Concurs posturi didactice 2020-2021 sem. II

Link pentru inscrierea la concursuri didactice.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 368 din 06 mai 2021.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

 

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 27.04.2020.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28. Pentru posturile scoase la concurs la CUNBM, dosarele se depun la secretariatul prorectoratului,  str. Dr. V. Babeş, nr. 62A, Baia Mare.

 

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 368 of 06 May 2021.

 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at http://jobs.edu.ro

 

The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 27.04.2020.


The application file shall be made up by the applicants, and submitted with the Records Office of the Technical University of Cluj-Napoca (str. Memorandumului nr. 28). For the vacancy-filling contest at the NUCBM the application files will be submitted with the Pro-rectorate Office, str. Dr. V. Babeș, nr. 62A, Baia Mare.

Candidați înscriși (perioadă nedeterminată):

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 

Facultatea de Automatică si Calculatoare

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

 

Facultatea de Constructiii

 

Facultatea de Constructii de Masini

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

 

Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Stiinte

 

 

Candidați înscriși (perioadă determinată):

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

 

Facultatea de Constructii

 

Facultatea de Constructii de Masini

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

 

Documente atașate: