Concurs posturi didactice 2017/2018

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr.569 din 28 aprilie 2017.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;

* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);

* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 314/07.11.2014.

 

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa http://jobs.edu.ro

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

 

[english version]

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 569 of 28 April 2017.

The contests shall be organised in compliance with:

* Education Act No.1/2011, as amended;

* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);

* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate No. 314/07.11.2014.

 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28).

For the vacancy-filling contest at the NUCBM  the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare.

 

 

 

 

 

Candidați inscriși la concurs

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Tiganas Dragos Serban

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Colesa Adrian Viorel
Danescu Radu Gabriel
Folea Silviu Corneliu
Melenti Cornelia
Mitrea Delia Alexandrina
Otrocol Diana Ioana
Peculea Adrian Lucian

 

Facultatea de Construcții

 

Facultatea de Construcții de Mașini

Morariu Gligor Radu Mircea

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Facultatea de Inginerie - CUNBM

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Facultatea de Instalații

 

Facultatea de Mecanică