Concurs posturi didactice sem. II 2019-2020

NOU link acces & calendar concursuri didactice
Conform Art. 15(3) din Legea 103/02.07.2020, Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) și (2), precum și la Art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din înstituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură.".
Conform Art. 27 (3) din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, "Pe durata stării de alertă se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante.".

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 306 din 15 aprilie 2020.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

 

Rezultate concurs perioadă determinată după CF

Rezultate concurs perioadă nedeterminată după CF

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 26.09.2019.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

 

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 306 of 15 April 2020.

 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

 

The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 26.09.2019.


The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28). For the vacancy-filling contest at the NUCBM the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare. 

Rezultate concurs pentru perioada determinată

Rezultate concurs pentru perioada nedeterminată


Candidați înscriși (perioadă nedeterminată):

 

Fac. ARMM

 

Fac. Arhitectură Și Urbanism

 

Fac. Automatică Și Calculatoare

 

Fac. Construcții

 

Fac. Construcții de Mașini

 

Fac. ETTI

 

Fac. IMM

 

Fac. Inginerie CUNBM

 

Fac. Inginerie Electrică

 

Fac. Instalații

 

Fac. Litere CUNBM

Candidați înscriși (perioadă determinată):

 

Fac. Automatică Și Calculatoare

 

Fac. Construcții

 

Fac. ETTI

 

Fac. Inginerie CUNBM

 

Fac. Inginerie Electrică

Documente atașate: