Concurs posturi didactice 2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 456 din 03 mai 2019.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

 

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 13.12.2018.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 456 of 03 May 2019.

 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

 

The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 13.12.2018.


The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28). For the vacancy-filling contest at the NUCBM the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare.

Arhivă concurs anterior (din semestru I universitar)

Candidați înscriși

Concurs posturi didactice pe perioadă determinată

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

Vidican Marțian Paul

 

Facultatea de Construcții

Pintea Alexandra Olga

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Concurs posturi didactice pe perioadă nedeterminată

Facultatea de Automatica Și Calculatoare

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

 

Facultatea de Constructii

 

Facultatea de Constructii de Masini

 

Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

 

Facultatea de Inginerie Electrica

 

Facultatea de Instalatii

Bacotiu Ciprian Valentin
Pop Octavian Gabriel

 

Facultatea de Inginerie CUNBM

 

Facultatea de Litere CUNBM

 

Facultatea de Științe CUNBM

Piscoran Laurian Ioan
Radulescu Corina Michaela

Contestații

Crișan Adina - aviz birou juridic

Turcu Antoniu - aviz birou juridic

Crișan Adina - răspuns la contestație

Turcu Antoniu - răspuns la contestație

Documente atașate: