Buletine informative

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
INFORMARE PRIVIND PROBLEME ABORDATE IN ȘEDINȚELE DE CA