Sindicatul Universitatii Tehnice

FNS ALMA MATER 

Codul muncii

  • Concediu de odihna si concediu de odihna suplimentar     

Departamentul Resurse Umane U.T.C-N
În baza Codului Muncii și a art.29 alineat (1) din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea în muncă astfel:
    - până la 5 ani vechime -     21 de zile lucratoare
    - între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare
    - peste 15 ani vechime -      28 de zile lucratoare

Concediul de odihna suplimentar care se poate acorda personalului didactic auxiliar în baza art. 103 din Statutul personalului didactic, în funcție de vechimea în cadrul Universității Tehnice, dupa cum a fost aprobat în Senatul U.T.C-N din 18.02.1998 :
    -până la 5 ani vechime in U.T.C-N -      4 zile lucratoare
    -între 5 și 10 ani vechime in U.T.C-N -  5 zile lucratoare
    -între 10 și 15 ani vechime in U.T.C-N - 6 zile lucratoare
    -între 15 și 20 ani vechime in U.T.C-N - 7 zile lucratoare
    -între 20 și 25 ani vechime in U.T.C-N - 8 zile lucratoare
    -între 25 și 30 ani vechime in U.T.C-N - 9 zile lucratoare
    -peste 30 ani vechime în U.T.C-N -      10 zile lucratoare

Menționam ca acest concediu de odihnă suplimentar se acordă in funcție de calitatea activității desfășurate; prin urmare șeful ierarhic direct stabilește care dintre salariații din subordinea sa beneficiază de acest drept.