Concurs reluat conform Sentinței Civile nr. 851 din 2017 și a Deciziei Civile nr. 4024 din 2017

 

În baza avizului consiliului facultăţii cu privire la comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic, scos la concurs şi publicat în M.O. nr. 571/10.05.2016, partea a III-a şi al aprobării de către Senatul UTCN prin H.S.U. nr. 1492/26.05.2022 în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.1/2011, cu modificarile şi completările ulterioare; a OMCTS 6560/2012, a H.G. nr.457/2011 privind Metodologiacadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificarile şi completările ulterioare şi a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, actualizată,
RECTORUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA DECIDE:
Art. 1. – Se numește comisia de concurs pentru desfăşurarea concursurilor didactice conform Sentinței Civile nr. 851 din 05 aprilie 2017 și a Deciziei Civile nr. 4024 din 19 octombrie 2017, pentru ocuparea postului de profesor universitar, astfel: Facultatea de Construcții Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru Profesor, poziţia 1 din statul de funcții al departamentului