Concurs posturi didactice 2019-2020

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă detereminată și nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1400 din 26 noiembrie 2019.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 26.09.2019.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

Documente atașate: