Concurs Posturi Didactice 2016/2017

 

 

 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr.1631 din 28 noiembrie 2016

 

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;

* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);

* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 314/07.11.2014.

 

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe site-ul web specializat al Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa http://jobs.edu.ro

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28.        

 

 

 

 

 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Adriana Ioana Magerusan
Silviu Virgil Aldea

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Ciprian Pavel Oprisa
Luminita Ioana Cotirla
Octavian Petru Cuibus

 

Facultatea de Construcții

Adrian Cosmin Bojan
Gabriel Mircea Urian
Rozalia Melania Boitor
Teodora Simona Besoiu

 

Facultatea de Construcții de Mașini

Adrian Constantin Popescu
Emanuela Sorina Pop

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adrian Calin Farcas
Ionut Catalin Ciocan

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Violeta Valentina Merie

 

Facultatea de Mecanică

Nicolae Vlad Burnete

 

Facultatea de Litere - CUNBM

Adrienne Greti Papiu
George Lorin Ghiman

 

Facultatea de Științe - CUNBM

 

DSPP

Zorica Aurica Triff

x