STRUCTURA SENATULUI

2020-2024

În componența Senatului universității, cadrele didactice titulare și cercetătorii titulari ocupă 75% din locuri, respectiv studenții 25 % din locuri.

Facultatea Numărul de persoane in Senat Cadre didactice și cercetatori  Studenți
 Arhitectură și Urbanism  4  3  1
 Automatică și Calculatoare  17  12  5
 Autovehicule Rutiere,Mecatronică și Mecanică  8  6  2
 Construcții  14  11  3
 Construcții de Mașini  15  11  4
 Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației  9  7  2
 Inginerie Electrică  9  7  2
 Ingineria Materialelor și a Mediului  7  6  1
 Instalații  4  3  1
 Inginerie  7  5  2
 Litere  7  5  2
 Știinte  7  5  2
TOTAL UTCN  108  81  27