii Tehnice

  • Concediu de odihna si concediu de odihna suplimentar     

Departamentul Resurse Umane U.T.C-N
In baza Codului Muncii si a art.29 alineat (1) din Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura, pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca astfel:
    - pana la 5 ani vechime -     21 de zile lucratoare
    - intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare
    - peste 15 ani vechime -      28 de zile lucratoare

Concediul de odihna suplimentar care se poate acorda personalului didactic auxiliar in baza art. 103 din Statutul personalului didactic, in functie de vechimea in cadrul Universitatii Tehnice, dupa cum a fost aprobat in Senatul U.T.C-N din 18.02.1998 :
    -pana la 5 ani vechime in U.T.C-N -      4 zile lucratoare
    -intre 5 si 10 ani vechime in U.T.C-N -  5 zile lucratoare
    -intre 10 si 15 ani vechime in U.T.C-N - 6 zile lucratoare
    -intre 15 si 20 ani vechime in U.T.C-N - 7 zile lucratoare
    -intre 20 si 25 ani vechime in U.T.C-N - 8 zile lucratoare
    -intre 25 si 30 ani vechime in U.T.C-N - 9 zile lucratoare
    -peste 30 ani vechime in U.T.C-N -      10 zile lucratoare

Mentionam ca acest concediu de odihna suplimentar se acorda in functie de calitatea activitatii desfasurate; prin urmare seful ierarhic direct stabileste care dintre salariatii din subordinea sa beneficiaza de acest drept.

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter