Anunturi angajare

20.02.2018    Anunt final pentru promovarea angajatei Muresan Flavia

19.02.2018    Expert proiectare circuite integrate, un post,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Parteneriate pentru transfer de cunostinte si tehnologie in vederea dezvoltarii de circuite integrate specilizate pentru cresterea eficientei energetice a noilor generatii de vehicule - PartEnerIC'' Director proiect Conf.dr.ing. Neag Marius

13.02.2018    Anunt final pentru ocupare postului de Director, din cadrul Compartimentului Management Universitar

09.02.2018    Centralizatoare proba scrisa , interviu pentru ocuparea postului de Director din cadrul Compartimentului Management Universitar

06.02.2018    Proces de selectare a dosarelor privind organizarea concursului intern de Director , Compartiment Management Universitar

06.02.2018    Anunt promovare a angajatei Muresan Flavia

05.02.2018    Asistent de cercetare, 2 posturi, studii superioare, norma partiala, perioada determinata pana la data de 31.12.2018, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

30.01.2018    Anunt final pentru ocuparea postului de Referent- responsabil relatii publice

26.01.2018    Indreptarea erorilor materiale din Anuntul nr. 29/19.01.2018 privind organizarea concursului intern de Director Compartiment Management Universitar

26.01.2018    Centralizatoare proba scrisa, interviu si proba practica pentru ocuparea postului de Referent-responsabil relatii publice

25.01.2018    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu,studii superioare

25.01.2018    Anunt promovare a angajatei Mandrusca Maria

23.01.2018    Anunt promovare a angajatei Balan Florianna

23.01.2018    Concurs intern - Director, norma intreaga, perioada nedeterminata, in cadrul Prorectoratului Management Universitar si Relatia cu Mediul Socio-Economic, Compartiment Management Universitar

22.01.2018    Centralizator proba scrisa, interviu pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii superioare din cadrul Serviciului Intern de Contracte si Achizitii

19.01.2018    Rezultatul final al concursului organizat in data de 17.01.2018 in vederea ocuparii unui post de Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata, la Directia Generala Biblioteca

18.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Paznic, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Paza

18.01.2018    Rezultatul final al concursului organizat in data de 16.01.2018 in vederea ocuparii postului de Secretar Sef, studii superioare, perioada nedeterminata, in cadrul Secretariatul Facultatii de Automatica si Calculatoare

18.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Referent-responsabil relatii publice, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

17.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Generale Biblioteca

17.01.2018    Rezultatul final al concursului organizat in data de 15.01.2018 in vederea ocuparii unui post de Administrator patrimoniu (inginer constructor), studii superioare, perioada nedeterminata, la Serviciul Tehnic si Patrimoniu

16.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Intern Contrecte si Achizitii

16.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Secretar sef, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Secretariatului Facultatii de Automatica si Calculatoare

16.01.2018    Anunt de indreptare a erorii materiale din procesul verbal de selectie a dosarelor nr. 16/12.01.2018

15.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (inginer constructor), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

12.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Paza

11.01.2018    Rezultatul final al concursului organizat in data de 09.01.2018 in vederea ocuparii unui post de Referent-designer, studii superioare, perioada nedeterminata, la Biroul de Imagine si Relatii Publice

11.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Informatician, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

11.01.2018    Anunt final promovare Voicu Ana

10.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Biblioteca

10.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar sef, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Secretariatului Facultatii de Automatica si Calculatoare

10.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator patrimoniu (inginer instalator), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

09.01.2018    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de Referent-designer, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

09.01.2018    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (inginer constructor), studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, la Serviciul Tehnic si Patrimoniu

28.12.2017    Indreptarea unei erori materiale de redactare a anuntului aferent concursului pentru ocuparea postului de Secretar Sef al Facultatii de Automatica si Calculatoare

21.12.2017    Anunt promovare Voicu Ana

21.12.2017    Anunt promovare Lihet Monica

21.12.2017    Anunt promovare Drenta Raul

20.12.2017    Anunt Secretar Sef, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Facultatea de Automatica si Calculatoare

20.12.2017    Anunt Informatician,studii superioare,norma intreaga, perioada nedeterminata, din cadrul Biroul Imagine si Relatii Publice

20.12.2017    Anunt Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Directia Generala Biblioteca

20.12.2017    Anunt Paznic , norma intreaga, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul structurii: Serviciul Paza

20.12.2017    Anunt Administrator patrimoniu, studii superioare, norma intreaga , perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Intern de Contracte si Achizitii

20.12.2017    Referent-responsabil relatii publice, norma intreaga, studii superioare, din cadrul structurii : Birou Imagine si Relatii Publice

20.12.2017    Anunt Administrator patrimoniu (inginer constructor) ,studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

20.12.2017    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul structurii: Unitatea pentru Administrarea proiectelor nationale

19.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu,studii superioare

18.12.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Secretar

18.12.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Paznic

18.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor din cadrul Serviciului Tehnic

15.12.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii superioare

15.12.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocupare postului de Administrator patrimoniu , studii superioare

15.12.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor

15.12.2017    Anunt - Referent-designer, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Biroul Imagine si Relatii Publice

15.12.2017    Administrator patrimoniu (inginer instalator) , 2 posturi, studii superioare, norma intreaga,perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

14.12.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic

13.12.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare

13.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor

12.12.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu ,studii superioare

11.12.2017    Centralizator proba scrisa, interviu pentru ocuparea postului de Ingrijitor

11.12.2017    Proces de selectare a dosarelo pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor

08.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor , studii generale

07.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Informatician, studii superioare

07.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, studi superioare

07.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Cercetator stiitific III, studii superioare

07.12.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada detereminata din cadrul Directiei Financiar Contabile

06.12.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Referent Designer

06.12.2017    Centralizatoare proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Ingrijitor,studii generale, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

05.12.2017    Centralizatoare proba scrisa,interviu pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, studii superioare

05.12.2017    Centralizatoare proba scrisa, interviu pentru ocuparea postului de Cercetator Stiintific III, studii superioare

04.12.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician studii medii , din cadrul Departamentului Calculatoare

29.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor studii generale

29.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare studii superioare

29.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de CS III, studii superioare

29.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Lucrator comercial,studii generale

29.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Referent, studii superioare

28.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitoare studii generale

28.11.2017    Centralizator proba scrisa , orala si practica pentru ocuparea postului de Tehnician, studii medii

27.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator

27.11.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Informatician,studii superioare din cadrul Biroului Proiectare si Dezvoltare Aplicatii

27.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu,studii superioare

24.11.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Referent studii superioare

23.11.2017    Centralizator proba scrisa si interviu pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu ,studii superioare, perioada determinata

22.11.2017    Centralizatoare proba scrisa,practica si interviu pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator din cadrul Atelierului nr.2

22.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Extensiei Universitare Satu Mare

22.11.2017    Secretar,studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Oficiului Statistici si Promovare

21.11.2017    Centralizatoare proba scrisa,practica, interviu pentru ocuparea postului de Secretare studii superioare din cadrul Extensiei Universitare Satu-Mare

21.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Referent studii superioare din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

21.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician , studii medii, perioada determinata, din cadrul Departamentului de Calculatoare

21.11.2017    Paznic,studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

20.11.2017    Anunt pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii superioare, norma intreaga, perioada nedeterminata, la Compartimentul Tehnic pentru Fonduri Structurale din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

18.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor, studii generale din cadrul Serviciului Administrativ

17.11.2017    Corectarea erorii de redactare a anuntului final nr.29480/15.11.2017 privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare

17.11.2017    Centralizatoare proba scrisa,practica ,interviu pentru ocuparea postului de Tehnician,studii medii din cadrul Departamentului Calculatoare

16.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu,studii superioare din cadrul Serviciului Aprovizionare

16.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator din cadrul Atelierului Tehnic nr.2

16.11.2017    Muncitor calificat constructor, norma intreaga , din cadrul Atelierului Tehnic nr.4,Serviciul Tehnic

15.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar studi superioare din cadrul Extensiei Satu Mare

15.11.2017    Ingrijitor,studii generale,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ ,Directia Generala Administrativa

14.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare,perioada nedeterminata din cadrul Biroului Gestiune Financiar Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe

14.11.2017    Referent-designer, studii superioare , perioada nedeterminata din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

13.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician Studii medii din cadrul Departamentului Calculatoare

13.11.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Secretar studii superioare din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat

13.11.2017    Lucrator comercial, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

10.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Inginer de sistem

10.11.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare

08.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

08.11.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician,studii medii , perioada nedeterminata din cadrul Departamentului Structuri

08.11.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Inginer de sistem din cadrul Serviciului ,,Centrului de Comunicatii Pusztai Kalman''

08.11.2017    Asistent de cercetare, perioada determinata , pana in data 31.12.2019, timp partial din cadrul proiectului cu titlul ,, Dispozitive spintropice de generatie noua cu aplicatii in senzori si stocarea informatiei pe baza de jonctiuni magnetice tunel cu manipulare a magnetizarii cu eficienta energetica ridicata''Director proiect Prof.dr. ing.Coriolan Tiusan

08.11.2017    Cercetator stiintific III, perioada determinata , pana in data 31.12.2019, timp partial din cadrul proiectului cu titlul ,, Dispozitive spintropice de generatie noua cu aplicatii in senzori si stocarea informatiei pe baza de jonctiuni magnetice tunel cu manipulare a magnetizarii cu eficienta energetica ridicata''Director proiect Prof.dr. ing.Coriolan Tiusan

08.11.2017    Ingrijitor , studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

06.11.2017    Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de inginer, studii superioare, perioada determinata, norma partiala, in cadrul proiectului POC-MICROINV, director proiect conf.dr.ing. Petre Dorel Teodosescu

06.11.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Tehnician studii medii din cadrul Departamentului Structuri

06.11.2017    Tehnician,studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Departamentului Calculatoare, Facultatea de Automatica si Calculatoare

03.11.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat din cadrul Servicilui Social Camine Cantine

03.11.2017    Administrator patrimoniu (inginer constructor), studii superioare, norma intreaga, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

03.11.2017    Informatician, perioada nedeterminata, studii superioare, norma intreaga din cadrul Biroului Proiectare si Dezvoltare Aplicatii

03.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat

02.11.2017    Proces de selectare a dosrelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar,studii superioare din cadrul Biroului Gestiune Financiar Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe

02.11.2017    Ingrijitor,studii generale,perioada determinata din cadrul Serviciului Administrativ ,Directia Generala Administrativa

02.11.2017    Tehnician,studii medii, perioada determinata pana la data de 30.09..2018, din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Calculatoare

02.11.2017    Referent, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Biroul Imagine si Relatii Publice

01.11.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer de sistem,studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

01.11.2017    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada detereminata pana la data de 25.06.2019 din cadrul Serviciului Aprovizionare

31.10.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician , studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Departamentului Structuri

31.10.2017    Muncitor calificat (instalator) ,perioada nedeterminata din cadrul Atelierul Tehnic nr.2,, Directia Generala Administrativa

27.10.2017    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, la Serviciul Social Camine Cantine din cadrul Directiei Generale Administrative

27.10.2017    Anunt pentru ocuparea unui post vacant de Secretar, studii superioare, norma intreaga, perioada nedeterminata, la Extensia Satu Mare a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

26.10.2017    Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post vacant de Laborant, studii medii, norma intreaga, perioada determinata, la Departamentul Constructii Civile si Management din cadrul Facultatii de Constructii

26.10.2017    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Didactic Mecanic

24.10.2017    Centralizator proba scrisa,proba practica si interviu pentru ocuparea postului de Laborant ,studii superioare

24.10.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Lakatos Anita Voichita

23.10.2017    Ingrijitor,studii generale,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ ,Directia Generala Administrativa

23.10.2017    Anunt final pentru ocuparea a 2 posturi de Tehnician din cadrul proiectului CATALYST Director proiect S.L.dr.ing.Tudoar Cioara

20.10.2017    Secretar,studii superioare,perioada nedeterminata din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat

20.10.2017    Anunt final promovare a angajatului Tamas Vasile

20.10.2017    Promovare_Pop_Calin

19.10.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea a doua posturi de Tehnician

19.10.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Broului Gestiune Financiar Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe, Directia Financiar Contabilitate

18.10.2017    Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada nedeterminata , din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

18.10.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Extensiei Universitare Satu-Mare

17.10.2017    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 30.11.2018 în cadrul proiectului de cercetare de tip POC AgeWell "Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare și asistare în îmbătrânire sănătoasă"-Director proiect Dr.ing. Giuseppe CARBONE

14.10.2017    Centralizatoare : proba scrisa , proba practica, interviu pentru ocuparea postului de SECRETAR ,studii superioare din cadrul Extensiei Universitare Satu - Mare

14.10.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Laborant , studii superioare, din cadrul Departamentului Constructii Civile si Management

13.10.2017    Anunt pentru ocuparea unui post vacant de Tehnician, studii medii, norma intreaga, perioada nedeterminata, la Departamentul Structuri din cadrul Facultatii de Constructii

13.10.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 30.11.2018 în cadrul proiectul POC AgeWell

13.10.2017    Anunt pentru ocuparea unui post de Inginer, perioada determinata, 83 ore/luna, in cadrul proiectului POC-MICROINV, director proiect conf.dr.ing. Teodosescu Petre

12.10.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Astilean Laura

12.10.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Tehniciantimp partial, din cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,,Converting DCs in Energy Flexibility Ecosystems (CATALYST)''Director de proiect S.L.dr.ing. Tudor Cioara

12.10.2017    Muncitor necalificat,studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

11.10.2017    Anunt promovare a angajatei Lakatos Anita Daniela Voichita

11.10.2017    Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 30.11.2018 în cadrul proiectul POC AgeWell

10.10.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Fat Raluca

10.10.2017    Administrator patrimoniu,studii medii cu cunostinte de lacatuserie, vacant,norma intreaga, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Didactic Mecanic

09.10.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Sporis Roxana

09.10.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Radescu Codruta

06.10.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Extensiei Satu Mare a Universitatii Tehnice din Cluj - Napoca

04.10.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar,studii superioare din cadrul Compartimentului Control Gestiune

04.10.2017    Anunt final promovare a angajatei Mare Mariana

04.10.2017    Laborant,studii superioare, perioada determinata, pana la data de 19.06.2019 din cadrul Departamentului Constructii Civile si Management, Facultatea de Constructii

04.10.2017    Proces verbal de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 30.11.2018 în cadrul proiectului de cercetare de tip POC AgeWell "Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare și asistare în îmbătrânire sănătoasă"-Director proiect Dr.ing. Giuseppe CARBONE

03.10.2017    Anunt promovare Pop Calin

02.10.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar,studii superioare din cadrul Compartimentului Control Gestiune

29.09.2017    Asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 30.11.2018 în cadrul proiectului de cercetare de tip POC AgeWell "Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare și asistare în îmbătrânire sănătoasă"-Director proiect Dr.ing. Giuseppe CARBONE

28.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Sef Atelier, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

28.09.2017    Informatician, studii superioare, norma intreaga, din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

27.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Tamplar din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

27.09.2017    Tehnician,2 posturi, perioada determinata pana la data de 31.07.2019, timp partial, din cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,,Converting DCs in Energy Flexibility Ecosystems (CATALYST)''Director de proiect S.L.dr.ing. Tudor Cioara

26.09.2017    Centralizator proba scrisa pentru ocuparea postului de Sef Atelier ,studii superioare din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

26.09.2017    Centralizator interviu pentru ocuparea postului de Sef Atelier ,studii superioare din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

26.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat

25.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar, studii superioare, din cadrul Directiei Financiar Contabila, Compartimentul Control Gestiune

25.09.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Tamplar din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

25.09.2017    Anunt contestatie pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat

25.09.2017    Anunt contestatie pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat

21.09.2017    Secretar,studii superioare,perioada nedeterminata, din cadrul Extensiei Satu Mare a Universitatii Tehnice din Cluj - Napoca

21.09.2017    Centralizatoare proba scrisa ,proba practica,proba orala pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica din Clu j- Napoca

19.09.2017    Asistent de cercetare - doctorand , norma întreaga 168 ore/luna, perioada determinata până la data de 31.10.2018 în cadrul proiectului de cercetare de tip POC AgeWell "Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare și asistare în îmbătrânire sănătoasă"-Director proiect Dr.ing. Giuseppe CARBONE

19.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor califcat Tamplar din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

19.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Sef Atelier din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

19.09.2017    Centralizator rezultate finale concurs Administrator patrimoniu - CUNBM

18.09.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea a 2 posturi de Paznic din cadrul Serviciului Paza

18.09.2017    Proces verbal proba interviu concurs Administrator patrimoniu CUNBM

15.09.2017    Anunt promovare a angajatului Tamas Vasile

15.09.2017    Anunt promovare a angajatei Mare Mariana

15.09.2017    Anunt promovare a angajatei Sporis Roxana

15.09.2017    Anunt promovare a angajatei Radescu Codruta

15.09.2017    Anunt promovare a angajatei Fat Raluca

15.09.2017    Anunt promovare a angajatei Astilean Laura

15.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

14.09.2017    Proces verbal proba scrisa concurs Administrator patrimoniu - CUNBM

14.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu,studii superioare, perioada determinata din cadrul Serviciului Administrativ

13.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ

13.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar ,studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica din Cluj - Napoca

13.09.2017    Centralizatoare proba scrisa,proba practica si proba orala pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

12.09.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu , studii superioare, perioada determinata din cadrul Serviciul Administrativ

08.09.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Compartimentului Control Gestiune, Directia Financiar Contabilitate

08.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a doua posturi Paznic din cadrul Serviciului Paza

07.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, perioada determinata , din cadrul Serviciului Administrativ

07.09.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar,studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

04.09.2017    Sef Atelier, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Tehnico - Administrativa

01.09.2017    Muncitor calificat Tamplar, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciul Tehnic si Patrimoniu

01.09.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Inginet,studii superioare,perioada determinata,din cadrul proiectului cu titlul ,,Centrul de Competenta pentru Tehnologii Wireless Intrasatelitare''Director proiect Prpf.dr.ing.Tudor Palade

30.08.2017    Anunt final pentru ocuparea a doua posturi de Asistent de cercetare (masterand) din cadrul proiectului cu titlul ,, AutomatedUrban Parking and Driving - UP Drive''Director proiect Prof.dr.ing. Nedevschi Sergiu

30.08.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Inginer studii superioare din cadrul proiectului cu titlul,,Centru de Competenta pentru Tehnologii Wireless Intrasatelitare ''Director de proiect Prof dr.ing.Palade Tudor

28.08.2017    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica din Cluj -Napoca

28.08.2017    Informatician, studii superioare,vacant,perioada nedeterminata, din cadrul Biroului Imagine si Relatii Publice

28.08.2017    Administrator patrimoniu, studii superioare, temporar vacant,perioada determinata,din cadrul Serviciului Administrativ

28.08.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea a doua posturi de Asistent de cercetare (masterand)

28.08.2017    Ingrijitor, studii generale, perioada nederminata, din cadrul Serviciului Administrativ

28.08.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru postul administrator patrimoniu, studii superioare, durată nedeterminată, timp normal de lucru în cadrul Direcției Administrative din cadrul CUNBM

25.08.2017    Paznic, (2 posturi) studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

25.08.2017    Laborant,studii superioare, perioada determinata pana la data de 19.06.2017, din cadrul Departamentului Constructii Civile si Management

23.08.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a doua posturi de Inginer, studii superioare, timp partial, perioada determinata, in cadrul proiectuluiu "Centru de Competenta pentru Tehnologii Wireless Intrasatelitare", director de proiect prof.dr.ing. Palade Tudor"

22.08.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent de cercetare, perioada determinata, in cadrul proiectului UP Drive Orizont 2020, director de proiect prof.dr.ing. Nedevschi Sergiu

22.08.2017    Secretar,studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Compartimentului Alumni, Prorectorat Management Universitar si Relatia cu Mediul Socio-Economic

10.08.2017    Anunt concurs Administrator patrimoniu, studii superioare, timp normal de lucru, durata nedeterminata - CUNBM

07.08.2017    Anunt pentru ocuparea a doua posturi de Inginer, studii superioare, timp partial, perioada determinata, in cadrul proiectuluiu "Centru de Competenta pentru Tehnologii Wireless Intrasatelitare", director de proiect prof.dr.ing. Palade Tudor"

04.08.2017    Rezultatul final al concursului organizat in data de 03.08.2017 in vederea ocuparii unui post de Inginer de sistem, perioada nedeterminata, la Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman

04.08.2017    Rezultatul final al concursului organizat in data de 03.08.2017 in vederea ocuparii unui post de Inginer de sistem, perioada determinata, la Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman

03.08.2017    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Centrului de Comunicatii Pusztai Kalman

03.08.2017    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, studii superioare, perioada determinata, din cadrul Centrului de Comunicatii Pusztai Kalman

03.08.2017    Asistent de cercetare, 2 posturi, perioada determinata, in cadrul proiectului UP Drive Orizont 2020, director de proiect prof.dr.ing. Nedevschi Sergiu

01.08.2017    Rezultatul final al concursului organizat in data de 28.07.2017 in vederea ocuparii unui post de Inginer in cadrul proiectului SMC4SERVO, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.08.2017    Rezultatul final al concursului organizat in data de 28.07.2017 in vederea ocuparii unui post de Asistent de cercetare in cadrul proiectului SMC4SERVO, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

28.07.2017    Anunt final pentru promovarea angajatului Cioaza Mircea

28.07.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Inginer ,studii superioare,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,, Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO'', Director de proiect Prof.dr.ing. Claudia Martis

28.07.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare studii superioare , perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul ,,Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO''Director de proiect Prof.dr.ing.Claudia Martis

26.07.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada determinata , din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

26.07.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada nedeterminata , din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

25.07.2017    Anunt final concurs Inginer - CUNBM

24.07.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer ,studii superioare,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,, Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO'', Director de proiect Prof.dr.ing. Claudia Martis

24.07.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare studii superioare , perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul ,,Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO''Director de proiect Prof.dr.ing.Claudia Martis

24.07.2017    Proces verbal concurs Inginer CUNBM

20.07.2017    Proces verbal proba scrisa concurs Inginer CUNBM

19.07.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor , studii generale din cadrul Serviciului Administrativ

19.07.2017    Rezultat promovare Cioruta Bogdan CUNBM

17.07.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor , studii generale din cadrul Serviciului Administrativ

12.07.2017    Rezultat final promovare Viman Maria, Facultatea de Stiinte CUNBM

12.07.2017    Proces-verbal selectare dosare concurs Inginer - CUNBM

12.07.2017    Anunt promovare a angajatului Cioaza Mircea

12.07.2017    Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada determinata , din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

12.07.2017    Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada nedeterminata , din cadrul Serviciului ,,Centrul de Comunicatii Pusztai Kalman''

10.07.2017    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor,studii generale din cadrul Serviciului Administrativ

10.07.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de ocuparea postului de Inginer,,studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie noua de reducere a continutului de fier din nisipuri cuartoase prin separare magnetica'' Director de proiect S.l.dr.fiz.Florin Popa

10.07.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,, Miezuri magnetice sinterizate cu densitate mare de flux magnetic produse din pulberi'' Director de proiect Prof.dr.ing.fiz.Ionel Chicinas

06.07.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, perioada determinata,din cadrul proiectului cu titlul ,,Miezuri magnetice sinterizate cu densitate mare de flux magnetic produse din publberi '' Director de proiect Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinas

06.07.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Inginer, studii superioare,perioada determinata,din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie noua reducere a continutului de fier din nisipuri cuartoase prin separare magnetica''Director de proiect S.l.dr.fiz. Florin Popa

06.07.2017    Inginer, studii superioare, perioada determinata pana la data de 31.12.2017 , timp partial , din cadrul proiectului cu titlul ,, Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO'', Director de proiect Prof .dr.ing. Claudia Martis

06.07.2017    Asistent de cercetare, perioada determinata pana la data de 31.12.2017, timp partial, din cadrul proiectului cu titlul ,, Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite SMC4SERVO'' Director proiect Prof.dr.ing. Claudia Martis

05.07.2017    Anunt final privind ocuparea postului de Cercetator stiintific III-Post-doctorand in cadrul proiectului de cercetare de tip POC AgeWell

04.07.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Ciobanu Mihaela

03.07.2017    Raport final al concursului pentru ocuparea postului de Cercetator stiintific III - Post-doctorand, perioada determinata pana la data de 30.06.2018, in cadrul proiectului de tip POC AgeWell.

03.07.2017    Anunt pentru promovarea angajatului Cioruta Bogdan - CUNBM

29.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer,,studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie noua de reducere a continutului de fier din nisipuri cuartoase prin separare magnetica'' Director de proiect S.l.dr.fiz.Florin Popa

29.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare , studii superioare, din cadrul proiectului cu titlul ,, Miezuri magnetice sinterizate cu densitate mare de flux magnetic produse din pulberi'' Director de proiect Prof.dr.ing.fiz.Ionel Chicinas

28.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii medii din cadrul Serviciului Financiar

27.06.2017    Anunt concurs Inginer, studii superioare, durată nedeterminată, timp normal de lucru - CUNBM

26.06.2017    Proces verbal de selectie a dosarelor privind ocuparea postului de Cercetator stiintific III- Post-doctorand, norma întreaga, perioada determinata, proiect de tip POC -AgeWell.

26.06.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii medii din cadrul Serviciului Financiar

23.06.2017    Ingrijitor, studii generale, perioada nederminata, din cadrul Serviciului Administrativ

22.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor ,studii generale din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

21.06.2017    Anunt pentru promovarea angajatei Ciobanu Mihaela

21.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Paznic din cadrul Serviciului Paza

21.06.2017    Anunt Examen promovare Viman Maria, Facultatea de Stiinte CUNBM

20.06.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor, studii generale ,din cadrul Serviciului Social Cantine

20.06.2017    Anunt final promovare a angajatei Ludmila Lutencu

19.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

19.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii medii din cadrul Serviciului Financiar

16.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

16.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

16.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

16.06.2017    Anunt pentru promovarea angajatei Ludmila Lutencu

15.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor ,studii generale din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

15.06.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

14.06.2017    Centralizator proba scrisa pentru ocuparea postului de Ingrijitor (bdul Muncii nr 103-105)

14.06.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor (str 21 Decembrie 1989)

14.06.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor (str Memorandumului nr 28)

14.06.2017    Inginer, studii superioare,perioada determinata,din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie noua reducere a continutului de fier din nisipuri cuartoase prin separare magnetica''Director de proiect S.l.dr.fiz. Florin Popa

14.06.2017    Asistent de cercetare, perioada determinata,din cadrul proiectului cu titlul ,,Miezuri magnetice sinterizate cu densitate mare de flux magnetic produse din publberi '' Director de proiect Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinas

12.06.2017    Anunţ final concurs Laborant, studii superioare, durată nedeteminată, timp normal de lucru, CUNBM

09.06.2017    Cercetător științific III - Post-doctorand, perioada determinata până la data de 30.06.2018, norma întreagă 168 h/luna, în cadrul proiectului de tip POC "Dezvoltarea inovativă a unor sisteme robotice pentru reabilitare şi asistare în îmbătrânirea sănătoasă"-AgeWel- Director proiect Dr. ing. Giuseppe CARBONE

08.06.2017    Proces verbal proba scrisă Laborant Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare - CUNBM

07.06.2017    Paznic, (2 posturi) studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

07.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Laborant studi superioare din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanica

07.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor ,studii generale, din cadrul Serviciului Administrativ (str.Memorandumului nr.28)

07.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor ,studii generale, din cadrul Serviciului Administrativ (str.21 Decembrie nr.89)

07.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor ,studii generale, din cadrul Serviciului Administrativ (bdul.Muncii nr.103-105)

07.06.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor, studii generale din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

06.06.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Lucrator comercial din cadrul Complexului de Natatie

31.05.2017    Centralizator proba scrisa ,proba orala,proba practica pentru ocuparea postului de Laborant din cadrul Departamentului Inginerie Mecanica

31.05.2017    Administrator financiar,studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Financiar ,Directia Financiar Contabila

30.05.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Lucrator comercial

30.05.2017    Proces-verbal finalizare concurs administrator patrimoniu CUNBM

29.05.2017    Proces verbal selectie dosare concurs Laborant

29.05.2017    Centralizator rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de Administrator patrimoniu, CUNBM

25.05.2017    Proces verbal ADMINISTRATOR PATRIMONIU, durata nedeterminata, timp normal de lucru, CUNBM

25.05.2017    Ingrijitor , studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

25.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

25.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

23.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Paznic

23.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Paznic

23.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Laborant ,studii superioare, din cadrul Departamentului Inginerie Mecanica

23.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Tamplar din cadrul Extensiei Universitare Bistrita

22.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Lucrator comercial perioada nedeterminata din cadrulComplexului de Natatie

19.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Tamplar

19.05.2017    Ingrijitor , sudii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine (Caminul 2B Marasti)

19.05.2017    Ingrijitor ,studii generale , perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ (str.Memorandumului nr.28)

19.05.2017    Ingrijitor , studii generale ,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ (str.21 Decembrie 1989)

19.05.2017    Ingrijitor studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ (Bdul Muncii nr.103)

19.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Lucrator comercial

18.05.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru postul administrator patrimoniu, studii superioare, durată nedeterminată, timp normal de lucru în cadrul Direcției Administrative din cadrul CUNBM

18.05.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Lucrator comercial studii medii

17.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Electrician

17.05.2017    Anunt promovare a angajatei Rus Marioara

15.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat electrician

15.05.2017    Anunt final pentru ocuparea a 2 posturi de Cercetator stiintific din cadrul Centrului de Cercetare C4S

15.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic

15.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic

12.05.2017    Anunt Laborant Perioada nedeterminata in cadrul Departamentului de Inginerie Electrica, Electronica si Calculatoare, CUNBM

12.05.2017    Anunt solutionare contestatie pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare din cadrul Serviciului PLan Salarizare

12.05.2017    Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare din cadrul Serviciului Plan Salarizare

11.05.2017    Centralizatoare proba scrisa,proba orala si practica pentru ocuparea a 2 posturi de Cercetator stiintific din cadrul Centrului de Cercetare C4S

11.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor din cadrul Serviciului Tehnic

11.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Tamplar din cadrul Extensiei Universitare Bistrita

11.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Lucrator comercial din cadrul Complexului de Natatie

10.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

10.05.2017    Centralizatoare proba scrisa,proba orala si proba practica pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare din cadrul Serviciului Plan Salarizare

09.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor

09.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Referent studii superioare din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

08.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar din cadrul Serviciului Financiar

08.05.2017    Lucrator comercial, studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Complexului de Natatie

08.05.2017    Laborant,studii superioare,peioada nedeterminata din cadrul Departamentului Inginerie Mecanica

08.05.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii

05.05.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Referent studii superioare

04.05.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii medii din cadrul Serviciului Financiar

04.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat electrician din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

04.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat design mobilier din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

02.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Laborant din cadrul Departamentului Comunicatii

02.05.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

02.05.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de Cercetător ştiinţific, studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul structurii:Centrul de Cercetare C4S al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

02.05.2017    Administrator patrimoniu, studii superioare, durată nedeterminată, timp normal de lucru în cadrul Direcției Administrative din cadrul CUNBM

28.04.2017    Paznic,studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

28.04.2017    Paznic,studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

27.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Bibliotecar studii superioare

27.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii din cadrul Serviciului Tehnic, Atelierul Tehnic nr.4

27.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Referent studii superioare

27.04.2017    Anunt promovare a angajatei Roib Ilinca

27.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Laborant studii superioare din cadrul Departamentului de Comunicatii

27.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Paznic

26.04.2017    Anunt promovare a angajatei Rus Marioara

26.04.2017    Anunt promovare a angajatei Bodea Raluca

25.04.2017    Sofer, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului de Transport Auto

25.04.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Bibliotecar

25.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Directiei Resurse Umane

25.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor

25.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii din cadrul Atelierului nr.3,Serviciul Tehnic si Patrimoniu

25.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii medii din cadrul Serviciului Financiar

25.04.2017    Muncitor calificat Tamplar,perioada nedeterminata, din cadrul Extensiei Universitare Bistrita

25.04.2017    Muncitor calificat Lucrator comercial ,perioada nedeterminata din cadrul Complexului de Natatie UTCN

24.04.2017    Anunt final pentru ocuparea celor doua posturi de Muncitor calificat Tamplar din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

24.04.2017    Anunt final promovare a angajatului Olt Florin

21.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (bdul Muncii nr.103)

21.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (str,Memorandumului nr.28)

21.04.2017    Anunt final promovare a angajatei Petrisor Liana

21.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Sofer

20.04.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea a 2 posturi de Muncitor calificat Tamplar

20.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Paznic

19.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (str.Memorandumului nr.28)

19.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (Bdul Muncii nr.103-105)

19.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

19.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Laborant ,studii superioare din cadrul Departamentului Comunicatii

18.04.2017    Muncitor calificat-design mobilier ,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

18.04.2017    Muncitor calificat electrician,studii medii,perioada nedetrminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu

14.04.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Paznic

14.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Bibliotecar

13.04.2017    Cercetător ştiinţific,2 posturi, studii superioare,vacante, perioadă nedeterminată din cadrul Centrul de Cercetare C4S al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

12.04.2017    ANUNŢ în urma validării rezultatelor finale ale concursului organizat în vederea ocupării a unui post de Muncitor calificat Bucatar, studii medii,vacant, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Social Cămine Cantine.

12.04.2017    Anunt final în urma validării rezultatelor finale ale concursului organizat în vederea ocupării a unui post de Muncitor necalificat, studii generale,vacant, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Social Cămine Cantine.

12.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Sofer,studii medii din cadrul Serviciului de Transport Auto

11.04.2017    Admnistrator financiar , studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Financiar, Directia Financiar Contabila

11.04.2017    Referent, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

10.04.2017    Anunt final pentru promovarea angajatei Matis Alexandra

10.04.2017    Anunt promovare a angajatei Roib Ilinca din cadrul Departamentului Masuratori Terestre si Cadastru

10.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Bucatar

10.04.2017    Centralizator proba scrisa,proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat

10.04.2017    Administrator patrimoniu, studii medii din cadrul Atelierul tehnic nr.4 ,Serviciul Tehnic si Patrimoniu

10.04.2017    Administrator patrimoniu ,studii medii, din cadrul Atelierului nr.3,Serviciul Tehnic si Patrimoniu

10.04.2017    Muncitor calificat constructor, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic , Atelierului Tehnic nr.4

10.04.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Plan-Salarizare,Directia Resurse Umane

07.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

07.04.2017    ANUNŢ în urma validării rezultatelor finale ale concursului organizat în vederea ocupării a unui post de Tehnician, studii medii,vacant, perioadă determinată din cadrul structurii: Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile.

07.04.2017    Anunt final contestatie concurs Casier CUNBM

07.04.2017    Centralizator rezultate finale concurs Casier CUNBM

07.04.2017    Anunt final concurs Casier - CUNBM

06.04.2017    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Muncitor calificat Tamplar

06.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic

06.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (Bdul Muncii nr.103)

06.04.2017    Centralizator rezultate proba practică la calculator şi proba scrisa la concursul de CASIER - CUNBM

05.04.2017    Centralizatoare proba scrisa, orala si practica pentru ocuparea unui post contractual de Tehnician, studii medii,vacant, perioadă nedeterminată din cadrul structurii: Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile.

04.04.2017    Laborant,studii superioare perioada nedeterminata din cadrul Departamentului Comunicatii, Facultatea de Electronica,Telecomunicatii siTehnologia Informatiei

04.04.2017    Paznic, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

04.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) din cadrul CTTC

04.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de CSIII din cadrul proiectului cu titlul „ Prototip scalabil de nanorobot in fluide non- Newtoniene folosind model si control de ordin fractionar" Director proiect Conf.dr.ing. Cristina Muresan.

04.04.2017    Anunt final pentru promovarea angajatului Pop Ioan Flaviu

04.04.2017    Anunt final în vederea ocupării postului de PROGRAMATOR studii superioare, perioadă determinată, normă întreagă, în cadrul proiectului de tip Interreg Danube Transantional Programme, cu titlul-Smart Factory Hub, manager de proiect prof.dr.ing. Daniela Popescu, în cadrul Facultăţii Construcţii de Maşini, Departamentul Ingineria Proiectării şi Robotica

03.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Bucatar sin cadrul Serviciuluii Social

03.04.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat din cadrul Serviiciului Social Camine Cantine

03.04.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

31.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului CSIII, studii superioare,vacant, perioadă determinată din cadrul structurii: Facultatea de Construcţii, proiect cu titlul „ Prototip scalabil de nanorobot in fluide non- Newtoniene folosind model si control de ordin fractionar" Director proiect Conf.dr.ing. Cristina Muresan

31.03.2017    Anunt pentru ocuparea postului de Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Generale Biblioteca

31.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala , proba practica pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

30.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar din cadrul Serviciului Plan Salarizare

30.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor din cadrul Serviciului Tehnic

30.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator din cadrul Serviciului Tehnic ,Extensia Satu Mare

29.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Departamentului Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile

29.03.2017    Anunt pentru ocuparea postului de Programator din cadrul proiectului de tip Interreg Danube Transantional Programme, cu titlul—Smart Factory Hub, manager de proiect prof.dr.ing. Daniela Popescu -Modificare locatie de desfasurare concurs

29.03.2017    Sofer, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului de Transport Auto

29.03.2017    Anunt concurs intern promovare - Administrator patrimoniu, Directia Administrativa, CUNBM

28.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor

28.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator

28.03.2017    Centralizator proba scrisa pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Serviciului Plan -Salarizare

27.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, masterand studii superioare perioada nedeterminata din cadrul proiectului cu titlul „ Development of test environment and SIL/HIL maintenance ‘’Director proiect Conf.dr.ing. Gabriel Chindris.

24.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala pentru ocuparea postului de Asistent cercetare doctorand din cadrul proiectul cu titlul „Testări experimentale privind validarea conceptului de VAWT cu rotoare contra rotative"Director proiect S.L.dr.ing. Ştefan Breban.

23.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

23.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de CSIII ,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Prototip scalabil de nanorobot in fluide non-Newtoniene folosind model si control de ordin fractionar''Director proiect Conf.dr.ing, Cristina Muresan

23.03.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare masterand

23.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Consilier acreditare structuri de cercetare

23.03.2017    Muncitor calificat-Tamplar, (2 posturi),perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Tehnic Tamplarie Mobilier

23.03.2017    Paznic,studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza

23.03.2017    Ingrijitor, studii medii,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ (strMemorandumului nr.28)

23.03.2017    Ingrijitor, studii medii,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ (bdul.Muncii nr 103-105)

23.03.2017    Anunt promovare a angajatei Trimbitas Ana Maria

22.03.2017    Anunt promovare a angajatului Pop Ioan Flaviu

22.03.2017    Anunt promovare a angajatului Olt Florin

22.03.2017    Anunt promovare a angajatului Tataru Traian

22.03.2017    Anunt promovare a angajatei Bodea Raluca

22.03.2017    Anunt promovare a angajatei Matis Alexandra

22.03.2017    Anunt promovare a angajatei Petrisor Liana

21.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala pentru ocuparea postului de Consilier acreditare structuri de cercetare din cadrul Directia pentru Managementul Cercetarii , Dezvoltarii si Inovarii

21.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar studii superioare din cadrul Extensiei Universitare Satu Mare

21.03.2017    Anunt concurs intern promovare - secretar Bertea Ancuta, Facultatea de Litere, CUNBM

20.03.2017    Anunt privind rezultatul contestatiei pentru ocuparea postului de Casier studii medii din cadrul Directiei Financiar Contabile

20.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Casier studii medii din cadrul Directiei Financiar Contabile

17.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Referent, studii superioare din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

17.03.2017    Muncitor calificat Bucatar, studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciuluii Social Camine Cantine

17.03.2017    Muncitor necalificat , studii generale perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

17.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat constructor din cadrul Serviciului Tehnic , Directia Generala Administrativa

17.03.2017    Prroces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator din cadrul Atelierului Tehnic nr.1

17.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala si proba practica pentru ocuparea postului de Secretar studii superiare din cadrul Extensiei Universitare Satu Mare

16.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

16.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

16.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent cercetare doctorand, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Testari experimentale privind validarea conceptului de VAWT cu rotoare contra rotative''Director proiect S.L.dr.ing. Stefan Breban

16.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Casier studii medii din cadrul Serviciului Financiar

15.03.2017    Centralizator proba orala si proba scrisa pentru ocuparea postului de Referent din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

14.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

14.03.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

14.03.2017    Tehnician, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Departamentului Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile

13.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Clubului Cultural

10.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar Sef din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

09.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Sef birou studii superioare din cadrul Biroului Gestiune Financiar Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe

09.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare din cadrul Serviciului Contabilitate

09.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Clubului Cultural

09.03.2017    Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic), perioada nedeterminata, din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

09.03.2017    Programator, perioada determinata, norma intreaga din cadrul proiectului cu titlul de tip Interreg Danube Transnational Programme, cu titlul Smart Factory Hub,Director proiect Prof.dr.ing. Daniela Popescu

09.03.2017    Programator, perioada determinata, norma partiala, in cadrul proiectului de tip ,,Interreg Danube Transnational Programme'' Manager proiect Prof.dr.ing. Sorin Popescu

09.03.2017    CS III, perioada determinata,studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,, Prototip scalabil de nanorobot in fluide non-Newtoniene folosind model si control de ordin fractionar''Director proiect Conf.dr ing.Cristina Muresan

09.03.2017    Anunt Concurs Casier in cadrul CUNBM, perioada nedeterminata, studii medii

08.03.2017    Anunt de amanare a concursului pentru ocuparea postului de Administrator financiar ,studii superioare din cadrul Directiei Resurse Umane

08.03.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Development of test environment and SIL/HIL maintenance''Director proiect Conf.dr.ing. Gabriel Chindris

08.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician, studii medii, din cadrul proiectului cu titlul MONTRAN Director de proiect S.L.dr.ing.Tudor Cioara

08.03.2017    Centralizator proba scrisa, proba orala, proba practica din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

06.03.2017    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Tehnician studii medii din cadrul proiectului MONTRAN Director proiect Tudor Cioara

06.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,, Proiectarea si optimizarea lateralelor de canapea in vederea realizarii prin termopresare din materiale compozite pe baza de fibre vegetale''Responsabil proiec Conf.inf.ec.dr.Emilia Ciupan

06.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar,, studii superioare, din cadrul Compartimentului Relatia cu Mediul Socio Economic

06.03.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Contabilitate, Directia Financiar Contabila

06.03.2017    Centralizator proba orala si proba scrisa pentru ocuparea postului de Sef Birou din cadrul Directiei Financiar Contabile

03.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

03.03.2017    Muncitor calificat instalator ,perioada nedeterminata din cadrul Atelierul Tehnic nr.1,Extensia Satu Mare, Directia Generala Administrativa

03.03.2017    Muncitor calificat constructor, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Tehnic nr.1, Serviciul Tehnic, Directia Generala Administrativa

03.03.2017    Asistent cercetare (doctorand), studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,, Testari experimentale privind validarea conceptului de VAWT cu rotoare contra rotative''Director proiect S.L.dr.ing. Breban Stefan

03.03.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Asistent cercetare, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,, Proiectarea si optimizarea lateralelor de canapea in vederea realizarii prin termopresare din materiale compozite pe baza de fibre vegetale''Responsabil proiect Conf.inf.ec.dr. Emilia Ciupan

02.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Directiei Financiar Contabila

02.03.2017    Anunt final pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent cercetare masterand din cadrul proiectului cu titlul,, Imbunatatirea performantelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informatrii acustine''Director proiect Conf.dr.ing. Lacrmioara Grama

02.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Director din cadrul Biroului Erasmus+

02.03.2017    Anunt final pentru ocuparea a 2 posturi de Paznic din cadrul Serviciului Paza

02.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar , studii superioare,din cadrul Secretariat Extensia Satu Mare

02.03.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba practica, proba orala pentru ocuparea postului de Secretar, studii superioare din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

02.03.2017    Anunț final pentru ocuparea postului de îngrijitor perioadă nedeterminată - CUNBM

02.03.2017    Anunț final pentru ocuparea postului de îngrijitor perioadă determinată - CUNBM

01.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de lăcătuș mecanic în cadrul Direcției administrative CUNBM

01.03.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Referent din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

01.03.2017    Centralizatoare proba orala,scrisa si practica pentru ocuparea postului de Secretar studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

01.03.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician în cadrul Departamentului de Inginerie și Managementul Tehnologiei CUNBM

28.02.2017    Raportul final al concursului pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent cercetare (masterand) in cadrul proiectului cu titlul ,,Imbunatatirea performantelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informatii acustice''Director de proiect Conf.dr.ing. Lacrimioara Grama

28.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Clubului Cultural

28.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata

28.02.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Directiei Financiar Contabile

28.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Casier din cadrul Serviciului Financiar,Directia Financiar Contabila

27.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Complexului de Natatie

27.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii din cadrul Serviciului Aprovizionare, Directia Achizitii si Desfacere

27.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Serviciului Plan Salarizare

27.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea celor 2 posturi de Paznic din cadrul Serviciului Paza

27.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

27.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentrtu ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

27.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar din cadrul Directiei Financiar Contabile

24.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar, perioada determinata din cadrul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

24.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata

24.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar Sef din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Secretariat

24.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Sef Birou din cadrul Biroului Gestiune Financiar Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe

23.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Asistent cercetare, doctorand , perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul,,Proiectarea si optimizarea lateralelor de canapea in vederea realizarii prin termopresare din materiale compozite pe baza de fibre vegetale'' Director de proiect Conf.inf.ec.dr.Emilia Ciupan

23.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Complexului de Natatie UTCN

23.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu studii medii din cadrul Serviciului Aprovizionare,Directia Achizitii si Desfacere

23.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar , studii superioare,din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

22.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat -CSUD

21.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administator patrimoniu(proiecte internationale) din cadrul Unitatea pentru administrarea proiectelor internationale

21.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (personal -salarizare) din cadrul Directiei pentru Managementul Cercetarii,Dezvoltarii si Inovarii DMCDI

21.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar, studii superioare din cadrul Compartimentului Alumni

21.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician, studii medii, din cadrul proiectului cu titlul MONTRAN Director de proiect S.L.dr.ing.Tudor Cioara

21.02.2017    Asistent de cercetare, studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Development of test environment and SIL/HIL maintenance''Director proiect Conf.dr.ing. Gabriel Chindris

21.02.2017    Anunt anulare concurs pentru postul de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) studii superioare din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

20.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Bucatar din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

20.02.2017    Anunt final pentru ocuparea a 2 posturi de Muncitor necalificat din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

20.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

20.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar (studii superioare) din cadrul Serviciului Contabilitate,Directia Financiar Contabila

20.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent cercetare (masterand) din cadrul proiectului cu titlul ,,Imbunatatirea performantelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informatii acustice''Director de proiect Conf.dr.ing. Lacrimioara Grama

17.02.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala, proba practica pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

17.02.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala, proba practica pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (proiecte internationale) din cadrul Unitatea pentru Administrarea proiectelor internationale

17.02.2017    Centralizatoare proba scrisa, proba orala, proba practica pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (personal salarizare) din cadrul Directia pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovari DMCDI

16.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Bucatar din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

16.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea a 2 posturi de Muncitor necalificat din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

16.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Director din cadrul Biroului Erasmus

16.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata

15.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Complexului de Natatie UTCN

15.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii medii din cadrul Serviciului Aprovizionare

15.02.2017    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

15.02.2017    Casier, studii medii,perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Financiar , Directia Financiar Contabila

15.02.2017    Laborant, studii superioare, perioada nedeterminata,norma partiala, din cadrul Departamentului de Comunicatii

15.02.2017    Secretar, studii superioare, perioada determinata din cadrul Secretariat Extensia Satu Mare

10.02.2017    Concurs intern - Consilier acreditare structuri de cercetare, studii superioare din cadrul Directiei pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

10.02.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Contabilitate , Directia Financiar Contabilitate

10.02.2017    Sef Birou, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Biroului Gestiune Financiar-Contabila Proiecte Cercetare si Fonduri Externe

10.02.2017    Secretar Sef, studii superioare , perioada determinata din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica,Secretariat

10.02.2017    Referent, 2 posturi, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

10.02.2017    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

10.02.2017    Ingrijitor, studii generale,perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ

10.02.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Plan-Salarizare,Directia Resurse Umane

09.02.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Director din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

09.02.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic) din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

09.02.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (personal salarizare) din cadrul Directia pentru Managementul , Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii DMCDI

09.02.2017    Proces verbal de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (proiecte internationale) din cadrul Unitatii pentru Administrarea proiectelor internationale

08.02.2017    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Bucatar din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

08.02.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea celor doua posturi de Muncitor necalificat din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

08.02.2017    ANUNT privind modificarea conditiilor specifice de ocupare a postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata

07.02.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Director din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

07.02.2017    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Alumni

06.02.2017    Inginer de sistem, studii superioare, vacant, perioada nedeterminata din cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism

06.02.2017    Tehnician, studii medii, perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul MONTRAN Director de proiect S.L.dr.ing.Tudor Cioara

06.02.2017    Ingrijitor, studii medii, perioada determinata, din cadrul Clubului Cultural

06.02.2017    Asistent cercetare, doctorand , perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul,,Proiectarea si optimizarea lateralelor de canapea in vederea realizarii prin termopresare din materiale compozite pe baza de fibre vegetale'' Director de proiect Conf.inf.ec.dr.Emilia Ciupan

06.02.2017    Asistent cercetare (masterand), 2 posturi,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Imbunatatirea performantelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informatii acustice''Director de proiect Conf.dr.ing. Lacramioara Grama

06.02.2017    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Directiei Financiar Contabile.,Serviciul Contabilitate

06.02.2017    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

02.02.2017    INGRIJITOR, STUDII GENERALE, DURATA DETERMINATA, TIMP PARTIAL DE MUNCA (4ore), CUNBM

02.02.2017    INGRIJITOR, STUDII GENERALE, DURATA NEDETERMINATA, TIMP NORMAL DE MUNCA, CUNBM

02.02.2017    TEHNICIAN, STUDII MEDII, DURATA NEDETERMINATA, TIMP PARTIAL DE MUNCA (4 ore), DEPARTAMENTUL DE INGINERIE SI MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI, CUNBM

02.02.2017    MUNCITOR CALIFICAT, LĂCĂTUȘ MECANIC, STUDII MEDII, DURATA NEDETERMINATA, TIMP NORMAL DE LUCRU, CUNBM

01.02.2017    Director , studii superioare, perioada nedeterminata, concurs intern din cadrul Biroului Erasmus+

30.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Consilier Master din cadrul Biroului Admitere

27.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Consilier Master, studii superioare, din cadrul Biroului Admitere

27.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Director din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

27.01.2017    Rezultat concurs ADMINISTRATOR PATRIMONIU (M), perioada nedeterminata, CUNBM

25.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator financiar din cadrul Directiei Financiar Contabile

25.01.2017    Muncitor calificat Bucatar, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

25.01.2017    Muncitor necalificat, 2 posturi, perioada nedeterminata , din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

25.01.2017    Administrator patrimoniu (personal salarizare), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii DMCDI

25.01.2017    Administrator patrimoniu (contracte cu mediul economic), perioada nedeterminata, din cadrul Centrului pentru transfer tehnologic si de cunostinte

25.01.2017    Administrator patrimoniu (proiecte internationale), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Unitatea pentru administrarea proiectelor internationale

25.01.2017    Secretar, studii superioare, perioada determinata, din cadrul Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat - CSUD

25.01.2017    Administrator patrimoniu, studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Achizitii si Desfacere

25.01.2017    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Complexului de Natatie

25.01.2017    Tehnician, studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Departamentului de Electronica Aplicata

25.01.2017    Paznic, 2 posturi, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Paza

23.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

23.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare din cadrul Directiei Financiar Contabile

23.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu din cadrul Compartimentului Tehnic Fonduri Structurale

20.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (str Dorobantilor nr.71-73)

20.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Extensia Satu Mare

20.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, (Bdul Muncii nr.103)

20.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu din cadrul Compartimentului Tehnic Fonduri Structurale

20.01.2017    Anunt promovare a angajatului Denes Pop Marius

19.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

18.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu (proiecte nationale) studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Centrului pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare (CPAC), Departamentului pentru Managementul Cercetarii,Dezvoltarii si Inovarii

18.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului Administrator patrimoniu (proiecte internationale) studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Centrului pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare (CPAC), Departamentului pentru Managementul Cercetarii,Dezvoltarii si Inovarii

18.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ (str.Dorobantilor nr.71-73)

18.01.2017    Centralizator final pentru ocuparea postului de Ingrijitor, studii generale din cadrul Serviciului Administrativ, Extensia Satu Mare

18.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, (Bdul Muncii nr.103)

17.01.2017    Anunt modificare data concurs intern pentru ocuparea postului de Director din cadrul Compartimentului pentru Relatia cu Mediul Socio Economic

16.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Laborant , studii superioare din cadrul Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi, Facultatea de Mecanica

16.01.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (proiecte nationale) din cadrul Departamentului pentru Managementul Cercetarii,Dezvoltarii si Inovarii

16.01.2017    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu (proiecte internationale) din cadrul Departamentului pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

13.01.2017    Proces verbal incheiat cu ocazia selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar din cadrul Directiei Generale Financiar Contabile

13.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Laborant, studii superioare din cadrul Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi, Facultatea de Mecanica

12.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii superioare, din cadrul Compartimentului Tehnic Fonduri Structurale

11.01.2017    Concurs intern- Director, studii superioare, din cadrul Prorectorat Management Universitar si Relatia cu Mediul Socio-Economic, Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio - Economic

11.01.2017    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

11.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar , studii superioare, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

10.01.2017    Rezultate finale in vederea ocuparii postului de Referent, studii superioare din cadrul Secretariat Rectorat, Registratura

10.01.2017    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

10.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

10.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ

10.01.2017    Proces de selectare a dosarelor pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul Serviciului Administrativ, Extensia Satu Mare

06.01.2017    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Referent

06.01.2017    Procese de selectare a dosarelor pentru ocuparea a doua posturi de Administrator patrimoniu (proiecte nationale), Administrator patrimoniu (proiecte internationale) din cadrul Departamentuluii pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

05.01.2017    Concurs intern - Consilier Master, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Biroului Admitere

05.01.2017    Anunt promovare a angajatei Tautan Maria

04.01.2017    Proce verbal cu ocazia selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Laborant, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Facultatii de Mecanica, Departamentul de Autovehicule Rutiere si Transporturi

30.12.2016    Proces verbal incheiat cu ocazia selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar din cadrul structurii: Facultatea de Constructii de Masini - Secretariat

28.12.2016    Rezultatul final al concursului organizat in vederea ocuparii postului de Casier din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

28.12.2016    Rezultatul final al concursului organizat in vederea ocuparii postului de Muncitor calificat - Lenjera din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

28.12.2016    Proces verbal incheiat cu ocazia selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent din cadrul Secretariatului Universitatii - Registratura

27.12.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

23.12.2016    Anunt finalpentru ocuparea postului de Expert transfer tehnologic

23.12.2016    Anunt final pentru ocuparea postului de Expert proiectare circuite integrate

23.12.2016    Anunt final pentru ocuparea a trei posturi de Expert proiectare circuite integrate

23.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Inginer din cadrul proiectului de cercetare CEMIVA

23.12.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Casier din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.12.2016    Centralizator final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Lenjera

23.12.2016    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Financiar Contabila

23.12.2016    Ingrijitor, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Administrativ

23.12.2016    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ

23.12.2016    Administrator patrimoniu, studi superioare, perioada nedeterminata din cadrul Compartimentului Tehnic Fonduri Structurale

23.12.2016    Ingrijitor, studi generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Admnistrativ, Extensia Universitara Satu Mare

22.12.2016    Anunt promovare a angajatei Nagy Sorina

21.12.2016    Administrator patrimoniu (proiecte nationale), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Centrului pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare (CPAC), Departamentul pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (DMCDI)

21.12.2016    Administrator patrimoniu (proiecte internationale), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Centrului pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare (CPAC), Departamentul pentru Managementul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (DMCDI)

21.12.2016    Centralizator pentru ocuparea postului de Expert proiectare circuite integrate din cadrul proiectului PartEnerIC Director proiect Conf.dr.ing.Marius Neag

21.12.2016    Centralizator pentru ocuparea a trei posturi de Expert proiectare circuite integrate din cadrul proiectului PartEnerIC Director proiect Conf.dr.ing.Marius Neag

21.12.2016    Centralizator pentru ocuparea postului de Expert transfer tehnologic din cadrul proiectului PartEnerIC Director proiect Conf.dr.ing.Marius Neag

21.12.2016    Administrator patrimoniu (M) durată nedeterminată, timp normal de lucru - CUNBM

20.12.2016    Laborant, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi, Facultatea de Mecanica

20.12.2016    Anunt promovarea a angajatei Voicu Camelia

20.12.2016    Anunt promovare a angajatului Lelutiu Cristian

20.12.2016    Anunt promovarea a angajatului Ielcean Marius Valeriu

20.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Director Alumni

19.12.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Casier din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

19.12.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul proiectului cu titlul ,, Tehnici de perceptie activa pentru manipularea flexibila a obiectelor in fabricatia inteligenta''Director proiect Conf.dr.ing. Levente Tamas

19.12.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea 3 posturi de Inginer din cadrul proiectului cu titlul ,, Tehnici de perceptie activa pentru manipularea flexibila a obiectelor in fabricatia inteligenta''Director proiect Conf.dr.ing. Levente Tamas

19.12.2016    Anunt promovare a angajatului Oniga Cristian

19.12.2016    Anunt promovare a angajatului Cocolan Radu

19.12.2016    Anunt promovare a angajatei Rucareanu Antonela

19.12.2016    Anunt promovare a angajatei Simon Cipriana

16.12.2016    Centralizator final concurs intern consilier coordonator ORI

16.12.2016    Centralizator final concurs intern inginer de sistem coordonator OI

16.12.2016    Centralizator final concurs intern consilier ORI

16.12.2016    Centralizatorul rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea postului de secretar, perioada nedeterminata, la Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera

16.12.2016    Anulare concurs pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Secretariat

16.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea a 2 posturi de Secretar din cadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

15.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

15.12.2016    Centralizator rezultate pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Lacatus

13.12.2016    Referent, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Secretariat Rectorat, Registratura

13.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Consilier de Orientare privind cariera, din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera

12.12.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Consilier relatii internationale

12.12.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar, studii superioare din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

09.12.2016    Anunt final pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator

08.12.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator

07.12.2016    Secretar, studii superioare, perioada determinata pana la data de 30.11.2017, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Secretariat

07.12.2016    Adresa MODIFICARE DATA DESFASURARE CONCURS pentru postul Consilier relatii internationale

06.12.2016    ANULAT !!! - Concurs intern - Consilier Coordonator al Oficiului pentru Asigurarea Calitatii CUNBM

06.12.2016    ANULAT !!! - Concurs intern - Consilier Coordonator al Oficiului de Admitere CUNBM

06.12.2016    ANULAT !!! - Concurs intern - Consilier Coordonator al IOSUD CUNBM

06.12.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Asistent cercetare in cadrul proiectului SET4CIP Director proiect Conf.dr.ing. Marius Purcar

06.12.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Instalator

05.12.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Muncitor constructor

05.12.2016    Centralizator proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor spatii verzi din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

28.11.2016    Concurs intern - Director, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectorat Management Universitar si Relatia cu Mediul Socio-Economic, Alumni

28.11.2016    Inginer, studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului de cercetare PN II-PT-PCCA, Facultatea de Inginerie Electrica

28.11.2016    Muncitor calificat Lenjera - studii medii , perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Generale Administrative, Serviciul Social Camine Cantine

28.11.2016    Casier, studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa

25.11.2016    Expert transfer tehnologic, un post,perioada determinata, studii superioare, din cadrul proiectului cu titlul - ,,Parteneric'' Director proiect Conf.dr.ing. Marius Neag

25.11.2016    Expert proiectare circuite integrate, 3 posturi,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Parteneric'' Director proiect Conf.dr.ing. Neag Marius

25.11.2016    Expert proiectare circuite integrate, un post,perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Parteneric'' Director proiect Conf.dr.ing. Neag Marius

24.11.2016    Anunt: Centralizator rezultate finale concurs secretar Litere - CUNBM

24.11.2016    Concurs intern- Director adjunct , studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Departamentului pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa

23.11.2016    Inginer, 3 posturi, studii superioare, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnici de perceptie activa pentru manipularea flexibila a obiectelor in fabricatia inteligenta''Director proiect Conf.dr.ing. Levente Tamas

23.11.2016    Tehnician,studii medii, perioada determinata din cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnici de perceptie activa pentru manipularea flexibila a obiectelor in fabricatia inteligenta''Director proiect Conf.dr.ing. Levente Tamas

22.11.2016    Concurs intern- Consilier relatii internationale, studii superioare din cadrul Biroului de Relatii Internationale

21.11.2016    Ingrijitoare, durata nedeterminata, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

21.11.2016    Zugrav, durata nedeterminata, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

21.11.2016    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

17.11.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera

17.11.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

17.11.2016    Muncitor calificat Lacatus, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

17.11.2016    Concurs intern - Consilier al Oficiului de Relatii Internationale CUNBM

17.11.2016    Concurs intern - Consilier Coordonator al Oficiului de Relatii Internationale CUNBM

17.11.2016    Concurs intern- Inginer de Sistem Coordonator al Oficiului de Informatizare CUNBM

17.11.2016    Anunt final pentru ocuparea postului de Bibliotecar

17.11.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

17.11.2016    Secretar, 2 posturi, perioada nedeterminata, studii superioare, dincadrul Biroului pentru Asigurarea Calitatii

15.11.2016    Anunt rezultat final pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studi superioare, din cadrul Serviciului Administrativ

15.11.2016    Anunt rezultat final pentru ocuparea postului de Ingrijitor, din cadrul Serviciului Administrativ

15.11.2016    Tehnician, studii medii, norma intreaga, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare si asistare in imbatranire sanatoasa - AgeWell, director de proiect Assoc.Prof. Carbone Giuseppe

15.11.2016    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Bibliotecar

15.11.2016    Muncitor calificat Instalator, studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Atelierul Tehnic nr II

11.11.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

11.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu din cadrul Serviciului Administrativ

11.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Ingrijitor Serviciul Administrativ

10.11.2016    Asistent cercetare, studii superioare, perioada determinata din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, proiect cercetare PN-III-P2-2.1-BG-2016-0388 SET4CIP Director proiect Conf.dr.ing. Marius Purcar

10.11.2016    Concurs intern - Consilier de Orientare privind cariera , studii superioare, perioada determinata, din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera, Facultatea Constructii de Masini,

09.11.2016    Ingrijitor spatii verzi, studii generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

09.11.2016    Muncitor calificat constructor, 2 posturi, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic, Atelierul Tehnic nr.IV

09.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare, din cadrul proiectului cu titlul,,Dispozitive spintropice cu aplicatii in tehnologia comunicatilor si stocarii informatiei pe baza de compusi Heusler - SPINCOD'' Director proiect S.L.dr.ing. Mihai Gabor

09.11.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Bibliotecar

08.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii Constructii de Masini

08.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Tehnician activitati suport

07.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare

07.11.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu din cadrul Serviciului Administrativ

07.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea a 2 posturi de Asistent de cercetare

07.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Asistent cercetare

03.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Extensia Bistrita

03.11.2016    Raportul final al concursului pentru ocuparea a 3 posturi de inginer in cadrul proiectului POC-MICROINV, director de proiect s.l.dr.ing. Teodosescu Petre Dorel

03.11.2016    Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in cadrul proiectului POC-MICROINV, director de proiect s.l.dr.ing. Teodosescu Petre Dorel

02.11.2016    Centralizatoare pentru ocuparea celor 2 posturi de Muncitor calificat Bucatar din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

01.11.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Inginer, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Tehnician, studii medii, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Designer grafica, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Designer pagini web, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Tehnologii avansate pentru vehicule electrice urbane inteligente - URBIVEL, director de proiect prof.dr.ing. Martis Claudia

01.11.2016    Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare in cadrul proiectului de tip POC - AgeWell

01.11.2016    Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Referent in cadrul proiectului de tip POC - AgeWell

31.10.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

31.10.2016    Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer in cadrul proiectului de tip POC - MICROINV

31.10.2016    Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare in cadrul proiectului de tip POC - MICROINV

27.10.2016    Secretar, studii superioare, perioada determinata, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Secretariat

27.10.2016    Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

24.10.2016    Rezultate finale in vederea ocuparii postului de Consilier Juridic

21.10.2016    Anunt promovarea a angajatului Ariesan Radu

20.10.2016    Centralizatoare finale pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

19.10.2016    Ingrijitor, studii ''G'' (generale), perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Administrativ

19.10.2016    Bibliotecar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directia Generala Biblioteca

19.10.2016    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Administrativ

19.10.2016    Informatician, studii superioare,vacant, perioadă nedeterminată din cadrul structurii: Directia de Infrastructura Informatica si Comunicatii , Serviciul de Informatica, Oficiul de Informatizare CUNBM.

19.10.2016    ANUNȚ MODIFICAT - SECRETAR FACULTATE, studii superioare, durata nedeterminata, timp normal de lucru, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

18.10.2016    Procesul de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician, studii medii din cadrul Departamentului de Electrotehnica si Masurari

17.10.2016    Asistent de cercetare, studi superioare, perioada determinata , timp partial, din cadrul proiectului cu titlul ,, Imbunatatirea performantelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informatii acustice ''Director proiect Conf.dr.ing. Lacramioara Grama

17.10.2016    Tehnician activitati suport, studii superioare, perioada determinata, din cadrul proiectului cu titlul ,, Cercetarii privind caracterizarea tunderului uleios in vederea indentificarii unei metode optime de reducere a cantitatilor de deseuri periculoase depozitate''', Director proiect S.L.dr.ing. Dana Adriana Ilutiu Varvara

17.10.2016    Asistent de cercetare, perioada determinata, timp partial din cadrul proiectului cu titlul ,, Dispozitive spintropice avansate cu aplicatii in tehnologia comunicatiilor si stocarii informatiei pe baza de compusi Heusler-SPINCOD '' Director proiect S.L.dr.ing. Mihai Gabor

14.10.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, 2 posturi, perioada detereminata, din cadrul contractului ,, Development and maintenance of a SIL/HIL testing model for automative ECU''

13.10.2016    Anunt promovare angajatului Pop Laurentiu

13.10.2016    Anunt promovare a angajatului Crisan Lupa Lucian Vasile

13.10.2016    Anunt promovare a angajatei Fodorean Maria

13.10.2016    Secretar, studii superioare, perioada determinata, norma intreaga, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Extensia Bistrita

13.10.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini

13.10.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, perioada determinata,(pana in data de 09.11.2018) din cadrul contractului,,Development and maintenance of a SIL /HIL testing model for automotive ECU''Conf.dr.ing. Gabriel Chindris

13.10.2016    Asistent de cercetare, doctorand, studii superioare, norma intreaga, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare si asistare in imbatranire sanatoasa - AgeWell, director de proiect Assoc.Prof. Carbone Giuseppe

13.10.2016    Referent, studii superioare, norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - Dezvoltarea inovativa a unor sisteme robotice pentru reabilitare si asistare in imbatranire sanatoasa - AgeWell, director de proiect Assoc.Prof. Carbone Giuseppe

13.10.2016    Asistent de cercetare, 2 posturi, studii superioare, perioada determinata, din cadrul contractului:,,DEvelopment and maintenance of a SIL/HIL testing model for automotive ECU''Conf.dr.ing. Gabriel Chindris

12.10.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu, studii medii din cadrul Atelierul Didactic Mecanic

12.10.2016    Inginer - 3 posturi, studii superioare, norma intreaga, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - MICROINV, director de proiect s.l.dr.ing. Petre Dorel Teodosescu

12.10.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, student doctorand in profilul electric,norma partiala, perioada determinata, in cadrul proiectului de tip POC - MICROINV, director de proiect s.l.dr.ing. Petre Dorel Teodosescu

12.10.2016    ŞOFER, studii medii, durata nedeterminată, timp normal de lucru, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

12.10.2016    MUNCITOR CALIFICAT- ZUGRAV, studii medii, durată nedeterminată, timp normal de lucru, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

11.10.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

11.10.2016    Anunt promovare a angajatei Oltean Anamaria Cristina

11.10.2016    Anunt promovare a angajatului Lazar Gabriel

10.10.2016    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea posturilor de consilier de orientare privind cariera din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera

10.10.2016    Muncitor calificat-Bucatar , studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

10.10.2016    Muncitor calificat-Bucatar , studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

10.10.2016    Ospatar , studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

07.10.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Tehnician studii medii, Departamentul de Comunicatii Date

07.10.2016    Calendar concurs - functia de director extensii

07.10.2016    Organizare concurs directori extensii

06.10.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar, din cadrul Secretariat Rectorat

06.10.2016    Muncitor Calificat (Zidar/Zugrav), studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Generale Administrative

06.10.2016    Paznic, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Paza

06.10.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata,norma intreaga, din cadrul : Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica si Masurari

05.10.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Tehnician , din cadrul Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice

04.10.2016    Metodologie concurs pentru functia de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) + Anexa 1

29.09.2016    Consilier Juridic , perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Biroului Juridic

27.09.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar Rectorat , Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

27.09.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice, Facultatea de Constructii de Masini

21.09.2016    ANUNT MODIFICAT pentru postul de DIRECTOR al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

20.09.2016    Administrator patrimoniu, studii medii, perioada determinata (pana in data de 14.10.2017) , norma intreaga din cadrul Prorectoratul Didactic si cu Probleme Studentesti, Atelierul Didactic Mecanic

20.09.2016    Asistent de Cercetare, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 31.12.2016), timp partial, 80 ore/luna din cadrul Facultatea de Automatica si Calculatoare, Calculatoare

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Automatica si Calculatoare, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Arhitectura si Urbanism, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Constructii, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Constructii de Masini, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Inginerie electrica, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Instalatii, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Facultatea de Mecanica, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Centrul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de Inginerie, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Centrul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de Litere, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Consilier de Orientare privind Cariera la Centrul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de Stiinte, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC)

15.09.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata, norma intreaga, in cadrul Directiei de Infrastructura Informatica si Comunicatii, Departamentul de Comunicatii Date

13.09.2016    Ingrijitor spatii verzi, studii: diploma de absolvire a scolii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine-Cantine

13.09.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Secretariatului Rectorat

13.09.2016    Tehnician, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Departamentul ISM

13.09.2016    Sofer, studii medii, perioada nedeterminata, timp normal de lucru, Directia Administrativa CUNBM

09.09.2016    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Directiei Generale Administrative - Complex Natatie

09.09.2016    Paznic, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Generale Administrative - Serviciul Paza

09.09.2016    Paznic, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Generale Administrative - Serviciul Paza

09.09.2016    Paznic, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Generale Administrative - Serviciul Paza

02.09.2016    Rezultat final al concursului organizat in vederea ocuparii postului de Sef Serviciu Social Camine Cantine

31.08.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar in cadrul Facultatii de Constructii

26.08.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

24.08.2016    Centralizatoare pentru ocuparea postului de Secretar , studii superioare

23.08.2016    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare , perioada determinata

09.08.2016    ANUNT - DIRECTOR al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) OBSERVATIE: ANUNTUL A FOST MODIFICAT SI REPUBLICAT PE SITE LA DATA DE 21.09.2016

04.08.2016    Sef Serviciu Social Camine Cantine, studii superioare, norma intreaga, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Generale Administrative

04.08.2016    Asistent cercetare , studii superioare in cadrul proiectului ,, Image and data processing for automatic mapping'' Director proiect Conf.dr.,ing. Radu Danescu

02.08.2016    Asistent cercetare, student doctorand, CS, studii superioare, perioada determinata, timp partial, in cadrul proiectului cu titlul ,, Interdisciplinaritate si cooperare cu mediul de afaceri pentru facilitarea angajarii absolventilor din invatamantul universitar tehnic'' -PACT Director proiect Conf.dr.ing.Livia Anastasiu

02.08.2016    Cercetator postdoctoral, CS, studii superioare, perioada determinata, in cadrul proiectului cu titlul ,, Interdisciplinaritate si cooperare cu mediul de afaceri pentru facilitarea angajarii absolventilor din invatamantul universitar tehnic'' -PACT Director proiect Conf.dr.ing.Livia Anastasiu

02.08.2016    Asistent cercetare, student doctorand, CS, studii superioare, perioada determinata, timp partial, in cadrul proiectului cu titlul ,, Interdisciplinaritate si cooperare cu mediul de afaceri pentru facilitarea angajarii absolventilor din invatamantul universitar tehnic'' -PACT Director proiect Conf.dr.ing.Livia Anastasiu

01.08.2016    Centralizator pentru ocuparea postului de Referent Designer

01.08.2016    Centralizator pentru ocuparea postului de Referent Designer

01.08.2016    Centralizator pentru ocuparea postului de Referent Designer

01.08.2016    Referent Cultural, studii superioare, perioada determinata, din cadrul Clubului Cultural UTCN

29.07.2016    Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul de Secretar Rectorat UTCN

29.07.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

29.07.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

28.07.2016    Reprogramare data concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic, perioada nedeterminata

28.07.2016    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Laborant - studii superioare

28.07.2016    Centralizatoare proba scrisa si proba orala pentru ocuparea postului de Ingrijitor, perioada determinata

28.07.2016    Centralizatoare proba scrisa pentru postul de Ingrijitor , Extensia SATU MARE

27.07.2016    Secretar , studii superioare, norma intreaga, perioada determinata din cadrul Facultatii de Constructii, Secretariat

27.07.2016    Muncitor calificat Fochist - studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Complexului de Natatie

27.07.2016    Muncitor calificat Zidar, norma intreaga, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic

27.07.2016    Proces de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de Administrator financiar , perioada determinata.

19.07.2016    Consilier Juridic , perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Biroului Juridic

19.07.2016    Consilier Juridic , perioada nedeterminata, norma intreaga, in cadrul Biroului Juridic

18.07.2016    Secretar studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

18.07.2016    Administrator financiar, studii superioare, perioada determinata, norma intreaga din cadrul Serviciului Contabilitate, Directia Financiar Contabilitate

15.07.2016    Centralizatoare proba orala pentru postul de Administrator financiar , studii superioare, perioada nedeterminata

15.07.2016    Centralizator final pentru ocuparea postului de Administrator financiar , studii superioare, perioada nedeterminata

14.07.2016    Rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare, perioada nedeterminata

13.07.2016    INGRIJITOR, perioada nedeterminta, norma intreaga, din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa, Extensia Satu Mare

13.07.2016    Ingrijitor , studii medii, perioada determinata, din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

12.07.2016    Referent - Designer - studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Departamentului de Imagine si Relatii Publice, Compartiment Design si Identitate Vizuala

12.07.2016    Laborant studii superioare , perioada nedeterminata in cadrul Departamentului de Mecatronica si Dinamica Masinilor, Facultatea de Mecanica

12.07.2016    Promovarea angajatului Chetea Alexandru

08.07.2016    Anunt promovare a angajatului Racolta Calin

01.07.2016    Anunt final pentru ocuparea postului de Secretar Sef

01.07.2016    Raspuns contestatie referitoare la concursul pentru ocuparea postului de Director DMCDI

01.07.2016    Rezultat final al concursului organizat in vederea ocuparii postului de Director DMCDI

29.06.2016    CENTRALIZATOR rezultate pentru ocuparea postului de Secretar Sef din cadrul Rectoratului UTCN

23.06.2016    Inginer automatist, studii superioare, perioada determinata (pana in data de31.12.2016), timp partial, din cadrul Centrului de Cercetare pentru Simulare si Testare Roboti Industriali - CESTER, Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla

22.06.2016    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Serviciului Contabilitate, Directia Financiar Contabilitate

22.06.2016    Administrator financiar, studii superioare, perioada determinata, norma intreaga din cadrul Serviciului Contabilitate, Directia Financiar Contabilitate

22.06.2016    Secretar studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

22.06.2016    Muncitor calificat Lacatus, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

22.06.2016    Lucrator comercial, studii ''G'' perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

22.06.2016    Ospatar, studii ''G'' perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

17.06.2016    ANUNT - Modificare termen limită depunere documente în vederea înscrierii la concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR DMCDI

13.06.2016    Secretar Sef, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul : Rectorat Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

13.06.2016    Director, studii superioare, perioada nedeterminata, concurs intern, din cadrul DMCDI

13.06.2016    Fisa de post, Bibliografia, Tematica pentru ocuparea postului de Director din cadrul DMCDI

26.05.2016    Centralizatoare proba orala pentru postul de Asistent de cercetare

26.05.2016    Centralizatoare proba scrisa pentru postul de Asistent de cercetare

23.05.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata, din cadrul proiectului ,, Dezvoltare de sisteme HW si SW pentru industria automative'' Director proiect Conf.dr.ing. Gabriel Chindris

18.05.2016    Muncitor calificat Lacatus, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

18.05.2016    Muncitor constructor structuri, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Generala Administrativa, Atelierul Tehnic nr.4

18.05.2016    Tehnician, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului

18.05.2016    Muncitor calificat Electrician, studii medii, norma intreaga, din cadrul Directiei Generale Administrative, Atelierul Tehnic nr.2

16.05.2016    Laborant, studii medii, perioada determinata, pana in data de 01.04.2018, din cadrul Departamentului Structuri, Facultatea de Constructii

09.05.2016    Asistent Cercetare, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2016), din cadrul proiectului cu titlul de tip RU-TE 2014, nr.357/2015, cu titlul,, Echipament de chimiohipertermie intraperitoneala dezvoltat prin paradigma Cyber-Psysical System''Director proiect Prof.dr.ing.Daniel Moga

04.05.2016    Centralizatoare proba orala si scrisa pentru postul de Muncitor calificat (Electrician/Electromecanic )

04.05.2016    Lucrator comercial, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa

03.05.2016    Ospatar, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa

03.05.2016    Inginer, studii superioare, perioada determinata ( pana in data de 24.10.2016), din cadrul proiectului de cercetare ''CESTER'', Director proiect Conf. dr.ing. Calin Vaida

14.04.2016    Centralizatoare rezultate proba orala si proba scrisa pentru postul de Administrator financiar din cadrul Biroului de Audit Intern

14.04.2016    Muncitor calificat (tamplar), perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

14.04.2016    Muncitor calificat (Electrician/Electromecanic) studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Atelierului Tehnic nr.IV, Directia Generala Administrativa

30.03.2016    Anunt angajare MODEL, studii medii, durata nedeterminata, timp normal de lucru, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

28.03.2016    Promovarea angajatei Abrudan Luciana din secretar cu studii superioare gradul profesional I in cadrul Facultatii de Constructii, Secretariat Facultatea de Constructii

25.03.2016    Rezultate obtinute la concursul de administrator patrimoniu din cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie

23.03.2016    Promovarea angajatei Jurja Monica din lucrator comercial cu studii medii treapta profesionala IV in lucrator comercial cu studii medii treapta profesionala III in cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.03.2016    Promovarea angajatei Nemes Angela din lenjera cu studii medii treapta profesionala II in treapta profesionala I in cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.03.2016    Promovarea angajatei Domide Delia din Ospatar cu studii medii treapta profesionala II in ospatar cu studii medii treapta profesionala II in cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.03.2016    Promovarea angajatei Jeler Liliana, bucatar cu studii medii treapta profesionala IV in bucatar cu studii medii treapta profesionala III in cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.03.2016    Promovarea angajatului Meleg Razvan din Administrator patrimoniu cu studii superioare gradul profesional III in administrator patrimoniu cu studii superioare gradul profesional II in cadrul Serviciului Paza, Directia Generala Administrativa

23.03.2016    Promovarea angajatei Pili Iuliana din lucrator comercial cu studii medii treapta profesionala II in lucrator comercial cu studii medii treapta profesionala I in cadrul Serviciului Social Camine Cantine

23.03.2016    Promovarea angajatei Ciupe Alina din tehnician cu studii medii treapta profesionala III in tehnician cu studii medii treapta profesionala II in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

23.03.2016    Promovarea angajatei Camarasan Bianca din administrator patrimoniu cu studii superioare gradul profesional III in gradul profesional II in cadrul Directiei Resurse Umane

23.03.2016    ANUNT PROMOVARE - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

22.03.2016    Informatician, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 01.11.2017), norma intreaga din cadrul Departamentului de Informatica

22.03.2016    Promovarea angajatei Jecan Daciana din tehnician cu studii medii in laborant cu studii superioare in cadrul Facultatii de Constructii, Departamentul CFDP

22.03.2016    Promovarea angajatei Haiduc Livia din secretar studii superioare gradul profesional III in Secretar cu studii superioare gradul profesional II in cadrul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

22.03.2016    CS III, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 31.12.2016) din cadrul proiectului de cercetare TE cu titlul ,,Echipament de chimiohipertermie dezvoltat prin paradigma Cyber-Physical System'' Director de proiect Prof. dr.ing Daniel Moga

21.03.2016    Administrator financiar, studii superioare economice, perioada nedeterminata, din cadrul Biroului de Audit Intern

15.03.2016    Muncitor calificat: zidar,mozaicar,faiantar, studii medii , perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Tehnic nr.3, Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

15.03.2016    Ingrijitor, studii ,,G'' (studii generale), perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

11.03.2016    Centralizatoare proba orala, scrisa si practica la concursul de secretar studii superioare, Extensia Alba Iulia

09.03.2016    Centralizatoare proba orala si proba scrisa pentru ocuparea postului de Informatician, studii superioare

04.03.2016    Centralizatoare rezultate proba orala, proba scrisa, proba practica la concursul pentru ocuparea postului de Tehnician din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanica

02.03.2016    Centralizatoare rezultate proba orala si proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Inginer, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul ,, Noi strategii de control de Ordin fractionar pentru atenuarea vibratiilor in flancul Avioanelor'' Director proiect S.L.dr.ing. Cristina I.Muresan

01.03.2016    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie, Directia Generala Administrativa

26.02.2016    Rezultate la proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Asistent cercetare din cadrul proiectului cu titlul,, Efectul suprafetei asupra dinamicii moleculelor confinate in medii poroase cu impuritati magnetice''Director proiect Prof.dr.Ioan Ardelean

26.02.2016    Rezultate la proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Inginer, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul,, Aliaje Heusler Ni2MnSn obtinute prin mecanosinteza''Director proiect S.l.dr.fiz. Florin Popa

26.02.2016    Rezultate la proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Asistent cercetare, studii superioare din cadrul proiectului cu titlul,, Aliaje Heusler Ni2MnSn obtinute prin mecanosinteza''Director proiect S.l.dr.fiz. Florin Popa

25.02.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Ingrijitor din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

25.02.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Muncitor calificat Fochist din cadrul Complexului de Natatie

25.02.2016    Rezultate la proba orala si scrisa la concursul organizat pentru postul de Administrator financiar din cadrul Directiei Financiar Contabile

19.02.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul organizat pentru postul de Laborant Studii superioare, din cadrul Departamentului de Ingineria Proiectarii si Robotica

17.02.2016    Rezultate proba orala si proba scrisa la concursul de Ingrijitor , studii generale din cadrul Serviciului Social Camine-Cantine, Directia Generala Administrativa

16.02.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul de Muncitor calificat(Zidar/Zugrav) din cadrul Atelierului Tehnic nr.4, Directia Generala Administrativa

16.02.2016    Secretar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul departamentului Ingineria Fabricatiei, Extensia Universitara Alba Iulia , Facultatii de Constructii de Masini

15.02.2016    Informatician, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Directiei Resurse Umane, Compartimentul Statistica Informatica

15.02.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul de Tehnician studii medii, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

10.02.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata, norma intreaga, din cadrul Departamentului Inginerie Mecanica, Facultatea de Mecanica

08.02.2016    Inginer - studii superioare, perioada determinata, timp partial,din cadrul proiectului cu titlul ,, Noi strategii de control de ordin Fractionar pentru atenuarea vibratiilor in flancul avioanelor'' Director proiect S.L.dr.ing. Cristina I. Muresan

04.02.2016    Rezultat selectie dosare pentru postul de Muncitor calificat Electrician

04.02.2016    Rezultat selectie dosare pentru postul de Muncitor calificat Zidar/Zugrav

04.02.2016    Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat(Zidar/Zugrav)

04.02.2016    Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Electrician

01.02.2016    Muncitor calificat - Fochist, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Complexului de Natatie

01.02.2016    Ingrijitor, studii ''G '', perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

01.02.2016    Administrator financiar, studii superioare,perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Generala Financiar Contabila

01.02.2016    Asistent de cercetare, studii superioare, perioada determinata, timp partial din cadrul proiectului cu titlul ,, Efectul suprafetei asupra dinamicii moleculelor confinate in medii poroase cu impuritati magnetice'' Director proiect Prof.dr. Ioan Ardelean

29.01.2016    Asistent de cercetare, perioada determinata, timp partial, in cadrul proiectului cu titlul,, Aliaje Heusler Ni2MnSn obtinute prin mecanosinteza'' Director proiect S.L.dr.fiz. Florin Popa

29.01.2016    Inginer, studii superioare, perioada determinata, timp partial, in cadrul proiectului cu titlul,, Aliaje Heusler Ni2MnSn obtinute prin mecanosinteza'' Director proiect S.L.dr.fiz. Florin Popa

27.01.2016    Laborant, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Departamenrul de Ingineria Proiectarii si Robotica

27.01.2016    Laborant, studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Departamenrul de Ingineria Proiectarii si Robotica

25.01.2016    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

21.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat (Instalator)

21.01.2016    Muncitor calificat ( Zidar/Zugrav) , studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Tehnic nr.4, Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

21.01.2016    Muncitor calificat ( Zidar/Zugrav) , studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Tehnic nr.4, Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

21.01.2016    Muncitor calificat ( Electrician) , studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Tehnic nr.4, Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

21.01.2016    Muncitor calificat ( Electrician) , studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Atelierului Tehnic nr.4, Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

21.01.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata, din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentul de Masini si Actionari Electrice

20.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat Fochist

20.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Ospatar

19.01.2016    Ingrijitor, studii ''G'' (studii generale) , perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

19.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

18.01.2016    Ingrijitor, studii ''G'' (studii generale) , perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

15.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Secretar din cadrul Secretariat Rectorat

15.01.2016    Tehnician, studii medii, perioada determinata (pana in data de 15.02.2018), timp partial, din cadrul Departamentului Inginerie Mecanica, Facultatea de Mecanica

14.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea a doua posturi de Asistent Cercetare in cadrul proiectului cu titlul NitriMems, Director proiect As.dr.ing.Merie Violeta

13.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat - Bucatar din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

13.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Administrator financiar studii superioare din cadrul Directiei Financiar Contabile

13.01.2016    Director, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Recrutare Candidati Admintere, Concurs Intern

11.01.2016    Rezultate proba scrisa si proba orala la concursul pentru ocuparea postului de Paznic din cadrul Serviciului Paza

23.12.2015    Secretar, studii superioare, perioada determinata, in cadrul Secretariat Rectorat Universitatea Tehnica Cluj Napoca

23.12.2015    Anunt Promovare a angajatei Crivei Liana

23.12.2015    Muncitor calificat - instalator - Serviciul Tehnic, Directia General Administrativa

21.12.2015    Paznic, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Paza, Directia Generala Administrativa

21.12.2015    Anunt Promovare a angajatei Cozea Monica

17.12.2015    Asistent de cercetare , studii superioare, perioada determinata, timp partial, din cadrul proiectului cu titlul ,,Elaborarea si caracterizarea structurala, tribomecanica si optica a unor filme subtiri de nitruri pentru aplicatii MEMS''Director de proiect As.dr.ing. Merie Violeta

17.12.2015    Asistent de cercetare , studii superioare, perioada determinata, timp partial, din cadrul proiectului cu titlul ,,Elaborarea si caracterizarea structurala, tribomecanica si optica a unor filme subtiri de nitruri pentru aplicatii MEMS''Director de proiect As.dr.ing. Merie Violeta

17.12.2015    CASIER, STUDII MEDII, PERIOADA NEDETERMINATA, TIMP NORMAL DE LUCRU, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

17.12.2015    SECRETAR SEF FACULTATE, STUDII SUPERIOARE, PERIOADA NEDETERMINATA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

11.12.2015    Administrator financiar, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Directiei Financiar Contabile

10.12.2015    Ingrijitor, studii ''G'' ( studii generale), perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa, Extensia Zalau

10.12.2015    Paznic, studii ''G'', studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Paza , Directia Generala Administrativa

07.12.2015    Promovarea angajatei Miclea Alina in Secretar cu studii superioare gradul profesional II in cadrul Secretariatului Facultatii de Inginerie Electrica

04.12.2015    Inginer de dezvoltare tehnologica, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2017), norma intreaga, din cadrul proiectului cu titlul ,, Tratarea efectelor ne-netede in sisteme robotice reale lor'' Director de proiect Conf.dr.ing Zsofia Lendek

04.12.2015    Inginer (Masterand), studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2017), norma intreaga, din cadrul proiectului cu titlul ,, Tratarea efectelor ne-netede in sisteme robotice reale lor'' Director de proiect Conf.dr.ing Zsofia Lendek

04.12.2015    Muncitor calificat- Fochist, studii medii, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Prorectoratului Tehnic, Administrativ si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa, Extensia Satu Mare.

04.12.2015    Ospatar, studii ,,G'' (studii generale), perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa.

04.12.2015    Muncitor calificat - Bucatar, studii ,,G'' generale, perioada determinata (pana in data de 31.12.2016), norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa

04.12.2015    ANUNT PROMOVARE - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

26.11.2015    ADMINISTRATOR PATRIMONIU, STUDII SUPERIOARE, DURATA NEDETERMINATA, TIMP NORMAL DE LUCRU - CENTRUL UNVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

26.11.2015    MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN, STUDII MEDII, PERIOADA NEDETERMINATA - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

13.11.2015    Ingrijitor, studii ''G'' (studii generale), perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic si Patrimoniu, Serviciul Social Camine Cantine

13.11.2015    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic si Patrimoniu , Directia Generala Administrativa, Extensia Satu Mare

13.11.2015    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic, Administrativ si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

13.11.2015    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic, Administrativ si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa, Serviciul Aprovizionare

13.11.2015    Muncitor calificat- rectificator , studii medii, perioada nedeterminata, din cadrul Atelier Mecanic Didactic

13.11.2015    Ingrijitor, studii ''G'' (studii generale), perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic si Patrimoniu, Serviciul Administrativ, Extensia Alba Iulia

13.11.2015    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic si Patrimoniu , Directia Generala Administrativa, Extensia Alba Iulia

06.11.2015    Sef Complex , studii superioare, perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Prorectoratului Tehnic, Administrativ si Patrimoniu, Complex Natatie

02.11.2015    Cercetator doctorand, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2017), timp partial, din cadrul proiectului cu titlul,, Noi strategii de Control de Ordin Fractionar pentru Atenuarea Vibratiilor in Flancul Avioanelor'' Director proiect S.L.dr.ing.Cristina I Muresan

02.11.2015    Cercetator doctorand, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2017), timp partial, din cadrul proiectului cu titlul,, Noi strategii de Control de Ordin Fractionar pentru Atenuarea Vibratiilor in Flancul Avioanelor'' Director proiect S.L.dr.ing.Cristina I Muresan

30.10.2015    Tehnician, studii medii, perioada nederminata, norma intreaga,din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Departamentului Ingineria Sistemelor Mecanice

28.10.2015    Psiholog, studii superioare,specialitatea Psihologie, peridoada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Oficiului de Consileire si Orientare in Cariera

28.10.2015    Sociolog, studii superioare de licenta (Sociologie), perioada nedeterminata, din cadrul Oficiului de Consiliere si Orientare in Cariera

27.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Pop Olga

27.10.2015    Ospatar, studii ''G''(studii generale), perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

27.10.2015    Ingrijitor, studii ''G'' (studii generale), perioada nedeterminata, norma intreaga din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

27.10.2015    Lenjera, studii ''G'' (studii generale), perioada nedeterminata, norma intreaga, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

22.10.2015    Muncitor calificat (Instalator), studii ''G'' generale, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

22.10.2015    Secretar, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 23.01.2017) din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Secretariatul Facultatii de Constructii de Masini

22.10.2015    CS II expert medical, studii superioare, perioada determinata ( pana in data de 30.09.2017), timp partial, Facultatea de Constructii de Masini, proiect cu titlul de ,, Sistem multi-functional pentru insertia acelor in diagnosticul si tratamentul cancerului-ACCURATE'' Director proiect Conf.dr.ing. Calin Vaida

20.10.2015    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic , Administrativ si Patrimoniu, Serviciul Administrativ, Directia Generala Administrativa

20.10.2015    Ingrijitor, studii generale, perioada nedeterminata, din cadrul Prorectoratului Tehnic , Administrativ si Patrimoniu, Serviciul Administrativ, Directia Generala Administrativa

14.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Anastasiu Eugenia

14.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Indrei Bianca

13.10.2015    Anunt de promovare a angajetei Lujerdean Ioana-Reluta

13.10.2015    Anunt de promovare a angajatului Voicu Ioan-Vladimir

13.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Claudia Ilie

13.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Miron Adriana

13.10.2015    Anunt de promovare a angajatei Vadan Alexandra

12.10.2015    Paznic, studii ''G'' (generale), perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Paza, Directia Generala Administrativa

12.10.2015    Bibliotecar, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 30.09.2016),din cadul Directiei Generale Biblioteca

05.10.2015    Administrator patrimoniu (inginer instalator), studii superioare, perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

02.10.2015    LABORANT, STUDII SUPERIOARE, DURATA NEDETERMINATA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MAREU

02.10.2015    LABORANT STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA , DURATA NEDETERMINATA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

30.09.2015    Asistent cercetare (Masterand), studii superioare, perioada determinata, timp partial din cadrul proiectului PCCA 92/2012 ''EQUATOR'' Director proiect Prof .dr.ing. Victor Hodor.

30.09.2015    INGINER, studii superioare, perioada determinata, timp partial, din cadrul proiectului FP7 INCO-2013-9 R21-ENP, nr.609531 cu titlul,, Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation- acronim NoGAP'', Responsabil partener UTCN Conf.dr.ing. Mihai Dragomir.

23.09.2015    Administrator patrimoniu, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Compartimentului Tehnic Fonduri Structurale

23.09.2015    Ingrijitor,studii''G'' (generale), perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

22.09.2015    Asistent cercetare, studii superioare,perioada determinata (pana in data de 31.12.2015),timp partial din cadrul proiectului cu titlul ,, Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice modern - PAV3M'' Director contract Conf.dr.ing. Lacramioara Grama

21.09.2015    Anunt

18.09.2015    Ingrijitor, studii ''G''(generale),perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ, Directia General Administrativa

18.09.2015    Ingrijitor, studii ''G''(generale),perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ, Directia General Administrativa

18.09.2015    Ingrijitor, studii ''G''(generale),perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ, Directia General Administrativa

11.09.2015    Anuntul privind rezultatul contestatiei depuse de dl.Maftei Haralambie Laurentiu

11.09.2015    Paznic, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Paza

11.09.2015    Inginer, studii superioare, perioada determinata,(pana in data de 31.01.2016) din cadrul proiectului Fp7 605195/2013 ARMEVA, director proiect Claudia Martis

11.09.2015    Inginer, studii superioare, perioada determinata,(pana in data de 31.01.2016) din cadrul proiectului Fp7 605195/2013 ARMEVA, director proiect Claudia Martis

11.09.2015    Asistent cercetare, studii superioare, perioada determinata (pana in data de 31.01.2016), din cadrul proiectului FP7 605195/2013 ARMEVA

10.09.2015    Sef birou achizitii; Administrator patrimoniu, studii superioare, durata nedeterminata, timp normal de lucru - CUNBM

10.09.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR, studii superioare, durata nedeterminata, timp normal de lucru - CUNBM

08.09.2015    Asistent cercetare, studii superioare licenta (5 ani) sau master, perioada determinata (pana in data de 31.03.2016) cu posibilitatea prelunigirii ulterioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Biopsia prostatei asistata robotic, o metoda inovativa de mare precizie'' ROBOCORE, Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla

08.09.2015    Asistent cercetare, studii superioare licenta (5 ani) sau master, doctorand, perioada determinata (pana in data de 31.03.2016) cu posibilitatea prelunigirii ulterioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Biopsia prostatei asistata robotic, o metoda inovativa de mare precizie'' ROBOCORE, Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla

08.09.2015    Asistent cercetare, studii superioare licenta (5 ani) sau master, doctorand, perioada determinata (pana in data de 31.03.2016) cu posibilitatea prelunigirii ulterioare din cadrul proiectului cu titlul ,,Biopsia prostatei asistata robotic, o metoda inovativa de mare precizie'' ROBOCORE, Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla

08.09.2015    Muncitor calificat (instructor sudor, cu cunostinte de lacatuserie),studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Mecanic Didactic

08.09.2015    Muncitor calificat ( Instructor strunguri), studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Mecanic Didactic

01.09.2015    Paznic, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Paza

30.07.2015    Sociolog, studii superioare de licenta (Sociologie), perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Consiliere si Orinetare in Cariera.

30.07.2015    Psiholog, studii superioare, specialitatea Psihologie, perioada nedeterminata, din cadrul Oficiului de Consiliere si Orientare in Cariera

30.07.2015    Consilier de Cariera, studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Consiliere si Orientare in Cariera, Centrul Universitar Nord Baia Mare.

30.07.2015    Muncitor calificat (instructor sudura, cu cunostinte de lacatuserie), studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului Mecanic Didactic, Directia Generala Administrativa

30.07.2015    Muncitor calificat ( Instructor strunguri), studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Atelierul Mecanic Didactic

30.07.2015    Asistent cercetare- Masterand, perioada determinata, in cadrul proiectului Equator, director proiect Prof.dr.ing. Victor Hodor

30.07.2015    Muncitor calificat - ( Lenjera ), studii medii, perioada determinata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

30.07.2015    Muncitor calificat ( Bucatar ) , studii medii,perioada determinata, din cadrul Serviciului Social Camine Cantine

29.07.2015    Secretar - studii superioare, perioada determinata din cadrul Secretariat Rectorat al Universitatii Tehnice din Cluj Napoca

29.07.2015    Ingrijitor - studii medii , perioada nedeterminata din cadrul Servicului Administrativ

29.07.2015    Muncitor calificat - Electrician, studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Atelierului nr.1, Directia Generala Administrativa

29.07.2015    Tehnician - studii medii, perioada nedeterminata din cadrul Departamentului Constructii Civile si Management, Facultatea de Constructii

14.07.2015    Inginer studii superioare in cadrul proiectului IEDPFC, director proiect S.l.dr.ing. Petre Dorel Teodosescu

14.07.2015    Inginer studii superioare in cadrul proiectului IEDPFC, director proiect S.l.dr.ing. Petre Dorel Teodosescu

02.07.2015    Cercetator stiintific III,perioadă determinată, din cadrul: proiect cu titlul,,BISNet Transylvania'' director proiect Prof.dr.ec.dr.ing.Stelian Brad

01.07.2015    Administrator patrimoniu - studii superioare, perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Policsek Kune in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei , Secretariat

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Maxim Claudia in cadrul Facultatii de Constructii

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Curea Codruta in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie, Directiei Generale Administrative

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Maris Marioara din cadrul Serviciului Administrativ

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Groza Gabriela din cadrul Secretariat Rectorat

01.07.2015    examinare pentru promovarea angajatei/ului Falub Maria in bibliotecar cu studii superioare in cadrul Directiei Generale Biblioteca

30.06.2015    Secretar, studii superioare, perioadă determinată, normă întreagă, din cadrul: Secretariat Rectorat , Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

30.06.2015    Cercetator stiintific III, studii , perioadă determinată, normă întreagă, din cadrul: proiect cu titlul,,BISNet Transylvania'' Director proiect Prof.dr.ing. Stelian Brad

30.06.2015    Salvamar, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Complexului de Natatie

30.06.2015    Ingrijitor, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Complex Natatie, Directia Generala Administrativa .

30.06.2015    Ingrijitor spatii verzi, studii diploma de absolvire a scolii generale, perioadă nedeterminată, , din cadrul: Serviciul Social Camine

30.06.2015    Ingrijitor spatii verzi, studii diploma de absolvire a scolii generale, perioadă nedeterminată, , din cadrul: Serviciul Social Camine

30.06.2015    Tehnician, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Departamentul Constructii Civile si Management, Facultatea de Constructii

24.06.2015    Tehnician, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Departamentul de Autovehicule Rutiere si Transporturi,

24.06.2015    Consilier de Cariera, studii superioare, masterale (Consiliere vocationala), perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Oficiul de Consiliere si Orientare in Cariera, Centrul Universitar Nord Baia - Mare

24.06.2015    Sociolog, studii superioare de licenta (Sociologie), perioadă nedeterminată, , din cadrul: Oficiul de Consiliere si Orientare in Cariera

24.06.2015    Psiholog, studii superioare ( Psihologie ), master (Consiliere si psihologie), perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Oficiul de Consiliere si Orinetare in Cariera

23.06.2015    Inginer de dezvoltare tehnologica, studii superioare, perioadă determinată, timp parțial, 3h/zi; din cadrul: proiectului cu titlul ,,Realizarea unui sistem integrat de achizitie si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj SIM-SCP'' , director de proiect al P2-UTCN Prof.dr.ing. Tudor Palade.

23.06.2015    Inginer de dezvoltare tehnologica, studii superioare, perioadă determinată, timp par țial, 7h/zi; din cadrul: proiectului cu titlul ,,Realizarea unui sistem integrat de achizitie si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj SIM-SCP'' , director de proiect al P2-UTCN Prof.dr.ing. Tudor Palade

23.06.2015    Cercetator stiintific III, studii diploma de doctor in domeniu, perioadă determinată, timp parțial, 4 din cadrul: proiectului cu titlul ,,Realizarea unui sistem integrat de achizitie si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj SIM-SCP'' , director de proiect al P2-UTCN Prof.dr.ing. Tudor Palade

23.06.2015    Asistent de cercetare - Doctorand, studii superioare in inginerie electronica, doctorand, perioadă determinată, timp par țial, 3h/zi; din cadrul: proiectului cu titlul ,,Realizarea unui sistem integrat de achizitie si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj SIM-SCP'' , director de proiect al P2-UTCN Prof.dr.ing. Tudor Palade

23.06.2015    Paznic, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Paza , .

23.06.2015    Paznic, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Paza

23.06.2015    Ingrijitor, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Administrativ , .

23.06.2015    Ingrijitor, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Social Camine Cantine , .

08.06.2015    muncitor calificat ( electrician), studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul: Serviciul Tehnic, Atelierul Tehnic nr.IV

04.06.2015    Ingrijitor, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul structurii -Serviciul Administrativ, Directia Generala Administrativa

04.06.2015    Salvamar, studii studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul structurii -Complex Natatie, Directia Generala Administrativa

04.06.2015    Ingrijitor, studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul structurii -Complex Natatie, Directia Generala Administrativa

04.06.2015    muncitor calificat ( Zidar/Zugrav), studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă, din cadrul structurii - Serviciul Tehnic , Atelierul Tehnic nr.2

26.05.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR - studii superioare, durata nedeterminata - in cadrul biroului Personal Salarizare - CUNBM

26.05.2015    SEF BIROU ADMINISTRATIV SI TRANSPORT -administrator patrimoniu, studii superioare, durata nedeterminata - CUNBM

22.05.2015    ASISTENT CERCETARE – Prelungire termen de depunere a dosarelor - DOCTORAND - STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie inovativa de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidocarburi’’ (BIORESOL), Director proiect Prof.dr.ing. Valer Micle

22.05.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - Prelungirea termenului de depunere a dosarelor - I post in cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa, al UTCN

22.05.2015    TEHNICIAN – Studii medii - prelungirea termenului de depunere a dosarelor - 1 post in cadrul Departamentului Ingineria Instalatiilor, Facultatea de Instalatii

22.05.2015    INGINER - STUDII SUPERIOARE -Prelungirea termenului de depunere a dosarelor - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,CEMIVA’’ Director contract Prof.dr.ing. Munteanu Calin

22.05.2015    TEHNICIAN – Studii medii - Prelungirea termenului de depunere a dosarelor - 1 post in cadrul Departamentului de Fizica si Chimie, Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

21.05.2015    Muncitor Constructii ( Zidar sau Zugrav) – Studii medii - 1 post in cadrul Atelierului Tehnic nr.I, Serviciul Tehnic, Directia Generala Administrativa

21.05.2015    Muncitor calificat ( Instalator) – Studii medii - 1 post in cadrul Serviciul Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa

04.05.2015    ASISTENT CERCETARE – MASTERAND - STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul proiectului FP7 R5COP de tip ARTEMIS, Director proiect Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.

04.05.2015    ANALIST PROGRAMATOR / INGINER DE SISTEM (Responsabil aplicatii) – STUDII SUPERIOARE - I post in cadrul Departamentului de Informatica, Centrul Universitar Nord Baia – Mare, al UTCN

04.05.2015    ANALIST PROGRAMATOR / INGINER DE SISTEM (Responsabil aplicatii) – STUDII SUPERIOARE - I post in cadrul Departamentului de Informatica, al UTCN

30.04.2015    MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN - STUDII MEDII - 1 post in cadrul Atelierul Tehnic nr.1, Serviciului Tehnic, Directia Generala Administrativa al UTCN

30.04.2015    MUNCITOR CALIFICAT – LENJERA – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa, al UTCN

30.04.2015    MUNCITOR CALIFICAT – BUCATAR – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa, al UTCN.

30.04.2015    PAZNIC – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Paza al UTCN

30.04.2015    ASISTENT CERCETARE – DOCTORAND - STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Tehnologie inovativa de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidocarburi’’ (BIORESOL), Director proiect Prof.dr.ing. Valer Micle

30.04.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - I post in cadrul Complexului de Natatie, Directia Generala Administrativa, al UTCN

25.03.2015    PAZNIC – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Paza al UTCN.

24.03.2015    Tehnician – STUDII MEDII – Prelungire depunere dosare - 1 post in cadrul Departamentului CFDP, Facultatea de Constructii al UTCN.

24.03.2015    TEHNICIAN - 1 post in cadrul Departamentului Autovehicule Rutiere si Transporturi, Facultatea de Mecanica al UTCN.

24.03.2015    ADMINISTRATOR PATRIMONIU – STUDII SUPERIOARE – INGINER INSTALATII IN CONSTRUCTII - 1 post in cadrul Serviciului Tehnic, Directia Generala Administrativa al UTCN.

24.03.2015    MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa, al UTCN.

24.03.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Adminstrativ, Directia Generala Administrativa al UTCN.

24.03.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Adminstrativ, Directia Generala Administrativa al UTCN.

24.03.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Adminstrativ, Directia Generala Administrativa al UTCN.

24.03.2015    TEHNICIAN - 1 post in cadrul Centrului de Comunicatii ,, Puzstai Kalman’’ al UTCN.

20.03.2015    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - STUDII SUPERIOARE - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

17.03.2015    Tehnician – STUDII MEDII – REPROGRAMARE CONCURS - 1 post in cadrul Departamentului CFDP, Facultatea de Constructii al UTCN.

10.03.2015    SECRETAR – STUDII SUPERIOARE - Reprogrtamare- 1 post in cadrul Biroului Relatii Internationale al UTCN.

06.03.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR – STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul Directia Financiar Contabila al UTCN.

06.03.2015    EXPERT DIGITIZARE – Studii superioare – 2 posturi in cadrul proiectului cu titlul,, Cand viata cotidiana antica devine patrimoniu UNESCO. Scanarea,restaurarea, digitala si contextualizarea artefactelor dacice din muntii Orastiei’’, Director proiect Conf.dr.ing. Calin Neamtu.

06.03.2015    MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Generala Administrativa, al UTCN.

06.03.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa, al UTCN.

06.03.2015    Lucrator comercial – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Social Camine Cantine, Directia Generala Administrativa al UTCN.

06.03.2015    TEHNICIAN – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si al UTCN.

06.03.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - I post in cadrul Serviciului Administrativ, Directia Generala Administrativa, al UTCN.

05.03.2015    Paznic - 1 post in cadrul Serviciului Paza

19.02.2015    Tehnician – REPROGRAMARE CONCURS - STUDII MEDII – 1 post in cadrul Departamentului CFDP, Facultatea de Constructii al UTCN.

13.02.2015    PAZNIC – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Paza al UTCN.

13.02.2015    TEHNICIAN – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Departamentului Fizica si Chimie, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor al UTCN.

13.02.2015    TEHNICIAN – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Departamentului Masuratori Terestre si Cadastru, Facultatea de Constructii al UTCN.

13.02.2015    Muncitor calificat – Lacatus mecanic – STUDII MEDII – 1 post in cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Tehnico-Administrativa, din cadrul Directiei Generale Administrative al UTCN.

13.02.2015    PROGRAMATOR – STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul Facultatii de Constructii al UTCN.

13.02.2015    MUNCITOR CALIFICAT -reprogramare concurs - MECANIC AUTO – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului de Transport Auto al UTCN.

13.02.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR – STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul Directia Financiar Contabila al UTCN.

13.02.2015    Muncitor calificat – INSTALATOR – STUDII MEDII – 1 post in cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu, Directia Tehnico-Administrativa, din cadrul Directiei Generale Administrative al UTCN.

21.01.2015    Asistent cercetare – Studii superioare - I post in cadrul proiectului PCCA tip 2 cu titlul ,, Sistem hibrid fes-exoschelet pentru recuperarea bratului la persoanele cu handicap neuromotor’’ (EXOSLIM).

21.01.2015    LUCRATOR COMERCIAL – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Serviciului Social Camine-Cantine ( Cantina Marasti) al UTCN

21.01.2015    Tehnician – STUDII MEDII – 1 post in cadrul Departamentului CFDP, Facultatea de Constructii al UTCN

21.01.2015    PAZNIC – Studii medii - I post in cadrul Serviciului Paza.

15.01.2015    INGRIJITOR – STUDII MEDII - 2 posturi in cadrul Serviciului Admnistrativ ( B-dul Muncii nr.103-105) al UTCN.

15.01.2015    ASISTENT CERCETARE – STUDII SUPERIOARE – I post in cadrul proiectului de cercetare PCCA SmartCoDrive, nr.18/2012.

15.01.2015    BIBLIOTECAR – STUDII MEDII - 1 post in cadrul Directiei Generala Biblioteca al UTCN.

15.01.2015    ADMINISTRATOR PATRIMONIU – STUDII SUPERIOARE - 1 post in cadrul Centrul pentru Administrarea Activitatilor de Cercetare Stiintifica CPACS al UTCN.

12.01.2015    ASISTENT CERCETARE – STUDII SUPERIOARE – I post in cadrul proiectului de cercetare – cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1003, contract 64/2014, cu titlul Sistem adaptiv pentru asigurarea calităţii energiei, prin corectarea parametrilor electrici ai reţelelor de joasă tensiune, integrabil în reţelele SMART GRID.

06.01.2015    SECRETARA - STUDII SUPERIOARE - REPROGRAMARE CONCURS - 1 post in cadrul Departamentului pentru Educație Continuă și cu Frecvență Redusă – DECIDFR al UTCN.

17.12.2014    SECRETARA – STUDII SUPERIOARE - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Departamentului pentru Educație Continuă și cu Frecvență Redusă – DECIDFR al UTCN.

15.12.2014    INGRIJITOR - STUDII MEDII - PERIOADA DETERMINATA- in cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare

05.12.2014    TEHNICIAN –MODIFICARE CONDITII - perioada nedeterminata - Studii medii - 1 post in cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism .

04.12.2014    MUNCITOR CALIFICAT – ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Atelierului Tehnic nr.3 , Directia Generala Administrativa

04.12.2014    MUNCITOR CALIFICAT – LACATUS - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Atelierului Tehnic nr.3 , Directia Generala Administrativa .

04.12.2014    MUNCITOR CALIFICAT – INSTALATOR - 1 post in cadrul Atelierului Tehnic nr.3 , Directia Generala Administrativa .

04.12.2014    MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Atelierului Tehnic nr.4 , Directia Generala Administrativa .

04.12.2014    MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN - perioada nedeterminata - 2 posturi in cadrul Atelierului Tehnic nr.3 , Directia Generala Administrativa .

27.11.2014    ASISTENT CERCETARE – Masterand - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,,CEMIVA’’ PN - II – PT - PCCA - 2013 – 4 - 1019 Director proiect Prof.dr.ing. Munteanu Calin .

25.11.2014    MUNCITOR CALIFICAT – MECANIC AUTO - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului de Transport Auto ;

25.11.2014    ADMINISTRATOR FINANCIAR – MODIFICAREA FUNCTIEI - Studii medii - 1 post in cadrul Serviciul Financiar, Directia Financiar Contabila.

19.11.2014    TEHNICIAN – perioada nedeterminata - Studii medii - 1 post in cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism .

19.11.2014    INGRIJITOR - 2 posturi in cadrul Serviciului Administrativ, Directia Tehnico Administrativa .

19.11.2014    INGRIJITOR- 1 post in cadrul Serviciului Administrativ, Directia Tehnico Administrativa .

13.11.2014    ADMINISTRATOR PATRIMONIU – Studii superioare - 1 post in cadrul Directiei Achizitii si Desfacere, Serviciul Contracte si Achizitii .

13.11.2014    ADMINISTRATOR PATRIMONIU – Studii superioare - 1 post in cadrul Directiei Achizitii si Desfacere, Serviciul Aprovizionare

13.11.2014    MUNICITOR CALIFICAT - STUDII MEDII - electromecanic masini si echipamente electrice, in cadrul CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

13.11.2014    SECRETAR - STUDII SUPERIOARE - CENTRUL UNVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

13.11.2014    INGRIJITOR - STUDII MEDII - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

13.11.2014    ADMINISTRATOR FINANCIAR - STUDII SUPERIOARE - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE - SERVICIUL FINANCIAR NORD DIN BAIA MARE

11.11.2014    PAZNIC - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Directiei Generala Administrativa, Serviciul Paza.

11.11.2014    TEHNICIAN - Studii medii - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile, Laboratorul de Echipamente si Procese Eco-Industriale .

11.11.2014    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioada nedeterminata - Studii Superioare - 1 post in cadrul Directiei Generale Administrative, Filiala Zalau.

11.11.2014    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - Studii Superioare - 1 post in cadrul Directiei Generale Administrative, Filiala Bistrita.

07.11.2014    ASISTENT CERCETARE – perioada determinata - Studii superioare - 3 posturi in cadrul proiectului cu titlul ,, Evaluarea multi-disciplinara a usilor imparatesti din bisericile de secol 15-19 in vederea conservarii si restaurarii prin metode clasice si digitale pentru asigurarea viabilitatii comunitare’’ (ASTERCRIG), director proiect – Prof.dr.ing. Daniela Popescu.

07.11.2014    ASISTENT CERCETARE – perioada determinata - Studii superioare - 2 posturi in cadrul proiectului cu titlul ,, Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice modern-PAV3Mnr.3.2014’’ director contract – Conf.dr.ing. Lacramioara Grama.

04.11.2014    ASISTENT CERCETARE - perioada determinata - MODIFICARI SUPLIMENTARE LA NUMARUL DE ORE - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Proiectarea,realizarea si experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrala a starii de vegetatie a culturilor agrigole (MoniCult)’’ Responsabil proiect S.L.dr.ing. Olimpiu Hancu .

04.11.2014    REFERENT – Studii Superioare - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Departamentului Pentru Asigurarea Calitatii.

04.11.2014    MUNCITOR CALIFICAT - SOFER - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului de Transport Auto ;

04.11.2014    MUNCITOR CALIFICAT - SOFER - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului de Transport Auto ;

04.11.2014    TEHNICIAN - Studii medii - perioada nedeterminata -1 post in cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice.

04.11.2014    SECRETAR FACULTATE - Studii superioare - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism.

28.10.2014    LABORANT - Studii superioare - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Facultatii de Constructii, Departamentul Structuri.

28.10.2014    MUNCITOR CALIFICAT - INSTALATOR - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului Tehnic si Patrimoniu , Atelier Tehnic nr.4.

22.10.2014    TEHNICIAN - Studii medii - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentului de Electroenergetica si Management.

22.10.2014    ASISTENT DE CERCETARE – Masterand - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectelui de cercetare ,,BIGEARTH – Flexible processing of big earth data over high performance computing architectures’’, Prof.dr.ing. Dorian Gorgan.

22.10.2014    ASISTENT DE CERCETARE – Doctorand - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectelui de cercetare ,,PECSA – Platforma experimentala de calcul performant pentru cercetare stiintifica si dezvoltare antreprenoriala’’, Prof.dr.ing. Dorian Gorgan.

15.10.2014    PAZNIC - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului Paza.

14.10.2014    ASISTENT CERCETARE - REPROGRAMARE CONCURS - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Biopsia prostatei asistata robotic , o metoda inovativa de mare precizie’’ Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla .

14.10.2014    ASISTENT CERCETARE - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Proiectarea,realizarea si experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrala a starii de vegetatie a culturilor agrigole (MoniCult)’’ Responsabil proiect S.L.dr.ing. Olimpiu Hancu .

14.10.2014    ASISTENT CERCETARE - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului cu titlul ,,Biopsia prostatei asistata robotic , o metoda inovativa de mare precizie’’ Director proiect Prof.dr.ing. Doina Pisla .

14.10.2014    INGINER – perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului PN-II-PT-PCCA ( Parteneriate in domenii prioritare), cu titlul: ,, Strategii de conducere bazate pe tehnici de control avansat pentru optimizarea performantelor statiilor de epurare a apelor uzate si reducerea consumurilor energetice.CASEAU’’,Director de proiect Prof.dr.ing. Ioan Nascu.

14.10.2014    TEHNICIAN - Studii medii - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentul de Electroenergetica si Management.

13.10.2014    SEF COMPLEX - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Complexului de Natatie.

07.10.2014    Examen de promovare in grad profesional - Centrul Universitar de Nord Baia Mare

07.10.2014    Examen de promovare in grad profesional - Centrul Universitar de Nord Baia Mare

07.10.2014    CONSILIER CULTURAL - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Departamentului Imagine si Relatii Publice.

07.10.2014    INGRIJITOR - 1 post in cadrul Complexului de Natatie .

06.10.2014    DIRECTOR - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Compartimentului de Programe Comunitare.

06.10.2014    DIRECTOR BIBLIOTECA - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Directiei Generala Biblioteca.

06.10.2014    SEF SERVICIU - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Serviciului de Transport Auto.

06.10.2014    DIRECTOR ECONOMIC - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Directiei Financiar-Contabile.

06.10.2014    SEF SERVICIU PLAN - SALARIZARE - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Directiei Resurse Umane.

06.10.2014    DIRECTOR - CONCURS INTERN - 1 post in cadrul Directiei Resurse Umane

06.10.2014    CONCURS INTERN - SEF COMPARTIMENT in cadrul Compartimentului de Prevenire si Protectie

01.10.2014    INGRIJITOR- perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului Administrativ .

01.10.2014    INGRIJITOR- perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Serviciului Administrativ .

29.09.2014    INGINER - Studii superioare - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului PN -II –PT-PCCA-2013-4-1019 CEMIVA, Director proiect Prof.dr.ing. Calin Munteanu .

29.09.2014    BIBLIOTECAR - Studii superioare - perioada nedeterminata - 1 post in cadrul Departamentului Biblioteca.

25.09.2014    ASISTENT DE CERCETARE - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,, Sistem de management al energiei obtinute din surse regenerabile, pentru mici comunitati izolate’’ Director proiect Prof.dr.ing.Dorin Petreus.

25.09.2014    ASISTENT DE CERCETARE - Masterand - perioada nedeterminata -1 post in cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,, Sistem de management al energiei obtinute din surse regenerabile, pentru mici comunitati izolate’’ Director proiect Prof.dr.ing.Dorin Petreus.

25.09.2014    ASISTENT DE CERCETARE - perioada determinata - 1 post in cadrul proiectului de cercetare cu titlul ,,Sistem hibrid fes-exoschelet pentru recuperarea bratului la persoanele cu handicap neuromotor ( EXOSLIM)’’ Responsabil proiect Prof.dr.ing.Dan Mandru.

18.09.2014    INGRIJITOR - perioada nederminata - 1 post in cadrul Serviciului Administrativ.

17.09.2014    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - Studii medii - perioada nedeterminata -1 post in cadrul Serviciului Social Camine-Cantine .

16.09.2014    ASISTENT DE CERCETARE – MASTERAND - perioada determinata - 1 post in cadrul contractului proiectului de cercetare cu titltul ,,Co-operative Mobility Services of the Future’’ ,,CoMoSef ’’ de tip Eureka – Director contract Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi.

11.09.2014    INGRIJITOR - perioada nederterminata - 1 post in cadrul Serviciului Administrativ.

14.10.2013    Electrician - 1 post in cadrul Complexului de Natatie

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter