Comisiile Senatului

Comisia 1 - Comisia pentru strategie, dezvoltare ṣi asigurarea calităṭii

Comisia 2 - Comisia pentru management, reglementare ṣi comunicare a senatului universitar, a cărei preṣedinṭie este asigurată de cancelarul senatului

Comisia 3 - Comisia pentru relaṭii cu mediul socio-economic ṣi cu cel academic naṭional ṣi internaṭional, titluri ṣi distincṭii

Comisia 4 - Comisia pentru ȋnvăṭământ universitar ṣi probleme studenṭeṣti

Comisia 5 - Comisia pentru cercetare ṣtiinṭifică

Comisia 6 - Comisia pentru gestiunea resursei umane

Comisia 7 - Comisia pentru gestiunea resurselor financiare

Comisia 8 - Comisia pentru activitatea administrativă ṣi patrimoniu

Alte legaturi utile

(c) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter