STRUCTURA SENATULUI

2024-2029

În componența Senatului universității, cadrele didactice titulare și cercetătorii titulari ocupă maxim 75% din locuri, respectiv studenții minim 25 % din locuri.

Facultatea Numărul de persoane in Senat Cadre didactice și cercetatori  Studenți
 Arhitectură și Urbanism  4  3  1
 Automatică și Calculatoare  18  13  5
 Autovehicule Rutiere,Mecatronică și Mecanică  9  7  2
 Construcții  15  11  4
 Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației  10  7  3
 Ingineria Materialelor și a Mediului  6  5  1
 Inginerie a Instalațiilor  4  3  1
 Inginerie Electrică  9  7  2
 Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției  15  11  4
 Inginerie (CUNBM)  5  4  1
 Litere (CUNBM)  6  4  2
 Științe (CUNBM)  7  5  2
TOTAL UTCN  108  80  28