Mobilități

Mobilități

http://bri.utcluj.ro

Mobilitățile permit studenților din instituțiile de învățământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 până la 12 luni într-o altă țară participantă la program.
Studenții sunt selectați de instituțiile de învățământ superior printr-un proces clar și transparent iar înainte de plecare, încheie un contract de studii. La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția gazdă trebuie să pună la dispoziția studentului  și a instituției sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă ca programul convenit s-a încheiat, precum și rezulatele obținute. Instituția de învățământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu, de preferință folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate este inclusă și în Suplimentul la Diplomă.