Concurs posturi didactice 2018-2019

Rezultate concurs posturi didactice pe perioada determinată dupa avizul consiliului facultăților

Rezultate concurs posturi didactice pe perioada nedeterminată dupa avizul consiliului facultăților


Rezultate concurs posturi didactice pe perioada determinată

Rezultate concurs posturi didactice pe perioada nedeterminată


Fișele de post și comisiile se găsesc atașate în secțiunea de "documente atașate".

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr.1359 din 05 decembrie 2018.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 13.12.2018.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 1359 of 05 December 2018. 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

 The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 13.12.2018.
The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28). For the vacancy-filling contest at the NUCBM the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare.

Candidați înscriși la posturi pentru perioada nedeterminată:

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Dascălu Ștefan Dragoș

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Berchesan Livia-Mihaela
Boncea Horațiu-Vasile
Kerekes Delia Maria
Lișman Dragoș Florin
Neagu Mădălin Ioan
Pall-Szabo Agnes-Orsolya

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

Borzan Adela Ioana
Crăciun Ioana-Adela
Irimieș (căs.Giurgiu) Oana
Lupaș (căs.Lungu) Arabela-Adriana

 

Facultatea de Constructii

Botez Mircea Daniel
Buru Ștefan Marius
Lișman Dragoș Florin

 

Facultatea de Constructii de Masini

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Facultatea de Inginerie CUNBM

Sabou Sebastian Petru

 

Facultatea de Inginerie Electrica

 

Facultatea de Litere CUNBM

 

Facultatea de Stiinte CUNBM

Bozântan Andrei Danuț
Sabo Cosmin-Nicolae

 

Candidați înscriși la posturi pentru perioada determinată:

 

Faculatatea de Automatica si Calculatoare

Vesa Andreea Valeria

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

 

Facultatea de Constructii

Kisfaludi-Bak Zsombor
Toader Traian Nicu

 

Facultatea de Inginerie Cunbm

Drența Raul Florentin

 

Facultatea de Inginerie Electrica


Documente atașate: