Informații Publice

Informații Publice

 1. Despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției
  2. Conducerea universității
  3. Organizare
   1. Regulamente de organizare și funcționare
    1. Generale
    2. Etică
    3. Alegeri
    4.  Studenți
    5. Desfășurarea examenelor
    6. Angajați
   2. Organigrama universității (schema)
   3. Structura universității
   4. Carieră
  4. Programe și strategii
  5. Rapoarte
 2. Informații de interes public
  1. Solicitarea informațiilor de interes public
   1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitațiilor în baza Legii 544
    Mirela Boțan / Șef Birou  Imagine și Relații Publice, Purtător de cuvânt, Str. Memorandumului nr. 28, Tel. 0 722 163 346, e-mail: mirela.botan@staff.utcluj.ro 
   2. Formulare pentru solicitare/contestare informații legea 544/2001
   3. Lista documentelor de interes public
   4. Lista cu documente produse/gestionate de universitate
   5. Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001
  2. Buget
  3. Bilanțuri contabile
  4. Achiziții publice
  5. Declarații de avere și interese
  6. Avertizor de integritate
 3. Contact
  1. Datele de contact ale instituției
  2. Relații cu presa
    Mirela Boțan
   Șef Birou  Imagine și Relații Publice
   Purtător de cuvânt
   Str. Memorandumului nr. 28
   Tel. 0722163346
   e-mail: mirela.botan@staff.utcluj.ro 
  3. Programul de funcționare al instituției - 07:30-15:30 (Luni - Vineri)
  4. Programul de audiențe al personalului cu funcții de conducere

Arhivă concursuri posturi didactice