Concurs posturi didactice 2018

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr.345 din 24 aprilie 2018.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

REZULTATE CONCURS POSTURI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATE CONCURS POSTURI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Tema prelegerii pentru postul de conferenţiar, poziţia 9.

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Comisii concursuri didactice perioadă nedeterminată
Comisii concursuri didactice perioadă determinată


Concursurile se desfășoară în conformitate cu:

* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;

* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);

* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 25.05.2017.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.[English version]

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 345 of 24 April 2018.

The contests shall be organised in compliance with:

* Education Act No.1/2011, as amended;

* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);

* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 25.05.2017.All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28).

For the vacancy-filling contest at the NUCBM  the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare.

Informații pentru candidați

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28/ Centrul Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr.V. Babeș nr. 62A, prorectorat      

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca:

 

Candidați înscriși la concurs pe perioadă nedeterminată

 

Cunbm Litere

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Julean Dan-Ionuț
Măgerusan Adriana-Ioana
Milea Andreea Paraschiva
Olănescu Octav Silviu
Rusu Vlad Sebastian

 

Facultatea de Construcții de Mașini

Bere Petru Paul
Cristea Aurora Felicia
Fenișer Cristina
Forna Adina-irina
Lăzărescu Lucian
Miron-borzan Cristina Ștefana
Neamțu Călin Gheorghe Dan

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Lakatos Elena-Simina
Neag Adriana-Voica
Plugaru Sebastian Cristian Radu
Popa Florin

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Facultatea de Construcții

 

Candidați pentru concurs pe perioada determinată

 

Cunbm Inginerie

Pap Iuliu Alexandru

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Jurchiș Bogdan Manolin

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Facultatea de Inginerie Electrică