Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie al UTCN asigură conducerea operativă a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi aplică deciziile strategice ale Senatului, cu scopul realizării misiunii prevăzute în Carta universității.

In calitate de structură de conducere executivă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Consiliul de Administrație își exercită prerogativele conform misiunii sale care presupune:

 • Eficiență managerială și financiară
 • Transparență și echitate
 • Răspundere publică
 • Garantarea libertăţii academice și susținerea autonomiei universitare, în condițiile reglementate legal
 • Crearea climatului de stimulare a calității și performanței în toate domeniile
 • Respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi personalului academic
 • Stimularea fidelităţii comunităţii academice faţă de instituţie
 • Respectarea eticii şi integrităţii academice precum şi a disciplinei universitare
 • Centrarea pe student a educaţiei
 • Libertatea de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor, conform reglementărilor legale
 • Consultarea partenerilor sociali în luarea deciziilor
 • Independenţa de ideologii, religii şi doctrine politice
 • Participarea activă în mediul socio-economic local, regional și național